Ügynökmúlt: „Hogyan tud elszámolni?”

Ügynökmúlt: „Hogyan tud elszámolni?”

Share this content.

Szöveg: id. dr. Harmati Béla
Horváth-Bolla Zsuzsanna velem készült interjúja (megjelent az Evangélikus.hu honlapon és Evangélikus Élet magazinban) olvasása után kérdezte tőlem egy újságíró a következőt: „Hogyan tud elszámolni ma Isten, egyháza és saját lelkiismerete előtt 25 éves ügynökmúltjával (1963–1988), püspök úr?” A személyes kérdésre ma, több mint egy évvel az interjú, hosszas töprengés, önvizsgálat és imádság után nyilvánosan felelek, mert úgy érzem, ez nem csupán az én egyéni ügyem, hanem összefüggésben van püspökelődöm, Káldy Zoltán működésével, értékelésével, valamint az összes magyarországi egyházzal, vallással, közösséggel a világháború után 1944-től a kilencvenes évekig a magyar szocialista múltból.

Ki tudja közülünk igazán, „mit hoz még ránk a múlt...”? – Nagy Gáspár költő

Emlékezünk, alig hisszük el a történteket, pedig sokan hivatalosan vagy magánszorgalommal kutatják a szocialista-kommunista évtizedeket, és most hozzá kívánok ehhez járulni a magam részletes és dokumentálható, személyes, hivatásfüggő munkám bejelentésével.

Évek óta írom már életrajzi beszámolókönyvemet, itt-ott egyes részeket a legutóbbi húsz évben meg is jelentetve az egyházi és világi sajtóban, mert bőven volt érdekes anyagom 1966 és 2006 között a genfi Lutheránus Világszövetség osztályain meg egyházamban és az ökumenikus világban dolgozva vagy azzal kapcsolatban tevékenykedve. Ma már ismert a múltat feltárni igyekező, ha néha nem is teljesen szakszerű irodalomból az úgynevezett világméretű „Vörös Polip”, a marxizmus–szocializmus–maoizmus magatartása a velük ellenséges szervezett erő, a kereszténység és a vallások ellen. Ehhez minden lehetőséget kihasználtak, igy az „ügynökbeszervezést” is, melyhez sajnos hasonló magyar előzmények voltak a kuruc–labanc és az 1848–49-es szabadságharc, később a nyilas zsidóüldözés évei, mindig egy-egy háborús feszültséghez kapcsolódva. Különösen 1948 (egyházi iskolák államosítása stb.) után próbált az államhatalom embereket beszervezni az egyházakból, papokat is, hogy az ő utasításaikat szolgálják ki mint ügynökeik. 1959. július 19-én kapott ordinációm óta a mai napig igyekszem Uramat, Jézus Krisztust és egyházamat, a kereszténységet ökumenikus testvéri szeretettel, teljes erővel szolgálni, és gazdagon megáldott az Úr eredményekkel, váratlan munkasikerekkel, és ezekért alázatosan hálát adok, mert életem példája annak a szép korálénekünknek, hogy „Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van...”

Vállalom éveimet, tetteimet, bűneim-mulasztásaim, haragos hivatali döntéseim sorát, őszinte bűnvallással és azzal a háttérrel, ahogyan Jézus tanította: „...Gyümölcseikről ismeritek meg őket...” (Mt 7,15–20) Életem, munkám „jó és hibás, férges és éretlen” gyümölcsei tevékenységemben mind dokumentálhatók írásaim, könyveim, levelezésem alapján.

Leírtam az úgynevezett „beszervezés” történetét: 1963. június 20-a, házkutatással, rendőrségi kihallgatásokkal stb., és a következő éveket is. Svájci ösztöndíjra a televíziónkban irodalmi verseny megnyerése után (1965. december 5.) kerültem ki először, majd nemzetközi pályázat nyerteseként lettem tanulmányi osztálytitkár a Lutheránus Világszövetségnél Genfben. Mint minden, hivatalosan külföldre munkába állt akkori magyarnak, kiküldő munkahelyünk vezetőjének – nálam a püspöknek – rendszeres írásbeli beszámolót voltam köteles küldeni, és ezt le kellett adnom mint úgynevezett „helyzetjelentést/beszámolót” a III/III-as állami osztálynak is, de személyekről nem jelentettem. Akkor készült a világszövetség arra, hogy szocialista országban (az NDK-ban vagy hazánkban) tartsák meg az 1984-es evangélikus világgyűlést. Ehhez jelentős hozzájárulásom volt, és sikerült is jól lobbizni. Püspökünket elnökké választották. Végül Káldy püspök halála után, 1987-ben püspöknek hívtak haza, ami nem volt egyszerű döntés. Jó volt tapasztalnom, hogy a rendszerváltoztatási kísérletek eredményeként megszűnt az országban az egyházi ügynökszolgálat! 

Hogyan tudom elszámolni mindezt? – volt a kérdés. Hasonlattal élve, ez úgy volt nálam, mint a közlekedés általában: jövünk-megyünk járművökön, sokszor gyorsabban, mint a megengedett, de tudnunk kell, hogy a hatóságok figyelnek minket, „ellenőrzés alatt” közlekedünk, megy ki-ki a maga útján, a munkájában, de „ellenőrzés, megfigyelés” alatt vagyunk (radar, rendőr stb.). Ezekben a nehéz évtizedekben, 1959-től 1992-ig végeztem egyházi hivatásomat, de politikai-egyházi megfigyelés alatt. 2006-ig volt szabad nemzetközi megbízásom (Genf–Vatikán dialógusbizottság, wittenbergi Luther-központ titkársága stb.).

Most, nyolcvankét évesen nagyon megértem az ószövetségi figyelmeztető tanítást, amikor izgalmas múltamat elemzem: „És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek külcsönös irigysége kísér!” (Préd 4,4)

Legyen Urunké a hálaadás, aki kéréseimen felül megáldott engem és munkámat! Soli Deo Gloria!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!