Skip to main content

2024. május 22. 12:30

Hogy felismerje a világ…

Beszámoló a Keresztény Világfórum 4. találkozójáról

A világ minden tájáról és felekezetéből érkeztek résztvevők áprilisban Accrába, Ghána fővárosába a Keresztény Világfórum (Global Christian Forum) negyedik találkozójára. A történelmi egyházak képviselői mellett a pünkösdi és karizmatikus mozgalmakból született egyházak és keresztény közösségek, valamint számos egyházi szervezet képviseltette magát, köztük a Lutheránus Világszövetség is. Utóbbi tizenöt fős delegációjának tagjaként e sorok írója a közép- és kelet-európai régiót képviselhette.

20240522 Kereszteny Vilagforum Ghana foto Albin Hiller WCC 6

A Keresztény Világfórum célja, hogy lehetőséget biztosítson a különböző felekezetű egyházak között a kölcsönös megbecsülés és az egymással folytatott dialógus élénkítésére, valamint az egyházak előtt álló kihívásokkal való közös szembenézésre.

Az újszövetségi egyház születésének ünnepén, pünkösdkor írom hálás szívvel ezt a beszámolót. Egy ifjúsági énekünk visszhangzik bennem: „Tégy eggyé, Urunk! / Hogy meglássa a világ, hogy eljöttél…” Jézus főpapi imájának az egységről és Isten üdvözítő szeretetéből fakadó küldetéséről szóló üzenete mélyen átjárta a ghánai konferenciát. Sok nemzetközi evangélikus és ökumenikus konferencián való részvétel után azt éltem át, hogy az accrai találkozó minden eddigi tapasztalattól és élménytől különbözik. Az általunk „megszokott” konferenciák döntések meghozataláról és választásokról vagy teológiai témák feldolgozásáról szólnak, legtöbbször parlamentáris, tudományos keretek között. Európai protestáns örökségünk ez, amely az egyház jó rendjéről tanúskodik. Ennek a jó rendnek az igénye jelen volt a Keresztény Világfórum alkalmán is, de a „munkamódszer”, amellyel a négy napból három napon keresztül „dolgoztunk”, egészen új megközelítésről tanúskodott a sokféle felekezetből és egyházi szervezetből érkező résztvevőn keresztül.

20240522 Kereszteny Vilagforum Ghana foto Albin Hiller WCC 12

„Faith sharing” – a hitről szóló bizonyságtétel mint „módszer” határozta meg a világfórum alkalmát. A találkozó közel kétszázötven résztvevőjének a program jelentős részében a nagy konferenciateremben kerek asztalok körül folytatott beszélgetésekre volt lehetősége. Ezek a beszélgetések azt szolgálták, hogy legalább abban a körben, amelybe kerültünk, jobban, mélyebben megismerjük egymás hitét, szolgálatát, küldetését és életét. Így tehettem bizonyságot magyarországi evangélikus egyházunk életéről, közép-európai protestáns, evangélikus identitásunkról és személyes hitem történetéről. Többek között ebben a körben ismerhettem meg a Vatikán újonnan kinevezett, ökumenikus kapcsolatokért felelős fiatal érsekének történetét, aki milánói plébánosi szolgálatból indult, hogy a római katolikus egyház vezetője legyen, és Ciprus ortodox metropolitáját, akinek gyerekkorában a nagymamája azt mondogatta, hogy belőle biztosan pap lesz. Ott ült a körben az a nigériai keresztény egyházvezető is, akinek az egyháza az ősi afrikai törzsi vallás elemeit vegyíti a kereszténység tanításával, és a ghánai kereszténység egyházvezetője, aki az egyik nagy szabadegyháznak a tagja. A beszélgetések vezérfonalául Jn 17,23 részlete szolgált: „… hogy felismerje a világ…” Ez a központi igevers és a hozzá kapcsolódó bibliatanulmányok segítették a bizonyságtételeken alapuló beszélgetéseket.

A találkozó első napján Gina Zurló észak-amerikai szociológiaprofesszort hallgathattuk, aki előadásában saját kutatásai alapján a kereszténység jelenlegi világstatisztikájáról számolt be, rámutatva, hogy a 21. század fókuszpontja Afrika: ma a protestáns keresztények 44%-a ezen a kontinensen él. A keresztények 33%-a pedig a legújabb kutatások szerint földünk északi felén, 67%-a pedig a délin. (1900-ban az arány 82–18% volt.) Zurlo szerint a kereszténység lehetséges jövőbeni többsége a pünkösdi és a karizmatikus egyházak tagjaiból fog állni. Azt is hangsúlyozta, milyen fontos az egyházak és vezetőik számára, hogy a kereszténység helyzetének változására és a statisztikai adatok tanulságaira figyeljenek, és missziói tevékenységükhöz Isten áldásáért és a Szentlélek munkájáért imádkozzanak.

A találkozó megindító pillanata volt, amikor a fórum kétszázötven résztvevője belépett a ghánai Aranypart rabszolgaerődjébe. A Cape Coast az afrikai emberek rabszolgasorsba kényszerítésének szomorú mementója. A történelem távlatai sem enyhítik azt a fájdalmat, amelyet afrikai emberek millióinak kellett elszenvednie a jövedelmező rabszolga-kereskedelem miatt. A rabszolgaerőd megtekintése után a helyi metodista templomban bűnbánati liturgia keretében imádkoztunk, hogy megszűnjön a világban ma is tapasztalható elnyomás és kizsákmányolás, és Isten segítségével mi magunk is a megbékélés, a gyógyulás, az egység keresése, az igazság és a szolidaritás cselekvői lehessünk.

20240522 Kereszteny Vilagforum Ghana foto Albin Hiller WCC 16

A Keresztény Világfórum ezen az accrai találkozón ünnepelte fennállása huszonötödik évfordulóját. Bár az Egyházak Világtanácsának korábbi főtitkára, Konrad Raiser személyesen nem lehetett jelen az ünnepi vacsorán, de ő is üdvözölte a jelenlévőket, hangsúlyozva, hogy a világfórum a keresztények közötti tisztelet és bizalom új lelkületét teremtette meg, és lehetőséget biztosít a mai világban a közös bizonyságtételre.

A világfórum az izgalmas találkozások, beszélgetések és közös élmények mellett igazán egy kérdésben hozott újat: az eddiginél sokkal nyitottabban, sokkal elfogadóbban is egymás mellé ülhetnek a keresztény egyházak és közösségek képviselői, ha a dialógus kiindulópontja az a nagyon egyszerű kérdés: „Testvérem, téged hogyan szólított meg Isten?” Ebből a kérdésből kiindulva már a bizonyságtételek, a közös bűnvallás és az imádságok is utat találnak, ahogyan a találkozó záróüzenetében is olvasható:

„Sokféleségünkben lehessünk egyek a Szentháromság Istenben.
Bűnbánatunkban engedjük szívünknek fájni azt, ami Istennek is fáj.
Krisztusban járja át életünket a gyógyulás és a megbékélés.
A Szentlélek pedig indítson bennünket bátorsággal és alázattal Isten életeket formáló Lelke megbocsátásának, igazságának, gyógyításának, helyreállításának, kegyelmének és üdvösségének hirdetésére.”

Hogy valóban felismerje a világ…

A szerző az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető docense.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső