Skip to main content

2024. május 28. 18:49

Ma is kövessük Sztehlo Gábor iránymutatását!

Halálának ötvenedik évfordulója alkalmából megkoszorúzták az embermentő lelkész sírját

Megemlékező áhítatot és koszorúzást tartottak május 24-én a Farkasréti temetőben Sztehlo Gábor halálának ötvenedik évfordulója alkalmából az evangélikus lelkész sírjánál. Az eseményen Fabiny Tamás elnök-püspök tartott rövid igehirdetést. Gregersen-Labossa György, egyházunk diakóniai bizottságának elnöke a liturgiában szolgált, Prőhle Gergely országos felügyelő emlékező beszédet mondott.

20240528 Sztehlo Farkasret foto Kelemen Anna

A megemlékezés az 52. számú, „Dicsérjük Istent” kezdetű énekkel kezdődött (EÉ 52). Szándékos volt a választás, erősítette meg Fabiny Tamás elnök-püspök a Jn 3,30 – „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem” – igeszakasz alapján tartott áhítatának elején, ezzel is arra utalva, hogy nem embert akarunk dicsérni. „Bármennyire is okunk lenne rá, de laudáció helyett az Úr dicsérete a keresztény ember méltó hozzáállása. A temető csendjében különösen is, hiszen itt megállunk alázattal, saját gyengeségünk, esendőségünk, kicsinységünk, békességünk tudatában, ugyanakkor az élő Istenre hagyatkozva. Ő az, akit dicsérhetünk életünkben és halálunkkal is – tette hozzá a püspök, majd így folytatta: – Sztehlo számára a jánosi ige egyfajta vezérige lehetett, hiszen nem önmagát tolta előtérbe, hanem sokszor anonim módon azt a Jézust, aki az ő Ura volt.”

Akár a gyülekezetszervezői, akár a népfőiskolai munkában vagy kórházlelkészként, embermentőként vagy éppen Gaudiopolis megalapítójaként, később a fogyatékkal élők között végzett szolgálatában is mindig saját személyét háttérbe tolva, a nehéz helyzetben lévőket segítve és az Úristent dicsérve végezte a munkáját – hangsúlyozta Fabiny Tamás.

Sztehlo Gábor az utolsó magyarországi éveiben a hűvösvölgyi szeretetotthonban szolgált, ahonnan 1956. október 1-jén levelet írt Fabiny Tamás édesapjának, Fabiny Tibornak, amelyben a lelkészi beszámoló élén mottóként a megemlékezés jánosi igeszakasza állt. Egyfajta síron túli üzenetként szóltak a jelenlévőkhöz Szthelo Gábor akkori szavai, amelyeknek értelmében örülünk a külső növekedésnek, hogy több lehetőségünk, segítőnk van, de emellett ott a kérdés, hogy megvan-e a belső növekedésünk, a Krisztusban való megerősödésünk. „Adja Isten, hogy ez a síron túli üzenet figyelmeztessen minket arra, hogy mindig Krisztusra hagyatkozzunk, rá építsünk, és legyen bátorító, vigasztaló üzenet ez, ahogy Sztehlo Gábor akkor azt mondta, hogy imádkozzunk együtt az ellátottakért, a dolgozókért, a gyermekekért, a fogyatékkal élőkért, az idősekért, és imádkozzunk Krisztus egyházáért, hogy ő növekedjen bennünk, és mi őáltala” – zárta áhítatát a püspök.

20240528 Sztehlo Farkasret foto Kezdi Beata 2

Prőhle Gergely az emlékező beszédében a cselekvő szeretet és a meglévő emberi kapcsolatok összekapcsolódását kiemelve úgy fogalmazott, hogy a farkasréti családi sírboltban nyugvó Sztehlo, Haggenmacher, Lehel és Szily családok emlékeztetnek minket arra, hogyan lehet hálózatosan, az Istenbe vetett hittel és a kiépült kapcsolatrendszerrel az egyházat elkötelezetten építve élni. „Sztehlo Gábor hite, istenszeretete Jézus Krisztusra mutató lutheránus elkötelezettséggel: ez feladatot ró ránk. És nem pusztán abban, hogy megőrizzük az ő emlékezetét, de abban is, hogy mindennapi szolgálatainkban és cselekedeteinkben az ő iránymutatását kövessük.”

20240528 Sztehlo Farkasret foto Kezdi Beata

A megemlékezésen jelen volt Keveházi László evangélikus lelkész, Gaudiopolis első miniszterelnöke, Andrási Andor, Gaudiopolis lakója, valamint rész vettek a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat mostani gondozottjai és dolgozói.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső