Helyzetkép a túlvilágról – Ittzés István evangelizációs sorozata Mandabokorban

Helyzetkép a túlvilágról – Ittzés István evangelizációs sorozata Mandabokorban

Share this content.

Szöveg és hangfájl: Garai András (garainyh.hu). Fotó: Ifj. Veczán László
Nyíregyháza – Mandabokor – Húsvét, a feltámadás ünnepe után, 2019. május 2–5. között hallhattak igei tanítást a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség V. körzetének evangélikusai, a környező bokortanyák népe a városból autóval „kizarándokolt” hívekkel együtt, Lk 16,19–30 alapján a halál utáni életről. Zsarnai Krisztián esperes, körzeti parókus meghívására Ittzés István nyugdíjas lelkész négy részes evangelizációs sorozatában a gazdag és Lázár közismert története alapján hirdetett nem közismert bibliai igazságokat. A jó Pásztor megígérte őt követő juhainak: „Én örök életet adok nekik…” (Jn 10,28)

Az alábbiakban csupán gondolatébresztő gondolattöredékeket adunk közre az igehirdetésekből; a teljes sorozat hanganyaga elérhető a tudósítás végén lévő címeken.

1 * Gazdag élet – Koldus élet

A gazdag és Lázár jól ismert (?) története hangzott el mind a négy alkalmon az elmúlhatatlan életről; Jézus szavai ezek. Ő rólunk beszél; a mai emberek nagy többsége nem hiszi, hogy van élet a halál után. A meg nem tért ember nem a bűnei miatt kárhozik el, hanem azért vétkezik, mert kárhozatban van; ami az Isten nélküli élet! A pokol: az örökké tartó Isten nélküli lét. A gazdag ember lelkülete az önmaga körül forgó élet! A haldokló Luther mondta: bizony, koldusok vagyunk! Az Úr Jézusnál lehet koldulni: kegyelmet, bűnbocsánatot és örök életet! És ő boldogan ad! Ha Krisztus lakik benned, úgy fogsz cselekedni, ahogy ő! Akinek Üdvözítője van, az üdvözül!

2 * Hol vannak a halottak? – Nagy útelágazás

A mennyország kapuja ezen a földön van, és egy kereszt formájú kulcs nyitja. Egy tudós állítása szerint az ember nem azonos az agyával, hanem a benne lakó lélek használja az agyat, mint ahogy mi használjuk a számítógépet. Mi Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek vagyunk, akiknek ő örök életet szánt és akar adni. És mi beszélő viszonyban lehetünk vele. A lelkiismeretünket Isten igéjéhez kell kötni. Ne legyünk lélekgyilkosok! Az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. És nincs tisztitótűz, ez egy veszedelmes tévtanítás! Az univerzalizmus a legnagyobb becsapás: a végén úgyis mindenki üdvözül! A hinduknál a reinkarnáció nem vigasztalás, hanem büntetés! A nirvána, az önmegváltás nem megoldás az üdvösségre. Csak Jézus az egyetlen megoldás: igen, Uram, én most és örökre a tied szeretnék lenni! 

3 * A gyötrelem helye – A nagy közbevetés

Nagyon fontos igei kinyilatkoztatás: nincs átjárás a pokolból a mennyországba és fordítva sem. De a jelenleg látható és a láthatatlan világ között sincs átjárás; a spiritizmus gondolata alapvetően hamis, ördögi. Az okkultizmus a sátántól ered, akinek a homlokára ez van írva: titok, azaz okkult. Csak ebben az életben lehet átmenni a sötétségből a világosságba. Isten gyermekei utálatosnak tekintik mindazt, amiről Uruk azt mondja, hogy az utálatos őelőtte (lásd 5Móz 18,9–14). Így az akupunktúra: kínai varázslás, a hipnózis pedig: igézés, szellemi erőszak! S olyan az engedetlenség bűne, mint a varázslás bűne. A bűn egy nagy szakadék, ami elválaszt Istentől, de ezt a szakadékot áthidalta a kereszt. Nincs az a mélység, amiből az Úr hatalma ki ne tudna szabadítani egy bűnös embert! 

4 * Van Mózesük… – …Vannak prófétáik

Isten ezt várja tőlünk: add vissza gyermekem, nekem a te bizalmadat! A New Age mozgalom egyik vezetője szerint a luciferi beavatás az új korszak. De Isten megmenti ettől a hozzá hűséges gyermekeit! Vigyázzunk, hogy meg ne tévesszen valaki bennünket! A megtestesült ördög; az antikrisztus erre törekszik majd. Mi veleszületett hitetlenek vagyunk, de boldogok, akik nem látnak és hisznek Isten igéjében, mert csak ez tud hitet ébreszteni. Mózes is állandóan azt mondta népének, hogy szeresd az Urat és maradjanak szívedben azok az igék, amiket az Úr parancsol nektek. De nekünk már van Krisztusunk, akiben megismerhetjük az Atyát. Maradjunk meg az ige iránti hűséges szeretetünkben, hiszen azzal dicsekszünk, hogy az ige egyháza vagyunk! Jézus juhai hallják az ő szavát és követik őt! Mi is adjuk, mondjuk tovább az élet beszédét!

Az édesanyák köszöntése május első, a jó Pásztor vasárnapján

A záró istentiszteleten, az úrvacsora előtt még két léleképítő esemény történt. Zsarnainé Urbán Nóra szólóénekével, majd személyes, szívhez szóló szavaival köszöntötte az édesanyákat. S a Győrből érkezett fiatal Szabó házaspár tett bizonyságot arról, hogy a gyermekáldásra több évig várva hogyan tapasztalták meg Isten vezetését és bátorítását. Az Úr Jézus élő igéjével, s testével és vérével táplálta, erősítette a húsvét utáni mandabokri gyülekezetet a vele való örök élet bizonyosságában, hiszen ő feltámadt és él mindörökké!

A négy evangelizációs igehirdetés és a bizonyságtétel hanganyaga MP3 formátumban elérhető a tudósító és a vendéglátó  V. körzet honlapjáról, illetve blogjáról is.
Képeink a záró, vasárnapi úrvacsorás istentiszteleten készültek.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!