Skip to main content

2024. május 28. 14:33

Jézus kezét fogva minden napunk missziói nap lehet

Veszprémben ünnepeltek a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület gyülekezetei

Szabadság és elköteleződés – ezzel a címmel és az ehhez kapcsolódó korinthusi igére építve tartotta meg missziói napját a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület május 25-én Veszprémben, az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központban. A mintegy négyszázötven fős közösség énekléssel és istentisztelettel ünnepelt, valamint előadáson és szekcióbeszélgetéseken vehetett részt.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 13

Hadd áldlak teljes szívből – a 93. énekünk közös eléneklésével vette kezdetét a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület misszió napja. Elsőként Ovádi Péter veszprémi országgyűlési képviselő, a helyi evangélikus gyülekezet tagja köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében örömét fejezte ki, hogy a helyi lutheránus közösség tagja lehet, mert gyülekezete az életének minden fontos állomásán mellette állt, és áll most is.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 16

Ezután Márkusné Vörös Hajnalka történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Vármegyei Levéltárának főlevéltárosa, a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program projektfejlesztési tanácsadója mutatta be részletes képes prezentációval a missziói napnak helyet adó vármegyeszékhelyet, a megvalósult és az azóta is folytatódó színes programokat. A prezentációt az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda programja követte, a kisgyermekek a vezetőikkel közösen énekeltek a színpadon, majd az intézmény vezetője, Rádóczy Ágnes és Szemerei János püspök átadta a díjakat a város óvodái és iskolái részére meghirdetett, Álmodtam egy óvodát című rajzpályázat nyerteseinek, László Emíliának, Bikádi Álmosnak és Huszti Dorottyának.

Szabadságról és határokról

A nyitóáhítat a 361. énekkel kezdődött, majd Isó Zoltán veszprémi lelkész a missziói nap mottójául választott páli igeszakasz – Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává” (1Kor 6,12) – alapján prédikált. A ma sokszor hangoztatott, de ezt az igeszakaszt teljesen félreértő, sokszor bennünket is a hatása alá vonó, „nekem ne mondja meg senki, mit tegyek” szemléletről Isó Zoltán úgy fogalmazott: Ilyenkor ránk kerül a fókusz Krisztus helyett, önzéstől sem mentes természetünk és akaratunk hatása alá kerülünk. Pál apostol is megmondta a korinthusiaknak, hogy ez nem használ, és ekkor már nem lehet szabadságról beszélni. „Igazán akkor vagyunk szabadok, ha folyamatos és élő kapcsolatban vagyunk Istennel, és az ő szavához mérjük és igazítjuk magunkat” – hangsúlyozta a lelkész. Az áhítat a „Jézus a jó Pásztor” kezdetű énekkel zárult (EÉ 401).

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 1

A főelőadás Sterczer Hilda hegymászó és Szemerei János püspök részvételével, Kézdi Beátának, az Evangélikus Információs Szolgálat és az Evangélikus Élet magazin főszerkesztőjének a moderálásával zajlott. Az egyórás beszélgetésben szót ejtettek a szabadság és az elköteleződés fogalmak összekapcsolódásáról, a krízishelyzetben való helyes segítségnyújtásról, a felelősségvállalás határairól, az öröm megélésének és a pihenőidőnek a fontosságáról is.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 37

Életről, szolgálatról, örömhírről

A missziói nap ezt követően szekcióbeszélgetésekkel folytatódott. Érték-e még az élet a mai társdalomban? – tették fel a kérdést a Szabadság az életre szekció vezetői, és meg is válaszolták: feltétlenül. Az életet Istentől kaptuk ajándékba, hálát adunk ezért, elsajátítjuk a hálás élet művészetét – mondta Orosz Gábor Viktor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi tanára. A világban sok környezeti, társadalmi katasztrófa van, de életünknek Jézus Krisztus ad célt, értelmet, bőséget. Az tud szabad lenni, aki elköteleződik valami mellett; az ember úgy válik szabaddá, hogy Isten igazzá nyilvánítja őt.

Pongrácz Máté ménfőcsanaki evangélikus lelkész arról beszélt, hogy Isten megajándékozott bennünket az élettel. Az igazi élet ott kezd kibontakozni, ha minél többször forgatjuk a Szentírást. A szekcióbeszélgetésen olyan gyakorlati kérdések is szóba kerültek, mint az abortusz vagy az, hogy áldott lehet a gyermektelen élet, és lehetőség van a lombikprogramra, a mesterséges megtermékenyítésre.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 42

A Szabadság a szolgálatra – egyházkormányzati kitekintés elnevezésű csoportban Szemerei János és Mészáros Tamás kerületi felügyelő beszéltek egy színes összetételű, lelkészekből, presbiterekből, felügyelőkből, pénztárosból álló csoportban. Felütésként Szemerei püspök a „Krisztus népe Isten nagy csodája” kezdetű énekkel indított (EÉ 269). Ehhez kapcsolódóan elmagyarázta, hogy így működik az egyház, az embereket valójában Isten szeretete ragadja meg, és a közösségeink enélkül el sem képzelhetők. Ez nem egy emberi dolog, de emberként kell megtalálnunk benne a helyünket. A hívás, a hivatás, a felszabadulás, a szolgálatba lépés témája is szóba került.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 44

Ezzel párhuzamosan Weltler Gábor Szabadság az örömhírre címmel tartott bibliatanulmányt lelkes érdeklődőknek, akik az előadás végén több kérdést is feltettek a Veszprémi Egyházmegye újonnan megválasztott esperesének.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 43

A délutáni szekciókban is három előadás közül választhattak a jelenlévők. „Isten szeret bennünket akkor is, ha egészségesek vagyunk, és akkor is, ha betegek” – fogalmazott Koch Béla. A Szabadság a szenvedésben szekcióban a siófoki háziorvos testi és lelki szenvedésről beszélt. Szólt arról, hogy vannak betegségek, melyeket az ember maga okoz az életmódjával (alkohol, dohányzás), de van, hogy a helyes életmódot folytatók is megbetegszenek. Feltesszük a kérdéseket: miért történt ez, hol van Isten, miért nem segít, meddig tart a betegség, szenvedés, mennyit kell kibírni? Rejtély, nincs rá válasz. Fontosabb, hogy mit tanít általa Isten. A szenvedést mélyebben akkor érthetjük meg, ha minél jobban odafordulunk Istenhez. Rá kell jönnünk, mennyire törékenyek, sebezhetők vagyunk. Koch Béla rámutatott: akár egészségesek, akár betegek vagyunk, Istennek értékesek; Isten így szeret, az örök életre teremtett bennünket.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 56

Egy másik szekcióteremben pedig Szabadság a nevelésre címmel pedagógusoknak, szülőknek és nagyszülőknek szánt beszélgetést tartott Hallgatóné Hajnal Judit, egyházunk nevelési és oktatási osztályának bajor–magyar partnerkapcsolati referense, valamint Rétfalvi Árpád, a győri Péterfy Sándor evangélikus gimnázium tanára. A résztvevőket interaktív módon vonták be a diskurzusba.

A szabadság a nevelésre szekcióban szó esett egyrészről arról, hogy a gyermekek (7-9.o) mit értenek a szabadság és nevelés szavak alatt. A szigorú korlátok alól való szabadulási vágy mellett volt egy érdekes, cseppet sem átlagos gondolat is, mely így szólt: Igazán a családomban lehetek szabad. Ez a gyermeki mondat mutatta meg a résztvevőknek azt, hogy leginkább otthon tudják letenni a fiatalok az iskolában magukra húzott szerepet. A család a menekülés a sok iskolai szerepből, hierarchikus harcból, esetleg még súlyosabb helyzetekből. A közösség esetében pedig arról beszéltek a résztvevők, hogy bizonyos „nehéz” csoportok a mai napig is szerveznek osztálytalálkozókat, és hálásak az akkor szigorúnak tűnő nevelésért. A jelenre utalva pedig megfogalmazták, hogy ma nagy felelősségünk van az iskolai közösségek megtartásában, mert nemhogy kisebb az igény a találkozásra, hanem a súlyos elnyomó helyzetek miatt szakember segítségét kellene sokszor igényelni. És sokszor nehéz jónak lenni, szorgalmasnak, mert súlyos megvetés is járhat érte.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 59

A nagyszínpadon ezzel párhuzamosan Szabó Lajos és Szabóné Mátrai Marianna, a Vállalom – Hívás a nem lelkészi szolgálatokra című kötet szerkesztője és egyik szerzője mutatta be a gyülekezetek laikus tagjait odaszánásukban megerősítő kötetet, Kézdi Beáta vezetésével. A jó hangulatú beszélgetés alkalmával szó esett a különböző szolgálati lehetőségekről, a gyülekezeti segítségnyújtás formáiról és arról, milyen is a jó presbiter.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 58

Szeretetben dolgozva

A beszélgetéseket követően a KaleidoszPók együttes adott koncertet Petőfi az én barátom címmel. Majd a missziói nap keretén belül adták át az idei Gyurátz Ferenc-díjat is. Az elismerést idén ketten kapták meg: Bőjtös Attila Gábor székesfehérvári hitoktatói, egyházépítő szolgálatának, dr. Szabóné Reichert Hilda Piroska pedig negyvenéves pedagógiai és hitéleti tevékenységének elismeréseként.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 76

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 77

Külön említést érdemel moderátorként Baranyay Csaba kőszegi lelkész, és köszönet jár a háttérben dolgozó, mégis látványos sárga pólót viselő önkénteseknek, akik az egész esemény alatt mindvégig mosolyogva segítettek, adták át az információkat, így téve gördülékennyé az egész missziói napot és a fő szervezők munkáját.

20240527 misszioi nap nyugati egyhazkerulet foto Toth Attila 90

A záró istentiszteleten Smidéliusz András prédikált a 2024-es év igéje – „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) – alapján. A Kajárpéci Evangélikus Egyházközség lelkésze kiemelte: „Az evangélium igazságában gyökerező érték a szabadság, hiszen Jézus szava szerint az igazság szabaddá tesz. Isten igéje mégis arra figyelmeztet minket, hogy ne egyszerűen a szabadság szeretete, hanem sokkal inkább a szeretet szabadsága határozza meg életünket, ezért szükségünk van az év igéjére most is, azért, hogy az év közben is jó irányba tartson minket.” Zárásként hangsúlyozta: A szeretet nem velünk kezdődik, nem belőlünk indul, újra és újra rá kell csodálkoznunk arra, mi mindannyian Isten mindent megelőző szeretetének a megajándékozottjai vagyunk. Ezt a lángot kell továbbadni, ennek fényében kell tovább folytatni a tanítványi utat, mert Jézus kezét fogva életünk minden napja missziói nap lehet, sőt legyen minden egyes nap misszió nap az életünkben, amikor valóban minden dolgunk szeretetben menjen végbe.

Az istentisztelet perselypénzét az épülő Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda javára gyűjtötték. A veszprémi óvoda új épületének elkészülését Magyarország kormánya támogatja, a projekt a Rózsabokor evangélikus óvodafejlesztési program keretében valósul meg.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső