Eloldani és felvonni! – Gyülekezetvezetői konferencia volt Bonyhádon

Eloldani és felvonni! – Gyülekezetvezetői konferencia volt Bonyhádon

Share this content.

Bonyhád – A Déli Evangélikus Egyházkerület konferenciát tartott 2014. március 7–8-án a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium sportcsarnokában. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Eloldani a horgonyokat és felvonni a vitorlákat! - Ha egy mondatban kellene összefoglalni azt a 24 órát, amit a Déi Evangélikus Egyházkerület gyülekezetvezetői Bonyhádon töltöttek március első hétvégéjén, akkor minden bizonnyal a fenti mondatot választanám. Természetesen egy tudósítás ennyire nem lehet szűkszavú, így álljon itt egy rövid áttekintés a péntek délutántól szombat délutánig tartó programról:

Pénteken az érkezést és regisztrációt követően a megnyitón - Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő kórházi kezelése miatt - Andorka Árpád egyházkerületi másodfelügyelő nyitotta meg a konferenciát, és köszöntötte a közel 170 fős hallgatóságot. Minden résztvevő nevében köszönettel tartozunk Árpádnak, aki hosszú évek óta fáradhatatlanul szervezi a bonyhádi találkozókat.

A konferencia igei alapozását a kerület püspöke, Gáncs Péter végezte. Illusztrációként kivetítette az ökumenikus világimanap idei plakátját, ami a Nílust mint sivatagban nyíló virágot ábrázolja, valamint a déli egyházkerület vízrajzi térképét. Isten terve velünk  az imanap  igei mottója szerint „Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok” (Ézs 43,18-19). Az ígéret ismertében fontos feltennünk magunknak a kérdést Péter apostollal együtt: „Ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent? ”(ApCsel 11,17).

A püspököt a házigazda, Andorka Gábor igazgatói köszöntője követte, aki a sivatagi képre visszautalva csatornaépítéshez hasonlította munkánkat, melynek célja, hogy az isteni áldást eljuttassuk másoknak.

A Bonyhádon már megszokott bőséges vacsora után a konferencia fő témájának bevezetése következett Püski Lajos előadásában. A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora a református Egyházi Jövőkép Bizottság tagja és a Missziói Bizottság elnöke is egyben. Bevezetésként egy rövid kérdőív kitöltését kérte, minden résztvevő elé tükröt tartva a szolgálatával kapcsolatban. Ezt követően az előadó a konferencia fő témáját megalapozva bemutatta azokat az egyházainkat megkötöző, az úgynevezett konstantini korból visszamaradt béklyókat, hagyományokat, amelyek horgonyként merevítik mozdulatlanságba gyülekezeteinket. Hasonlóan szemléletes kép volt egy evezős gálya, ami bár rendelkezik vitorlával, mégis inkább az evezősök erejére (külső és belső anyagi források…) épít, vagyis nem használja a nehezen kontrollálható szél (Szentlélek) erejét, mintha éppen a hitet, mint bizonytalansági tényezőt igyekeznénk lerázni az egyházi, gyülekezeti életünkről. 

A kerület elmúlt évét összefoglaló zenés diaporáma vetítéssel folytatódott az este, amely a hálaadásra is lehetőséget kínált. 

A könnyedebb műfajt ismét komolyabb téma követte:  Benkóczy Péter kőbányai lelkész és felügyelője, Zászkaliczky Zsuzsanna képmeditációja az ifjabb Lucas Cranach mesterművén, a weimari szárnyasoltár lenyűgöző szimbolikáján keresztül nyújtott bepillantást a reformáció korának művészetébe. Cranach egyetlen kompozícióban foglalja össze Luther tanításának velejét: Isten lép felénk személyesen! Az estét sok résztvevő számára késő éjjelbe nyúló beszélgetés zárta.

Szombaton reggel Dudla Erzsébetnek, a bács-kiskuni egyházmegye felügyelőjének égő szeretetre ébresztő áhítata után intenzív kiscsoportos munka kezdődött. A résztvevők az egyházkerület tömör küldetésnyilatkozatának megfogalmazását kapták feladatul. A kulcsszavakat ujjbegyre szedve (evangéliumhirdetés, hitelesség, közösség…) letisztult a missziói feladat, és elvált a gyakran megszokásból vagy elvárásból végzett tevékenységektől. Debreceni református testvérink küldetésnyilatkozatát megismerve világossá vált számunkra, hogy az alapelvek mindenütt azonosak, ugyanakkor a módszerek helyenként változnak. Reméljük, hogy a konferenciáról hazatérve a presbitériumokban hasonló gondolkodás kezdődik, hiszen a közös cél ismeretének hiányában, pontos feladat meghatározás nélkül, ha bizonytalan a „kürtzengés”, vezetőként nehezen adhatunk látást, útmutatást a ránk bízott közösségek számára.

Az elméleti alapvetés után a kerületi gyakorlatra koncentráltunk. Megújult látásunk alapján a május 31-én Orosházán tartandó  családi és ifjúsági missziói napot nemcsak a nevében, de kisugárzásában is misszióivá szeretnénk tenni. Deák László egyházkerületi missziói lelkész mindenkit arra bíztatott, hogy hozzon magával olyat, akik még nem elkötelezett Krisztus követő. Ördög Endre, a vendéglátó orosházi gyülekezet lelkésze arról a tervről számolt be, hogy a nap zárásaként, az idén először szeretnénk kilépni a templomból a város főterére, „láthatóan evangélikus” jelenléttel, könnyűzenei koncerttel, bizonyságtételekkel, és a tervek szerint evangélikus „kirakodó vásárral”…

Ebédre a bonyhádi gimnázium új specialitását, a Luther-tálat kóstolhatták meg a résztvevők.

A nap folyamán sok szó esett a speciális gyülekezeti kiscsoportok fontosságáról. Nagy lehetőség rejlik az idén tíz éves egyházkerületi konfirmandus és ifjúsági táborban, különösen azok számára, ahol az alacsony létszám miatt a nagyobb közösségi élmény nem adható meg. Célunk, hogy minél többen eljuthassanak idén június16-20 között Bonyhádra. A gyülekezetvezetői konferencia 65.000 forintos offertóriuma a távolabbról érkezők útiköltségéhez kíván majd hozzájárulni.

A 24 órás konferencia végéhez közeledve egyházkerületi fórum következett. A fórumon, Püski Lajos és Gáncs Péter mellett, megszólítható volt Kondor Péter esperes, a gazdasági bizottság, Lupták György esperes, a missziói bizottság elnöke, valamint Muntag András, a Zelenka Pál Szolidaritási Alap vezetője. 

A konferencia zárásaként, a lelki „akadálymentesítés jegyében” hangzott Gáncs Péter püspök úti áldása. „Két dolgot tehát nemcsak tehetünk, hanem tennünk kell. El kell oldanunk a megszokott parthoz hozzákötöző és így tétlenségre kárhoztató köteleket, és a szél mozdulásáért imádkozva fel kell vonni a vitorlákat” – nemcsak a déli vizeken is…

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!