Skip to main content

2023. október 19. 15:34

Lelkigondozással állnak a honvédek mellett

Százéves a Protestáns Tábori Püspökség

Ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a száz éve alapított Protestáns Tábori Püspökségről október 18-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának kápolnájában. Az eseményen bemutatták az Evangélium a katonák között – 100 éves a Protestáns Tábori Püspökség című kötetet, amely az evangélikus és református lelkészek katonák között végzett szolgálatába enged betekintést.

Százéves a Protestáns Tábori Püspökség

„»Az igaz ember pedig hitből él« – ez tanít meg bennünket a reformáció igazi lényegére: soha ne hallgass a szirénhangokra, ne engedd, hogy elvigyenek másfelé, ha az, ami a szívedben van, szilárdan az Istenben gyökerezik. Maradj mindig nyitott Isten felé, és törekedj mindennap a benne való megújulásra” – mondta el igehirdetésében Jákob János dandártábornok. A protestáns tábori püspök rámutatott: ez a reformáció folyamatának talán legbelsőbb titka, mert Jézus nem egy vallásos életre, hanem a vele való személyes kapcsolatra hív el bennünket. „Ma azért vagyunk együtt, mert kimondhatatlan hála van a szívünkben Isten könyörülő, máig megtartó, katonákra is érvényes, megőrző és megmentő, üdvösséget kínáló kegyelméért.”

Kun Szabó István vezérőrnagy szerint könnyen érthető, hogy a komoly kihívások miatt honvédeink hivatásában nélkülözhetetlen a lelkek támogatása, ebben a tábori papság siet segítségükre. A köztársasági elnök főhadsegédje hozzátette: „A tábori lelkészek azok, akik – Pál apostol példája szerint – felruházzák a katonákat a gonosznak ellenálló fegyverzettel, rájuk adják a hit pajzsát, az igazság mellvasát, az üdvösség sisakját, a békesség saruját és a lélek kardját.”

Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt ünnepi köszöntőjében, hogy a világháborúk megmutatták, milyen óriási szükség van a katonák lelkigondozására, a vigasznyújtásra és a hit folyamatos megerősítésére. Hozzátette: a lelkészek és papok mindig is kísérték azokat, akik a hazájukért harcoltak, hiszen az Istenbe és a győzelembe, a harc igazságos voltába vetett hit kéz a kézben jár. A Honvédelmi Minisztérium nevében megköszönte a tábori püspökség múltbéli és jelenleg is szolgáló lelkészeinek és munkatársainak felbecsülhetetlen szolgálatát.

Százéves a Protestáns Tábori Püspökség

Balog Zoltán püspök a katonák életét, a szolgálatuk közben átérzett félelmet középpontba helyező anekdota felidézésével utalt arra, hogy nincs olyan ember, aki nem fél. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke rámutatott: fél a próféta, fél a főpap, fél a hadvezér, és ilyenkor ott kell lennie mellettük azoknak, akik segítik legyőzni az embernek azt az ősi félelmét, hogy az életük nem a saját kezükben van. „Az életnek és halálnak kérdéséről beszélni egy olyan szolgálatban, ahol az élet fenyegetve van, egész más, mint ezt a templomi szószék biztonságában tenni, ez pedig arra tanít bennünket, hogy kerülnünk kell a közhelyeket, a formalitásokat, a könnyedén kimondott mondatokat” – fogalmazott Balog Zoltán.

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” – idézte Pál apostol szavait a Zsidókhoz írt levélből (13,8) Lackner Pál, hangsúlyozva, hogy mi is ugyanerre a Krisztusra támaszkodhatunk, aki az erőforrás, akiből élünk. A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának titkára, nyugalmazott tábori püspök rávilágított: „A mai modern technikában nagyon sok ember elveszíti a tájékozódó képességét, még a közeli utcába, a szomszéd faluba is GPS segítségével próbál eljutni. Ezt is figyelembe véve az élet dolgában így az a feladatunk növekszik mindinkább, hogy másokat az élő Krisztushoz vezessünk. Itthon, békében vagy katasztrófa idején, háborúban, az ország határain belül és kívül. Mindezt következetesen és hitelesen tegyük. Isten adjon ehhez nekünk erőt, kitartást és bölcsességet!”

Az ünnepi esemény végén Sajtos Szilárd alezredes, református tábori lelkész mutatta be az egybegyűlteknek az Evangélium a katonák között – 100 éves a Protestáns Tábori Püspökség című könyvet.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső