Skip to main content

2023. október 31. 13:22

Átadták az idei Péterfy Sándor-díjat

Csesznák Éva óvodavezető kapta az elismerést

Az evangélikus oktatási intézmények vezetői és iskolalelkészei találkoztak egymással október 25–27. között Balatonszárszón, az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthonban rendezett konferencián. A zárónap istentiszteletén adta át Fabiny Tamás elnök-püspök, Gadóné Kézdy Edit, egyházunk nevelési és oktatási bizottságának elnöke, valamint Varga Márta, a nevelési és oktatási osztály vezetője a nevelésért-oktatásért végzett elkötelezett szolgálat elismerését jelző Péterfy Sándor-díjat Csesznák Évának, a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda intézményvezetőjének.

Átadták az idei Péterfy Sándor-díjat – Csesznák Éva óvodavezető kapta az elismerést

A kitüntetés odaítéléséről minden évben a nevelési és oktatási bizottság javaslatára egyházunk országos presbitériuma dönt. A jelölési folyamat fontos lépése az ajánlás; Csesznák Évát a szentendrei óvodát fenntartó Szentendrei Evangélikus Egyházközség és annak lelkésze, Horváth-Hegyi Olivér jelölte a díjra.

A jelölésben megfogalmazottak szerint az óvoda vezetője a hivatását szeretettel éli meg, a hétköznapi rutinfeladatokat és a nagy kihívást jelentő építőmunkát is a keresztény nevelési elvek szerint végzi. Ő maga is bizalommal van kollégái, egyházának vezetői, a szülők és a lelkészek felé, mert meggyőződése, hogy gyermekeket emberségre, hitéletre nevelni a kölcsönös bizalommal érdemes. Ez a kölcsönös és együttműködő bizalom teszi áldottá az óvodavezető tevékeny életét. „Evangéliumi lelkülettel, a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével nevelünk, a keresztény értékrend elsajátítása által segítjük a gyermekek teljes személyiségének alakulását” – a jézusi eszmére építve így fogalmazta meg pedagógiai vezérgondolatát.

Csesznák Éva a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda intézményvezetője

Csesznák Évát a szentendreiek és az evangélikus óvodák hálózatában dolgozók egyaránt úgy ismerik, mint aki könnyen teremt kapcsolatot, személyiségéből fakadóan csapatjátékos, és akit tudása, szerénysége és alázata, de jó ötletei, bölcs meglátásai miatt is szívesen választanak vezetőnek. Kellő határozottsággal, de demokratikus eszközökkel fogalmazza meg és éri el az adott közösség céljait, és leginkább példamutatásával gyakorol hatást környezetére, tanítványlétünket az élet minden területén tanúsítja.

A Péterfy Sándor-díjat alapítók szándéka szerint az elismerés az evangélikus nevelés-oktatás ügyét kiemelkedően szolgáló pedagógusnak adható. Ezzel egyezően az idei kitüntetett így foglalta össze hitvallását: „A gyerekek testi és lelki egészségének alapköve a harmónia, amit a családdal együttműködve a hagyományokból táplálkozó zenei anyanyelvünk és a hit által teremthetünk meg számukra.”

Csesznák Éva óvodavezető kapta a Péterfy Sándor-díjat

Csesznák Éva Szentendrén született és nevelkedett, az evangélikus családi gyökerek – anyai nagymamájának és édesanyjának a hite – határozták meg hitéletét. Alapdiplomáját 1979-ben Kecskeméten szerezte, majd tanulmányait a Debreceni Egyetemen folytatta, ahol etnográfusdiplomát kapott. Szakmai életében kiemelt hangsúlyt kap az egyházi esztendő és a népi kalendáriumban megtalálható jeles napok hagyományainak életszerű átadása, gyakran használja a drámapedagógiai módszer eszközeit. 2010-ben a Szentendrei Evangélikus Egyházközségben felnőttként konfirmált. 2018-tól a szentendrei gyülekezet presbitere, a gyülekezet imakörének tagja. A Szentendrei Evangélikus Zenei Óvodának 2014-től vezetője. Tapasztalatait az elmúlt tíz évben több újonnan alapított evangélikus intézmény óvodapedagógusainak, óvodavezetőinek is továbbadta.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső