Hetven évvel ezelőtt alakult meg a Tátrai vonósnégyes

Hetven évvel ezelőtt alakult meg a Tátrai vonósnégyes

Share this content.

Szöveg: Fülöp Attila
Budapest – Tátrai Vilmos 1946-ban szervezte meg a róla elnevezett világhírű Tátrai vonósnégyest. A Kossuth-díjas hegedűművész egykor fasori diák volt. A legendás Tátrai vonósnégyes 70 éves évfordulóján koncertre és beszélgetésre kerül sor a RAM-ban, 2016. december 28-án, 18 órakor. A belépés díjtalan.

A vonósnégyes megalakulásakor tagjai voltak: Tátrai Vilmos (első hegedű), Rényi Albert (második hegedű), Iványi József (mélyhegedű), Dénes Vera (gordonka). 1948-ban megnyerték a budapesti nemzetközi Bartók-versenyt. Hamarosan európai hírnévre tettek szert. 1958-ban Kossuth-díjat kaptak. 1985-ben Bartók–Pásztory díjjal (1985) tüntették ki őket.

A vonósnégyes tagjai időközben változtak: csellistája 1951-től Banda Ede, a második hegedűse 1954–1968-ig Szűcs Mihály, majd 1968-tól Várkonyi István, brácsistája pedig 1959-től Konrád György lett.

A Tátrai vonósnégyes első fellépése 1946. október 8-án volt Budapesten, utoljára 1994. január 10-én Pannonhalmán játszottak együtt.

Tátrai Vilmos már növendék korában, 1928-ban kvartettet szervezett, melynek tagjai Tátrai Vilmos mellett Walter Wilkinson, Gál Ernő és Magyar Gábor voltak. Játszott a nagy hírű Waldbauer-Kerpely vonósnégyesben második hegedűsként.

A Tátrai vonósnégyes közel félévszázados pályafutása során bel- és külföldön összesen 2331 nagy sikerű koncertet adott. Műsoraikon 360 zenemű szerepelt. 64 kortárs hazai és 52 külföldi zeneművet mutattak be, illetve először játszottak el Magyarországon. A korszak nagy európai fesztiváljainak rendszeres vendégei voltak.

Több mint 150 lemezfelvételükből a legjelentősebbek: Haydn összes vonósnégyese, Bartók hat vonósnégyese. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnál készült egyéb felvételeik közül kiemelkedő jelentőségűek Mozart kvintettjei, Mauthner Anna (mélyhegedű), illetve Szilvássy László (gordonka) közreműködésével.

A német Telefunken cég Beethoven és Mozart vonósnégyeseket örökített meg velük.

Hanglemezfelvételeik nagy nemzetközi visszhangot váltottak ki. Lemezeik nagy része CD formájában is megjelent, újabb sikereket aratva.

Kiadványunkban képekkel, Tátrai Vilmos: Hegedűszó alkonyatban című, 2001-ben megjelent visszaemlékezéseiből idézünk, és a vonósnégyes felvételeiből válogatott CD-melléklettel emlékezünk a 70 éve megalakult Tátrai vonósnégyesre.

A Tátrai Vonósnégyes megalakulása

1946

(Tátrai Vilmos: Hegedűszó alkonyatban. Bp., 2001. 169–170. old.)

„1945-ben, a rádiózenekari munka megindultával vonósnégyest alakítottam a zenekar szólamvezetőiből. Már az első próbákon úgy éreztem, hogy ebben az összeállításban nem tudok magasrendű célokat megvalósítani. Második hegedűsöm és brácsistám a megbízható középszerűséget jelentették. Csak a gordonkás Friss Antal képviselt magas művészi színvonalat. Problémámat az élet oldotta meg. Egy év múltán visszatértem a Székesfővárosi Zenekarhoz. Első dolgom volt a vonósnégyes megalapítása. Ott is a szólamvezetőket társítottam. Így született meg a Tátrai–Rényi –Iványi–Dénes kvartett. Megilletődve gondolok társaim munkakedvére, fáradhatatlan szorgalmára. Minden reggel 8-kor kezdtük a próbát. Utána siettünk a zenekarba. Szabadidőt nem engedélyeztünk magunknak. Első gondolatunk volt a munka. El sem tudom hinni, hogy e hősi kezdet három munkatársa már régen a sírban pihen.

Többhónapos gondos előkészítő munka után 1946. október 8-án léptünk először a nyilvánosság elé a Magyar–Szovjet Baráti Társaságban. Ha valaki ráncolná a homlokát, hogy itt szerepeltünk először, annak elmondom, hogy Zilahy Lajos, az akkori főtitkár meghívására hangversenyeztünk. Ma is van példányom a Magyar–Szovjet Társaság Tudomány és Irodalom című kiadványából. Az irodalmi részt Zilahy Lajos, a tudományos anyagot Szentgyörgyi Albert szerkesztette. A pesti harcoknak még vége sem volt, amikor Szentgyörgyi vonósnégyes koncertet rendezett az egyetemen. Büszkén gondolok arra, hogy a háború után két ilyen nagy szellem: Zilahy és Szentgyörgyi fémjelzik vonósnégyes-munkám indulását. A romok nyomorúságában emelt fővel hirdették a kulturális újjászületést. Így kezdődött. Aztán gyorsan jött a kiábrándulás, a megszégyenülés. Aki azt hitte, hogy a hitlerizmus infernója után valami jobb következik, az tragikusan csalódott. Az álságos életben mennyi emberi tartásra, mennyi etikai erőre volt szükség a sztálinizmus szemetében végzett színvonalas munkához! Hányszor sóhajtottam:

– Ez az én hazám! Csak azért is maradok!

Szegénységben, megaláztatásban tanultam meg a rendszer és a haza között különbséget tenni.

Zilahy Lajos, a Magyar–Szovjet Baráti Társaság főtitkára Sosztakovics estet akart rendezni, ehhez kérte Lajtha segítségét. A rendelkezésre álló időt figyelembe véve úgy tűnt, hogy az első vonósnégyest meg tudjuk tanulni. Hosszú válogatás után, második műsorszámként Sosztakovics oktettje mellett döntöttem. Különös, hogy egy vonósnégyes bemutatkozásán oktett szerepel, de sok fejtörés után úgy éreztem, hogy lelkiismeretesen ezt a két számot tudjuk megtanulni. Szereplésünk igen jól sikerült és megbecsülő kritikákat is kaptunk.

Ezután volt egy olyan hangversenyünk, amelynek feljegyzéseimben semmi nyomát nem találom, majd ezt követőn szerepeltünk először a rádióban. Waldbauer Imre többször emlegette Kodály I. vonósnégyesének szépségeit és nehézségeit. Szerettem volna, és részemről ebben nem volt semmi pátosz, hogy első rádiószereplésünk a magyar zene előtt tisztelegjen. Az adásnál a keverőasztal mellett Kókai Rezső ült. Alapos munkával készültünk a szereplésre. Mai fejjel egy kezdő vonósnégyes számára korai feladatnak minősíteném Kodály nagyszabású művét, de úgy érzem, hogy körülményeinkhez képest sikerrel oldottuk meg.

Munkánk elején legfőbb inspirátorunk a Magyar rádió volt. Szinte hetenként szerepeltünk. Változatos műsorunkban a rádió szándékai és az én zenei céljaim szerencsésen találkoztak.”

A fővárosi könyvtárban. Az első bérletsorozat, 1948. Mozart: Klarinétquintett

Tátrai Vilmos, Rényi Albert, Dénes Vera, Iványi József, Balassa György

A Bartók-verseny győzteseként Tátrai Vilmos, Rényi Albert, Iványi József, Dénes Vera

Egy epizód 1948-ból

(Tátrai Vilmos: Hegedűszó alkonyatban. Bp., 2001. 170. old)

„Egyik életcélom volt az új zene népszerűsítése. Hatvannégy magyar ősbemutató, valamint ötvenkét külföldi kompozíció magyarországi megszólaltatása a rekordok könyvébe való. Néha gunyorosan kérdezték, milyen hivatali nyomásra cselekedtünk? Tessék elhinni, csak egy hatalomnak engedelmeskedtem, lelkiismeretem parancsának. Előfordult, hogy lelkesedésünket tiltással igyekeztek letörni. Mikor 1948-ban megnyertük a nemzetközi Bartók-versenyt, a kompozíciók első díját Járdányi Pál, a másodikat Martenon francia szerző nyerte. A mi dolgunk volt a díjnyertes szerzemények megszólaltatása. A francia mű bemutatását megtiltották, és a munkába vett kottát visszakérték. Akkor már dúlt a zsdanovizmus. Ideológusok röffentek bele a zsűri döntésébe. Az ész megáll... Második díjjal jutalmaznak egy művet, és nem engedik a bemutatását. Példátlan a nemzetközi versenyek történetében! A szerzőt sajnálattal értesítettem a felfoghatatlanul barbár döntésről. Pár héttel később megkaptam szólószonatináját. Elégtételt jelentett számomra, ahányszor a darabot hangversenyen vagy rádióban játszhattam. Tanítványaim is elég sűrűn előadták. Míg élek fel nem foghatom, mi kivetnivalót találtak Martenon vonósnégyesében?”

A Bartók-verseny győztesei. A kép jobb szélen Tátrai Vilmos, balra tőle a második Járdányi Pál (1948)

1951-től Banda Ede lett a Tátrai vönósnégyes csellistája. Banda Ede, Iványi József, Rényi Albert, Tátrai Vilmos

1954-től Szűcs Mihály lett a Tátrai vonósnégyes második hegedűse. Tátrai Vilmos, Szűcs Mihály, Banda Ede, Iványi József

Autogramkérők gyűrűjében

Hazatérés Lengyelországból

Részlet Tátrai Vilmos: Hegedűszó alkonyatban Bp., 2001. 134-137. old.

„Későn érünk ki az állomásra. Mekkora tömeg! Alig tudunk a vonathoz férkőzni. Ilyen tülekedést, ilyen rendetlenséget Ankarában láttam utoljára. A hömpölygő tömeg kettéválasztja a kvartettet. Banda és Iványi lemarad mögöttünk. Szűccsel felfurakodunk a lépcsőn, aztán az áradat besodor bennünket a kupéba. Az ablakból látom, hogy Banda közelharcot vív. Bármelyik pillanatban összeroppanthatják a csellóját. A vonat elindul. Megőrültek? Az utasok felét itt hagyják? Kollégáim riadtan nézik a távolodó szerelvényt. Nem, ez lehetetlen! Hol a vészfék? Szerencsémre a fejem fölött. Habozás nélkül meghúzom. Általános megdöbbenés. A kalauz kiabál:

– Ki húzta meg a vészféket?

Mutogatnak rám. Feldúltan megérkezik az állomásfőnök. Haragja elcsitul, mikor megtudja, hogy magyar vagyok.

– Tegnap hangversenyünk volt, ma sietünk Budapestre, ahol forradalom van. Nem hagyhatom itt kollégáimat.

Közel férkőzik hozzám és megölel.

– Éljenek a magyarok! – kiáltja

– Éljenek a magyarok! – visszhangzik mindenfelől.

Bizonyos, hogy a vasút történetében még soha senkit nem éljeneztek meg a vészfék meghúzásáért.”

 

Tátrai és a Végh vonósnégyes találkozása

Találkozás a Végh vonósnégyessel

Részlet: Hegedűszó alkonyatban 2001. 178-179. old.

„Fárasztó utazás után érkeztünk a müncheni szállodába. Hangszereink láttán kérdi a portás:

– Önök is vonósnégyes? Önök is külön emeleten kérnek szobát?

Nem értettük. Megmagyarázta.

– A délután érkezett kvartett tagjai ragaszkodtak ahhoz, hogy mindegyikük külön emeleten kapjon szobát.

Ez valószínűtlenül hangzott. Megkérdeztük, melyik vonósnégyesről van szó?

– A Végh vonósnégyesről.

Jót nevettünk. Elkértük a szobaszámokat és mindegyik »Nicht stören« kártyájára írtunk valami jó magyarosat.”

MÁVAG-kolónia

Részlet Tátrai Vilmos: Hegedűszó alkonyatban, 17. old.

„Az első fellépés után rendre jöttek a kis hangversenyek. A második évben egy szextettben is játszottam. Az összhangzás bűvöletére máig emlékszem. Talán akkor éledt fel bennem a kvartettezés gondolata. Tizenkét évesen bekerültem a MÁVAG szimfonikus zenekarába. Egyik hangversenyünkön ifjabb József főherceg odajött az orkeszterhez. Meglátott, intett, hogy lépjek oda hozzá.

– Te tényleg játszol a zenekarban, vagy csak a papádhoz jöttél?

Nem is én válaszoltam, hanem a körülöttem állók.

– Igen, a kisfiú a zenekarunk hegedűse.

– Megfelel a tudása?

– Teljes mértékben. Szép hangja van és hibátlanul játszik.

A főherceg lehajolt hozzám, kezet nyújtott és sok szerencsét kívánt. Távozása után oboistánk (aki orvos volt) így szólt hozzám:

– Látod Vili, a zene nem ismer rangbéli korlátokat. Ha jó hegedűs leszel, a hercegek és a királyok ajtaja is megnyílik előtted. Évtizedek múlva is emlékeztem a jövendölésre: a belga királynő palotájában, köztársasági elnökök fogadásán, dúsgazdag emberek kastélyaiban. Életcélom végül mégis más lett: elsősorban saját hazámban minden szépre vágyó ember ajtaját szerettem volna kinyitni a muzsika varázslata előtt.”

A belga anyakirálynő ostendei kastélyában 1964-ben. Tátrai Vilmos, Szűcs Mihály, Konrád György, Banda Ede

1959-től Konrád György a vonósnégyes brácsistája

(Tátrai Vilmos, Szűcs Mihály, Banda Ede, Konrád György)

1968-tól Várkonyi István lett a vonósnégyes második hegedűse

Konrád György, Tátrai Vilmos, Várkonyi István, Banda Ede

A 25 éves jubileum a Zeneakadémián

Tátrai Vilmos, Várkonyi István, Konrád György, Banda Ede

A 25 éves jubileum

A 40 éves jubileumi koncert a Zeneakadémián

Jellemző oldal a Tátrai Vilmos által egész munkássága alatt vezetett vonósnégyes szereplési naplójából, 1966 márciustól novemberig

A TÁTRAI VONÓSNÉGYES HANGLEMEZEI1

 

BARTÓK Béla

Vonósnégyesek 1-6.

B 53 1946 mono, LPX 1012 1958 mono, SLPX 1294-96 1966 stereo, HLPXMN 1012-14, HCD 31509-11

  1. vonósnégyes Op. 7.

HRC 5272 (USA), SH 5283 (Japán)

2. vonósnégyes Op. 17.

HRC 5272 (USA), SH 5284 (Japán)

3. vonósnégyesHCR-ST7273 (USA)

4. vonósnégyes

SH 5285 (Japán)

5. vonósnégyes

BIEM 10087 (Lengyelország), HCR 5274 (USA)

6. vonósnégyes

B. 53/a-h.(1946), HLPX-M 1012, SH 5285 (Japán)

6. vonósnégyes részlete

(Életút Bartók Béla 1881–1945 c. lemezen)

LPX 13674

Zongoraötös DD 77

km. Szabó Csilla

LPX 11518, HCD 31179

BEETHOVEN, Ludwig van

Vonósnégyesek

Op. 18. Nr. 3. D-dúr

479008 HI-FI (Heliodor)

Op. 59,1 Nr.7 F-dúr

BLE 14099 (Telefunken), TW 30222 (Telefunken), GMA 27

Op. 59,2 Nr.8. e-moll

BLE 14100 (Telefunken), TW 30222, GMA 31 (Telefunken),

Op. 59,3 Nr. 9. C-dúr

BLE 14101, GMA 47 (Telefunken),

Op. 59 3 Rasumowsky vonósnégyes (F-dúr Nr. 7., e-moll Nr. 8.,

C-dúr Nr. 9.)

KT 11001/1-2. (Telefunken )

Op. 95 f-moll

(Telefunken)

Op. 127 Esz-dúr

TCS 18026

Op. 131 cisz-moll

BLE 14082 (Telefunken)

Op. 130 B-dúr

Telefunken

Op. 132 a-moll

BLE 14111 (Telefunken)

Op. 135 F-dúr

BLE 43064 (Telefunken)

Nagy Fúga Op. 133

BLE 43064 (Telefunken)

BOCCHERINI, Luigi

D-dur „Fandango” G 448

km. Szendrey-Karper László

LPX 11344-45, SLPX 11344-45, HRC WLMC 055

C-dúr „La ritirada di Madridi” G 453

km. Szendrey-Karper László

LPX 11344-45, SLPX 11344-45, HRC WLMC 055

e-moll gitárkvintett G 451

km. Szendrey-Karper László

LPX 11344-45, SLPX 11344-45 CLD 4029 „Classical Diamonds”

BRAHMS, Johannes

Op. 51 Nr. 2. a-moll vonósnégyes

479017 HI-FI Helidor

DÁVID Gyula

Vonósnégyes

LPX 1227, SLPX 1227

DOHNÁNYI Ernő

Op. 37. C-dúr hatos

km. Tarjáni Ferenc, Kovács Béla

SLPX 11624, HCD 11624

Op. 26. esz-moll zongoraötös

km. Szegedy Ernő

SLPX 11624, HCD 11624

FARKAS Ferenc

Gyümölcskosár

Qualiton

GRAÇA, Fernando Lopez

Quarteto de cordas no.1.

Catorze anatoções suite rústica no. 2.

IM 40005 (Imavox)

HAYDN, Joseph

Vonósnégyesek

Op. 1 No. 1-6 Hob.III:1-6 (B-dúr Hob. III:1, Esz-dúr Hob. III:2, D-dúr Hob. III:3, G-dúr Hob. III:4, Esz-dúr „0”Hob. II:6, C-dúr Hob. III:6)

SLPD 31089-92, HCD 31089-91

Op. 2 No. 1-2, 4, 6 Hob III: 7, 8, 10, 12 (A-dúr Hob. III:7, E-dúr, Hob. III:8 F-dúr Hob. III:10, B-dúr Hob. III:12)

SLPD 31089-92, HCD 31089-91

Op. 9 No. 4, 1, 3, 2, 5, 6. Hob. III. 19-24. (d-moll Hob. III:22, C-dúr Hob. III:19, G-dúr Hob. III:21, Esz-dúr Hob. III:20, B-dúr Hob. III:23, A-dúr Hob. III:24)

SLPD 31296-97, LHCD 31296-97

Op. 17 No. 1-6. Hob. III:25-30 (E-dúr Hob.III:25, F-dúr Hob. III:26, Esz-dúr Hob. III:27, c-moll Hob. III:28, G-dúr Hob. III:29, D-dúr Hob. III:30)

SLPX 11382-84, HCD 11382-83

Op. 20 No. 1, 6, 5, 4, 2, 3. Hob. III:31-36 („Nap kvartettek”) (Esz-dúr Hob.III:31, A-dúr Hob.III:36, f-moll Hob.III:35, D-dúr Hob.III:34, C-dúr Hob.III:32, g-moll Hob.III:33)

SLPX 11332-34, HCD 11332-33

Op. 33 No. 5, 2, 1 3, 6, 4. Hob. III:37-42 („Orosz kvartettek”) (G-dúr Hob.III:41, Esz-dúr Hob.III:38, h-moll Hob.III:37, C-dúr Hob.III:39, D-dúr Hob.III:42, B-dúr Hob.III:40)

SLPX 11887-89, HCD 11887-88

Op. 33 Nr. 1. h-moll Hob.III:37

SLPX 11888

Op. 33 No. 2. Esz-dúr Hob.III:38

TW 30222 (Telefunken)

Op. 42 d-moll Hob. III:43

SLPD 31089-92, HCD 31089-91

Op. 50 No. 1-6. Hob. III:44-49 („Porosz kvartettek”) (B-dúr Hob.III:44, C-dúr Hob.III:45, Esz-dúr Hob.III:46, fisz-moll Hob.III:47, F-dúr Hob.III:48, D-dúr Hob.III:49)

SLPX 11934-36, HCD 11934-35

Op. 50. No. 1. B-dúr Hob.III:44

TW 30222 (Telefunken)

Op. 51. Hob. III:50-56 Krisztus hét szava a keresztfán

SLPX 12036, HCD 12036

Op. 54/55 No. 1-3. Hob.III: 57-59 No. 1-3. Hob. III:60-62 (G-dúr Hob.III:58, C-dúr Hob.III:57, E-dúr Hob.III:59, A-dúr Hob.III:60, f-moll Hob.III:61, B-dúr Hob.III:62)

SLPX 12506-08, HCD 12506-07

Op. 64. No. 1-6. Hob.III:63-68 (C-dúr Hob.III:65, h-moll Hob.III:68, B-dúr Hob.III:67, G-dúr Hob.III:66, D-dúr Hob.III:63 („Pacsirta”), Esz-dúr Hob.III:64)

SLPX 11838-40, HCD 11838-39

Op. 71. No. 1-3. („Apponyi kvartettek”) Hob. III:69-71 (B-dúr Hob. III:69, D-dúr Hob. III:70, Esz-dúr Hob. III:71,

Op. 74 No. 1-3. Hob. III: 72-74 (C-dúr Hob. III: 72, F-dúr Hob. III:73, g-moll Hob. III:74)

SLPX 12246-48, HCD 12246-47

Op. 76. No. 1-6. Hob. III:75-80 („Erdődy kvartettek") (G-dúr Hob. III:75, d-moll Hob. III:76 („Quintenquartett”), C-dúr Hob. III:77 („Kaiserquartett”), B-dúr Hob. III:78 („Napfelkelte”), D-dúr Hob. III:79, Esz-dúr Hob. III:80)

LPX 1205-07, SLPX 1205-07, SLE 6026/8 (Japán számára), MK 11205-07, HCD 12812-13, HCD 12036

Op. 76 No. 4. B-dúr vonósnégyes Hob. III:78 („Napfelkelte”)

479008 HI-FI (Heliodor)

Op. 76. No. 5. D-dúr Hob. III:79,

SLPX 1207, SR 5220 (japán)

Op. 76. No. 3. „Kaiser”C-dúr Hob. III:77

SR 5220 (japán)

Op. 77. No. 1-2. Hob.III:81,82 (Lobkowitz kvartettek) (G-dúr Hob. III:81, F-dúr Hob. III:82)

SLPX 11776, HCD 11776

Op. 77. G-dúr vonósnégyes Hob. III:81

SLPX 11776, HLPX M 1031

Op. 103 d-moll Hob. III:83

SLPD 31089-92 HCD 31089-91

Vonósnégyesek teljes kiadása

HCD 41001 (23 CDs)

D-dúr gitárkvartett

km. Szendrey-Karper László

SLPX 11344-45

Divertimentók csemballóra, két hegedűre és gordonkára

G-dúr Hob. XIV:13, F-dúr Hob. XIV:7, C-dúr Hob. XIV:4,

C-dúr Hob. XIV:8, C-dúr Hob. XIV:7

km. Tátrai Vilmos, Sebestyén János, Konrád György, Banda Ede

LPX 11468, FX 12300, HRC, WLMC 164

KADOSA Pál

II. Vonósnégyes Op. 25.

HLPX M 1031

III. vonósnégyes Op 52.

LPX 1235

KODÁLY Zoltán

  1. Vonósnégyes Op. 2

LPX 147, LPX 11322, HRC 5276 (USA részére), HLPX 147 (1958-as Brüsszeli világkiállítás részére), HLP 147

II. Vonósnégyes Op. 10.

LPX 11322

Duó hegedűre és gordonkára Op. 7.

km. Tátrai Vilmos, Banda Ede

LPX 1149

Szerenád két hegedűre és mélyhegedűre Op. 12.

(Trio-Serenade)

km. Tátrai Vilmos, Várkonyi István, Konrád György

LPX 11449, HCD 31046

LAJTHA László

VII. vonósnégyes

BIEM W-175 Nr. Arch 172 Nr. 9. („Varsói ősz” kiadványa, Lengyelország), SLPX 12018

X. vonósnégyes Op. 58.

HCD 31453

MENDELLSOHN, Felix

e-moll vonósnégyes Op. 44. No. 2.

BIEM W 199 Nr.1(2) (Lengyelország), 479008 HI-FI (Heliodor)

MOZART, Wolfgang Amadeus

d-moll vonósnégyes K. 421 (Telefunken) D-dúr vonósnégyes K. 499 (Telefunken)

A-dur klarinétötös K. 581

km. Kovács Béla

LPX 1147, SLPX 1147

B-dúr vonósötös K. 174

km.Mauthner Anna

LPX 11438-40, HRC, WLMC 085

c-moll vonósötös K.406

km.Mauthner Anna

LPX 11438-40, HRC, WLMC 086

C-dúr vonósötös K. 515

km.Mauthner Anna

LPX 11438-40, SLPD 12656, SLA 1163, HCD 12656, HRC, WLMC 085

g-moll vonósötös K.516

km.Mauthner Anna

LPX 11438-40, SLPD 12656, SLA 1163, HCD 12656, HRC, WLMC 086

D-dúr vonósötös K. 593

km.Mauthner Anna

LPX 11438-40, HRC, WLMC 096

Esz-dúr vonósötös K. 614

km.Mauthner Anna

LPX 11438-40, HRC, WLMC 096

g-moll zongoranégyes K. 478

km. Kiss Gyula-Tátrai trió

HRC, WLMC 170

Esz-dúr zongoranégyes K. 493

km. Kiss Gyula-Tátrai trió

HRC, WLMC 170

SCHUBERT, Franz

Vonósötös

C-dúr D. 956 (Op. 163)

km. Szilvásy László

SLE 6022, HRC, WLMC 056

SUGÁR Rezső

II. Vonósnégyes

HLP SZK 3505

SZABÓ Ferenc

  1. vonósnégyes

MK 1552 (A Tátrai vonósnégyes első MHV felvétele), LP 1602

Vonóshármas

km. Tátrai Vilmos, Szűcs Mihály, Konrád György

LPX 1227

SMYCZKOWY

V. vonósnégyes

BIEM 10087 (Lengyelország)

WEINER Leó

fisz-moll vonósnégyes Op. 13.

LPX 1048

SZERVÁNSZKY Endre

Szerenád

SLPX 1085

TARDOS Béla

  1. vonósnégyes

LPX 11497

1 A hanglemezek többsége Magyarországon a Qualiton, illetve későbbi nevén a Hungaroton cég kiadásában jelent meg. Az egyéb hanglemezcégeket, valamint a magyar lemezek külföldi terjesztését zárójelben jelöljük. A lemezek listáját Tátrai Vilmos hagyatéka és az elérhető katalógusok alapján készítettük el. Néhány esetben azonban nem sikerült az azonosító számok megszerzése, ott a kiadó hanglemezcéget jelezzük.

 

Hivatkozások: Regisztráció a koncertre. -
Címkék: Tátrai Vilmos - koncert -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!