Skip to main content

2024. május 30. 12:02

Szarvasi kérdezz-felelek

Egyházi vezetők válaszoltak a déli kerület missziói napján

Mik volt a mögöttünk álló hatéves ciklus legmeghatározóbb történései? Hogyan tudják jól betölteni feladatukat és küldetésüket az egyházi fenntartású intézmények? Miként lehet meghatározni egyházunk identitását? A Déli Evangélikus Egyházkerület május 25-i családi és missziói napjának programjai között idén is volt püspöki fórum. Kondor Péter püspök, Prőhle Gergely országos felügyelő és dr. Korányi András püspökhelyettes, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora fogadta a moderátornak, Hajdú Tibor püspöki titkárnak, illetve az érdeklődő résztvevőknek a kérdéseit.

20240530 puspoki forum foto Balla Maria 1

A mögöttünk álló hatéves ciklus értékelése kapcsán Kondor Péter püspök felelevenítette: olyan évek vannak mögöttünk, amilyenekre emberemlékezet óta nem volt példa. A legnagyobb nehézség az volt számára, hogy a pandémia miatt egyházvezetőként azt a döntést kellett hoznia: ne látogassuk az istentiszteleteket. „Ez örökre bevésődik az emlékezetünkbe. De itt lehetünk újra együtt, Isten kegyelméből élhetünk, és megújul a lelki életünk, egyházunk is frissül a ciklusváltásban” – fejezte ki reményét.

Prőhle Gergely hozzátette, „jól jöttünk ki” ebből a járvánnyal súlyosbított időszakból: „Egyházunk életképességét és tudatosságát mutatja, hogy a digitális oktatás módszertanát az evangélikus pedagógiából leste el a kormányzat.” Korányi András a megváltozott társadalmi környezetből indult ki: „A jövőbe vezető úton komplex feladataink vannak, amiket végig kell gondolnunk. Próbálom tudatosítani, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem küldetése milyen komoly a megújulás tekintetében.”

Az egyházunk által fenntartott intézményrendszerről szólva Prőhle Gergely hangsúlyozta: véleménye szerint ott kell intézményeket működtetni, ahol élő gyülekezet van. „A missziói parancs nem azt jelenti, hogy vigyázzatok minden épületre. Élő lelki közösség kell legyen az intézmények mögött” – húzta alá az országos felügyelő. Kondor Péter ennek megerősítéseként – önvizsgálatra híva – azt a kérdést fogalmazta meg: „Tudunk-e olyan munkatársakat foglalkoztatni, akiknek szíve, élete Krisztusé?”

Korányi András a népszámlálás eredményeiből azt a következtetést vonta le, hogy hatékonyan kell összekötnünk, amink van. A pedagógiai, a diakóniai és a gyülekezeti szolgálatra készülők területe egyre inkább egymásba nyílik: „Isten emberét akarják maguk körül tudni azok, akikkel találkozunk.”

20240530 puspoki forum foto Balla Maria 5

Egy tótkomlósi gyülekezeti tag azt vetette fel: vajon az istenfélelem „megkopása” tehető-e felelőssé a gyülekezetek fogyásáért? Válaszában Kondor Péter püspök rámutatott: azért nem félünk Istentől, mert szeretnénk megfeledkezni arról, hogy a kegyelmes Isten egyúttal büntető Isten is. Korányi András rektor szerint egy dolgot nem lehet megkerülni: „Amikor keresztelés, úrvacsorai közösség, igehirdetés van, találkozunk-e a szakrálissal, van-e istenélményünk? Az élő Isten körül gyülekezünk össze, ezt kell újra fölfedeznünk.”

Egy orosházi testvér a hozzászólásában az egyházat gyakran érő kritikát említette: hol túlságosan konzervatívnak, hol túl liberálisnak bélyegzik. E két pólus mentén hol találhatjuk meg identitásunkat? – kérdezte. Prőhle Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az evangélikus egyházban nincs központi tanítóhivatal; sokfélék lehetnek a magukat ágostai hitvallású evangélikusnak vallók. „De nagyon fontosnak tartom a püspökök törvényben definiált feladatát – tette hozzá –, hogy a tanítás tisztasága felett őrködjenek. Vannak teológiai sarokpontok, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni, ilyenek a hitvallási irataink.”

Kondor Péter szerint viszonylag egészséges egyensúly van a kérdésben említett jelenségeket tekintve egyházunkban. „Egészen szélsőséges helyzeteket nem kell átélnünk. Az evangélikus egyháznak az a sajátossága is megvan, hogy a püspöknek nem hatalmat, hanem a szeretet lehetőségét adja. Mindazonáltal igyekszünk figyelni ezekre, és beszélgetésben vagyunk azokkal a kollégákkal, akik vitatható irányba indulnak el.”

Korányi András arról beszélt, hogy az ember mindent fragmentálni, széttördelni szeretne. „A fragmentálódás Isten szemszögéből nézve egészen különös jelenség, teológiai értelemben az eredendő bűnből ered. A nemzedékek tekintetében azonban Isten nem azt nézi, hogy ki hány éves, hány generáció van jelen, hanem azt, hogy adott időpontban, adott társadalmi krízisben együtt élők hogyan tudnak valamit közösen megoldani. Akik ma együtt élünk és szolgálunk, arra vagyunk utalva, hogy egymás előnyeire építve, egymás hátrányait kompenzálva próbáljuk meg a közös cselekvést, ami mindannyiunk hasznára válik.”

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső