Apátiából aktivitásra, levertségből tettre készségre – Gyülekezeti munkatársak konzultációs hétvégéje volt Piliscsabán

Apátiából aktivitásra, levertségből tettre készségre – Gyülekezeti munkatársak konzultációs hétvégéje volt Piliscsabán

Share this content.

Szöveg és hangfájlok: Garai András, garainyh.hu. Fotó: Sulyok Anna és Hirschberg Ádám
Piliscsaba – Május utolsó hétvégéjén tartották a hagyományos, tavaszi tematikus találkozójukat, a gyülekezeti munkatárs-tanfolyamot az előző években végzett evangélikus önkéntes segítők. A konferencia vezetője, D. Szebik Imre nyugalmazott püspök tartalmas programot állított össze az ország számos gyülekezetéből érkezett több mint félszáz résztvevőnek, s az elhangzott áhítatok, előadások központi üzenetei a címben megfogalmazott cél elérésének elősegítését szolgálták.

Néhány gondolatforgácsot adhatunk csak közre az elhangzottakból, de a közérdekű kilenc hanganyag teljes terjedelmében hozzáférhető a részletek iránt érdeklődő olvasóink számára, a tudósító honlapján: itt

Kezdő áhítatában a püspök Pál példája alapján hangsúlyozta, hogy csak a szeretet tudja feloldani a feszültséget, s a szorongásból örömre, apátiából aktivitásra eljuttatni a szolgálatban megfáradtakat.

Ribár János húsvét és pünkösd hitbeli jelentőségéről szólva elmondta, a szenvedés és a szeretet összefügg egymással. A hit titka az élő Úrral történő találkozás, és a szívből jövő hitvallás a Lélek ajándéka. Esti áhítatában Pál tüzes lelkű szolgálatát állította példaként; életünkkel képviseljük Krisztust és tudjunk számot adni hitünkről.

Balicza Iván reggeli igeszolgálata Pál és a gyülekezet szomorúságáról, a világ és az Isten szerinti megszomorodás különbségéről szólt Júdás és Péter árulása, tagadása kapcsán. S előadásában a klasszikus példát, Illés próféta esetét állította a gyülekezeti munkatársak elé; Isten kihozta szolgáját az apátiából, s ő a hűséget kéri számon tőlünk is. Keressük a találkozást az Úrral!

Benkő Vilmos presbiter, közgazdász konkrét tennivalóinkról szólt rendhagyó előadásában.

Dr. Ferenczi Ilona zenei bejátszásokkal szemléltetett előadása H. Schütz egyházzenéjéről felüdülés volt a léleknek. Lelki élményeink feldolgozásában segített hasznos tanácsaival dr. Frenkl Szilvia, amelyeket a konkrét, lélektől lélekig tartó személyes szolgálatban tudunk felhasználni. A reformáció mai üzenetéről s ezen belül az ige, a Szentírás fontosságáról szólt dr. Korányi András, mert a Biblia tartotta meg a keresztyénséget kezdettől mind ez ideig, s ez egyben a misszió, az igehirdetés, a párbeszédkultúra és a gyönyörködtetés forrása is! A témát folytatva, dr. Bácskai Károly a filippi levél üzenetét és a filippi gyülekezet életét vizsgálta, az ApCsel 16. rész információi fényében. Ráirányította a figyelmet a Krisztus-himnusz kapcsán Jézus személyére, ő mindenható, mindenekben!

D. Szebik Imre néhány nehéz bibliai ige értelmezésében adott segítséget. Így például szólt Lk 14,26, Mt 5,43 s Mt 12,32 helyes megértéséről. Lehetőség volt esti „kikapcsolódásként” megtekintenünk a PAX TV egyik korábbi, KÚT című műsorát, melyben Deák László műsorvezetőként beszélgetett a gyülekezetei munkatársképzésről D. Szebik Imre püspökkel és az egyik résztvevővel, dr. Benczúr Judittal.

Kézdy Péter helyi lelkész esti áhítatában Isten gyermekei megfáradásáról és szárnya keléséről szólt az ézsaiási igék fényében; ők makacs hűséggel ragaszkodnak Uruk szavához. S egy leírt beteglátogatási eset megbeszélésének rejtelmeibe is beavatta a jelenlevőket, felfrissítve a beszélgetés fő szabályait.

A záró úrvacsorás istentiszteleten a püspök a kijelölt mózesi igék alapján arról is szólt, hogy a zsidó és keresztyén kultúra összetartozik. Az Ószövetség Jézus bibliája volt, s annak igéretei őbenne teljesültek be. A külső vallásosság kevés a Krisztussal való együtt járáshoz, figyelmeztetett és igehirdetését így zárta: Tegye Isten életünket áldottá és misszionáló erővé! S záró ősi, úti áldása előtt elhangzott a hívogatás a következő alkalomra, amelyet november 11. és 13. között tartanak szintén a Béthel missziói otthonban. 

A hétvége eseményeit egy lelkész és egy laikus digitális kamerája rögzítette; a képgaléria megtekinthető itt:  

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!