Halmágy és Fogaras evangélikus gyülekezeteiben is új lelkészek szolgálnak

Halmágy és Fogaras evangélikus gyülekezeteiben is új lelkészek szolgálnak

Share this content.

Forrás: evangelikus.net, szöveg: Bandi Attila és Márta
Halmágy – Fogaras – Folytatjuk megkezdett sorozatunkat az új szolgálati helyekre költöző lelkészekről és családjaikról, bemutatjuk a nemrégiben az anyaországból hazatérő, és a halmágyi, valamint a fogarasi egyházközségekben szolgálatot vállaló lelkész házaspárt, Bandi Attilát és Mártát. Eddigi izgalmas életútjuk és egymásra találásuk története minden bizonnyal tanulságos lehet az olvasók számára. Isten áldja meg gazdagon életüket, szolgálatukat.

Jómagam a barcasági Négyfaluból indultam, és néhány kerülővel bár, de meghallva Isten hívó szavát az érettségi után, 2007-ben eljutottam Kolozsvárra, és megkezdtem teológiai tanulmányaimat. Harmadéven elérkezettnek láttam az időt arra, hogy peregrinációra jelentkezzem. Beadtam a pályázatomat a Gustav Adolf Werk egyéves ösztöndíjára, és sikeres pályázás után 2010 augusztusában elindultam Lipcsébe. Ott találkoztam Mártival, aki Magyarországról, a debreceni teológiáról jött, és egy tanársegéd ösztöndíjjal töltötte ott ezt a tanévet. Tanulmányaink szempontjából a tanév mindkettőnk számára sokat jelentett: én megtanultam németül és kaptam egy alapot az államvizsga dolgozatom megírásához, Márti pedig számos hasznos tapasztalatot gyűjtött egy jeles professzor, a GAW korábbi elnöke mellett. De a történetünk ettől bonyolultabb. Ez a történet Németországba való megérkezésünkkel kezdődött és tart mind a mai napig. Először nem voltunk szimpatikusak egymásnak, talán csak azért találkoztunk, mert egy volt az anyanyelvünk. De egy félév alatt az Úr formált bennünket, és a mi szíveinket úgy, hogy a kezdetbeli antipátiát szimpátiára változtatta. Hiszen úgy gondolkodott magában az Úr, hogy ha már két magyar embert ilyen nagy távolságok ellenére egymás közelébe tudtam hozni, akkor váljon szerelmi történetté a találkozásuk. Ezt onnan tudjuk, hogy beszélgetéseink során kiderült, hogy kedves párom is pályázott GAW-ösztöndíjra, de az elnyert helyet visszaadta – amit aztán én kaptam meg. Valóban van az Úrnak hatalma embereket összehozni, és a mi életünkben ez az Ő a legnagyobb csodája.

Hazaérkezésünk után három év alatt én a kincses városban befejeztem teológiai tanulmányaimat, Márti pedig a debreceni kollégiumban tanított németet. 2014-ban az Úr elé vittük frigyünket és hisszük, hogy Ő áldását adta elhatározásunkra. Ezt követően egy évet az anyaországban éltünk, ahol én a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetben szolgáltam, mint gyakornok lelkipásztor, dr. Kovács L. Attila mentorsága alatt. Feleségem pedig szülővárosában, a helyi református iskolában tanított. E nem túl könnyű év alatt egyre jobban erősödött bennünk az elhatározás, hogy haza szeretnénk jönni, és mindketten lelkipásztori szolgálatot végezni. Amikor még a gyülekezet sem hitte, szeptember 2-án megérkeztünk a Halmágyi Egyházközség parókiájára. A meleg szívű fogadtatásból, az emberek arcán tükröződő örömből láttuk és éreztük, hogy nem csak a mi szándékunk volt, hogy ebbe a gyülekezetbe jöjjünk, hanem az Úristen akarata is. Egy hónap távlatából egyre jobban érezzük, hogy a halmágyi gyülekezetnek nem csak múltja van, hanem jövője is, aminek megteremtéséhez kérjük a teremtő Atyánk vezetését és áldását.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!