Skip to main content

2023. október 26. 13:39

Az éneklés öröm!

XXIX. Veczán Pál egyházzenei kórustalálkozó

Az ősz számos miskolci és környékbeli kórusnak egyet jelent a Veczán Pál egyházzenei kórustalálkozóra való felkészüléssel. Ebben az évben október 11. és 15. között tartották a rendezvényt. A 29. találkozóhoz ezúttal is – immár ötödik alkalommal – zsoltáréneklő verseny kapcsolódott.

A kórustalálkozó megálmodója, elindítója Veczán Pál evangélikus esperes volt, aki három évtizeddel ezelőtt hívta össze először ilyen formában az egyházakhoz kapcsolódó kórusokat. Később az eredetileg egyházi kórustalálkozó az egyházzenei megjelölést kapta, hogy olyan énekkarok is bemutatkozhassanak, akik nem egyházi fenntartásúak, de énekelnek liturgikus műveket. Az eredeti koncepció szerint csütörtöktől vasárnapig a város különböző templomaiban hangzott fel az ének, alkalmanként öt–tíz részt vevő kórus tolmácsolásában. Az iskolai kórusok leginkább az első napon szerepeltek, míg a vasárnapi koncert egyfajta gálahangversenynek volt tekinthető. Az utóbbi években némileg változott a program lebonyolítása, illetve a vasárnapi alkalom többször kapcsolódott valamilyen ünnepi eseményhez, megemlékezéshez.

A kórustalálkozó névadója már közel húsz éve nincs köztünk. Özvegye, Judit asszony híven ápolja férje emlékét és a kóruséneklés ügyét, a városi kulturális központ és zenetanár-kollégák segítségével (a Covid tombolásának évét kivéve) azóta is minden évben sikerült megrendezni a találkozót. Veczán Pálné, Judit asszony mindig különös gondot fordított a gyermekek, fiatalok bevonására. Az ő kívánsága volt, hogy kapcsolódjon a rendezvényhez egy zsoltáréneklő verseny is. Öt évvel ezelőtt e sorok íróját kérte fel a létrehozására.

Ily módon ötödször az óvodásoktól a középiskolásokig négy korosztályban zajlott a verseny, egyéni és csoportos kategóriában. Minden versenyző vagy csoport két kötelező éneket (egy katolikus éneket és egy protestáns ének evangélikus vagy református változatát), valamint egy szabadon választott egyházi éneket szólaltatott meg egy-egy versszakkal. A megmérettetésnek idén is a Fráter György Katolikus Gimnázium adott helyet, ahol két helyszínen párhuzamosan zajlott a versenyzők bemutatkozása a háromtagú, zenetanárokból álló zsűrik előtt. Tizennyolc intézmény húsz felkészítő tanára 131 diák nevezését küldte be, és egy versenyzőnek sem kellett üres kézzel távoznia, mindenki kapott ajándékot, valamint értékelést; bronz-, ezüst-, arany- vagy kiemelt aranyminősítés formájában. Judit asszony és a szervezők emléklappal köszönték meg a felkészítő tanárok munkáját.

Az első kóruskoncertre a belvárosi evangélikus templomba érkeztek az érdeklődők. Gerlai Pál evangélikus espereshelyettes és Borkuti László kulturális tanácsnok köszöntője után a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola Szeretet kórusa [a nyitó képen] énekelt, majd a Frater Schola Viridis, a bódvaszilasi református vegyeskar, a Fráter kórus, a fényi kamarakórus, a Szent Naum kamarakórus, a Magis kórus, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon kórusa és a miskolc-avasi Örömhír kamaraegyüttes egyesítve, valamint a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának Vegyeskara mutatta be műsorát. A koncertet a többi naphoz hasonlóan összkar zárta: ezen a napon Petró Balázs vezényelte Draskóczy László Ároni áldását.

A pénteki hangversenyre a miskolc-selyemréti Szent István király templomban került sor. Skublics Máté atya, plébániai kormányzó köszöntötte az egybegyűlteket, majd a házigazda együttesek – a selyemréti Szent István-templom kórusa és zenekara, valamint Papp Nóra szólóénekével a Schola Cantorum Miskolciensis – mutatkoztak be. Ezután a szirmai református kórus, a mindszenti templom énekkara és a Szent Imre kamarakórus adta elő műsorát. Az összkart ezúttal Murvainé Bodnár Ildikó vezényelte.

Szombaton a miskolc-belvárosi Nagyboldogasszony görögkatolikus székesegyházba szólt a meghívás. A jelenlévőket Szemerszki Mihály parókus atya köszöntötte. A fellépő kórusok a következők voltak: a miskolc-belvárosi Nagyboldogasszony görögkatolikus székesegyház kórusa, a Violina énekegyüttes, a varbói református kórus, a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség kórusa, a mezőcsáti Egressy Béni nőikar, a miskolci Esterházy kórus és az Avasi Gimnázium közös énekkara, a Hassler énekegyüttes, a mezőkövesdi Szent László kórus és a Cantus Firmus énekkar. Az összkar Szuhánszki Tamás vezényletével szólalt meg.

A felsorolásból is látható, mennyire gazdag a palettája városunkban és környékén az egyházi éneklésnek. Iskolákhoz, gyülekezetekhez, egyéb intézményekhez kötődő együttesek működnek, akik lelki közösségként énekelnek, muzsikálnak, szolgálnak együtt, s adják tovább a fiataloknak is az éneklés örömét. A kórustalálkozó törzsközönsége pedig évről évre várja és szeretettel meghallgatja az énekkarok műsorát.

A kórustalálkozó vasárnapi záróalkalma a miskolc-belvárosi református templomban tartott ünnepi istentisztelethez kapcsolódott. A Nyilas Misi Ház – gyermek- és ifjúsági missziós központ – megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából szervezett eseményen Balog Zoltán püspök volt az igehirdető. Köszöntőkkel, ünnepi gondolatokkal szólt a jelenlévőkhöz Pásztor Dániel püspök, Szabó Sándor lelkipásztor, Meleg Attila lelkipásztor, Kovács Miklós Márton és Elekes Réka. Az ünnepi istentiszteleten Nyilas Misi alapítványi díjban részesült Balog Zoltán püspök, Pásztor Dániel püspök, Szőnyi Tamás esperes, Szabó Sándor lelkipásztor, Béres-Csögör Orsolya lelkipásztor és dr. Dudás Illésné.

A zenei szolgálatot Herczeg Zoltán orgonaművész és a találkozó kórusainak tagjaiból alakult összkar látta el különleges zenei élményt is nyújtva a megjelenteknek.

Az egyházzenei találkozó idén is lélekemelő pillanatokkal, szép élményekkel töltötte el mindnyájunk szívét. Hitből és szeretetből táplálkozó munka eredményét láthattuk, hallhattuk. Jó volt találkozni, meghallgatni egymást és együtt énekelni! A tapasztalatokat átgondolva, meglepetésekkel készülünk a jövő októberi alkalmakra, amikor két kerek évfordulóhoz érkezünk: megemlékezünk a névadó, Veczán Pál halálának huszadik évfordulójáról, valamint méltó módon szeretnénk megünnepelni, hogy a harmincadik alkalommal rendezhetjük meg az egyházzenei kórustalálkozót.

A szerző zenetanár, kórusvezető, a zsoltáréneklő verseny szervezője.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső