Skip to main content

2024. május 27. 12:30

Szívbe vésett üzenet

Szarvason tartotta missziói és családi napját a Déli Egyházkerület

„Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid.” Ézsaiás próféta igei mottójának (49,16) jegyében rendezte meg idei missziói és családi napját a Déli Evangélikus Egyházkerület május 25-én Szarvason. Az üzenet Isten szeretetéről „az Ószövetség evangélistájától” származik; ezt az örömhírt bontotta ki, véste a résztvevők szívébe a nap során elhangzott két igehirdetés, a közös éneklés, a pódiumbeszélgetés és a szekcióbeszélgetések. Ahogy távozóban többen is megfogalmazták: a testvéri közösségben eltöltött napon áldás volt. A Tessedik Sámuel lelkész idején, 1788-ban épült Ótemplomban mintegy hatszázan dicsérték Istent, és töltekeztek a közösségben megélt hit erejével.

20240527 misszioi nap deli egyhazkerulet foto Balla Maria 26

Szombat reggel fél kilenckor nagy volt a mozgolódás a város központi terén: a korai órán a Déli Egyházkerület minden szegletéből érkeztek a hívek. A házigazda gyülekezet és a szarvasi evangélikus diakóniai és oktatási intézmények (az Ótemplomi Szeretetszolgálat és a Benka Gyula evangélikus általános iskola) tagjai, önkéntes segítők, valamint a helyi Honvédelmi Sportközpont kadétjai a város több pontján gondoskodtak arról, hogy a vendégek célba érjenek.

20240527 misszioi nap deli egyhazkerulet foto Balla Maria 24A regisztrációnál ki-ki átvette a gyülekezet és az egyházkerület ajándékait. Benépesült a lehetőségek piaca is, ahol – több kiállító mellett – a Luther Kiadó standja lelki táplálékkal, az Ótemplomi Szeretetszolgálat kávéval, palacsintával, a tótkomlósi gyülekezet tagjai pedig gőzgombóccal kínálták a résztvevőket.

A templomban kilenc órától az orosházi Credo együttes és a szarvasi Vajda Band emlékzenekar szolgált, utóbbi tagjai között Horváth Zoltán Olivér helyi parókus lelkész is feltűnt. A zenekarok a nap folyamán többször is megénekeltették a közönséget.

Gáncs Péter nyugalmazott püspök nyitóáhítata előtt Kondor Péter püspök, Lázár Zsolt házigazda esperes, dr. Czinkóczi Mihály felügyelő, Prőhle Gergely országos felügyelő és Babák Mihály polgármester köszöntötte a jelenlévőket, köztük dr. Sólyom Jenő professzort, korábbi egyházkerületi felügyelőt. Kondor Péter egykori szarvas-ótemplomi lelkészként kiemelte: otthon érzi magát Szarvason, s a természet- és Isten-közelség légkörében kívánt áldást a napra.

Kérő kezek – áldó kezek

Lázár Zsolt esperes és Szpisák Attila tótkomlósi igazgató lelkész szlovák imádsága után interaktív nyitóáhítattal, fotókat segítségül híva szolgált Gáncs Péter nyugalmazott püspök. „A kérő tartásban lévő kéz minden istentisztelet első mozdulata. El kell jutnunk a mai nap egy következő mozdulatig, ami a missziói nap, de egész keresztény életünk célja és értelme.” Miután felismertük: üres a kezünk, az ég felé tartjuk, s megkapjuk tenyerünkbe az ézsaiási mondatot. „Ez az ige az Isten kezéről szól, és kiderül: ebben az isteni tenyérben nem más van, mint te meg én, mi, együtt, Isten népe” – fejtette ki a nyugalmazott püspök.

20240527 misszioi nap deli egyhazkerulet foto Balla Maria 10

Gáncs Péter az ige legfontosabb mozzanatát emelte ki: az Úristen nem golyóstollal írta nevünket a tenyerébe, az „Isten markába van belevésve, belemetszve. Nem lehet lemosni. S ha Isten kezét akarjuk elképzelni, akkor csak Jézus kezére gondolhatunk; a keresztre feszített Úrra tekintünk föl.” Isten egybeöleli az ő családját, „egy kicsit erről szól minden kerületi nap is, hogy ezt a szétszóródott egyházkerületi népet a mi Urunk megpróbálja összegyűjteni, egybeölelni. Isten kinyújtja kezét az ember felé Krisztus átszögezett kezével, ujja a Szentlélek, akin keresztül megérint minket. A fényt nem csupán megőrizni kell, hanem továbbadni, megkínálni vele az egész világot. Ez a misszió.” Kezeink áldó kézzé válnak – fogalmazott. Majd kérésére a résztvevők a tenyereik összeérintésével át is adták egymásnak az áldást – hogy aztán haza is vigyék gyülekezetükbe.

20240527 misszioi nap deli egyhazkerulet foto Balla Maria 16

Kilátástalanság és bizalom

A nap főelőadását Székely Levente szociológus, az Ifjúságkutató Intézet igazgatója, a Mathias Corvinus Collegium műhelyvezetője tartotta Kéz a kézben – generációk közösségben címmel. Elengedhetetlen, hogy az egyházban szolgálók ismerjék a társadalmat s benne különösen is a megszólítandó fiatalokat. Kik ők, mit gondolnak magukról, milyen céljaik, félelmeik, jövőképük van? Milyen kérdésekkel küzdenek, amelyekben segítséget várnak, és milyen tudás van a birtokukban, amellyel ők gazdagíthatják az idősebbeket? Az egyetemi tanár ezekre a kérdésekre adott értékes válaszokat. Kivetített ábrákon mutatta be, hogyan jellemzik magukat az egyes generációk, és meglepte a hallgatóságát mainak tűnő, de valójában Krisztus előtti korból származó idézetekkel. Ezek szerint nincs új a nap alatt a generációk közötti ellentét és kommunikációs zavar terén sem. Megtudtuk, valóban jó-e digitális bennszülöttnek lenni, és hogy mettől meddig fiatal valaki a kutatók szemével nézve.

20240527 misszioi nap deli egyhazkerulet foto Balla Maria 21

Előadásának végén Székely Levente ismertette, hogy egy 2000 óta rendszeresen végzett kutatás eredményei szerint melyek a fiatalok legégetőbb problémái. A lista élén a bizonytalanság, a kilátástalanság érzése áll, de a közösségek hiánya és a céltalanság is visszatérő elem. A többség, mutatott rá az előadó, mégis inkább bizalommal tekint a jövőre.

Isten szemszögéből nézve

A délutáni négy szekció a hagyományoknak megfelelően változatos tartalmakat kínált a résztvevőknek. A nyitóáhítat és az előadás mélyítése mellett Vatai Gyula nyugalmazott váci börtönparancsnok a fegyházban történt megtérésekről beszélgetett Lázár Zsolttal. A templomban lehetőség nyílt kérdéseket feltenni az egyházkerület püspökének, aki mellett Prőhle Gergely országos felügyelő és dr. Korányi András püspökhelyettes, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora foglalt helyet.

20240527 misszioi nap deli egyhazkerulet foto Balla Maria 29

A beszélgetés moderátora, Hajdú Tibor püspöki titkár két körkérdéssel indított, az elmúlt hatéves ciklus értékelésére kérve a résztvevőket. Majd az egyház társadalmi jelenlétéről, intézményeink, közösségeink jövőjéről érdeklődött. Szóba került, hogy Isten szemszögéből nézve mást jelent a generáció kifejezés, mint ahogy a társadalomtudományokban használatos, és hogy a konzervatív és a liberális világnézetek egymás mellett élése közben az egyház miként tudja megőrizni eredeti identitását. A beszélgetésről külön cikkel jelentkezünk!

A missziói nap záró programpontjai között köszöntötték az egyházkerület idei hűségérmeseit és Tessedik-díjasait. A kitüntetetteket Horváth-Csitári Boglárka kerületi missziói lelkész laudálta. Úti áldásként Kondor Péter püspök az Útmutató napi igéjét hozta 1Kor 15,10-ből. Pál apostol ebben így tesz vallást hitéről: „…Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok…” Megvan-e bennünk ez az ámuló csodálat, amellyel az apostol az életére tekint? – tette fel a kérdést Kondor Péter. Pál ugyanis „nem tud megtelni azzal, ami az Isten ajándéka az életében” – tette hozzá.  

Szívbe vésett üzenet
Az év lelkésze díjat Aradi András vehette át

Bárcsak minél gyakrabban szakadna fel az ehhez hasonló örvendező csodálat a szívünkből, mert a modern ember egyre kevésbé képes erre – emlékeztetett a püspök. „Boldog ember az, aki meg tudja őrizni évtizedek múlásával is a csodálkozás képességét. De legcsodálatosabbá akkor válik az élet, ha Isten szemszögéből tudom látni a világot. Próbáljátok így nézni a saját életeteket! Újszerű, meglepő, érdekes felfedezésekre fogtok szert tenni. Ha a kegyelem szemszögéből nézitek az életet, egészen új és más lesz. És ha így nézitek a másik embert, ő is más lesz, új és érdekes” – fogalmazott Kondor Péter.

A családi és misszió nap résztvevői úgy indulhattak haza, hogy megélték: Isten szeretetébe ölelte népét, tenyerén tart minket is, üres kezünk áldó kézzé válik Szentlelkének tüze által. Szívünkbe véshettük, mennyire szeret, és milyen boldogság őt szolgálni.

A Déli Egyházkerület 2024. évi díjazottjai

Tessedik-díj
Az év lelkésze: Aradi András
Az év pedagógusa: Grausza Jánosné
Az év diakónusa: Mikoly Tibor Martonné

Hűségérem
Bánkiné Révész Adrienn
Győri János
Szabados Imre
Oravecz Tibor
Végh Attiláné dr. Szalánczy Emőke

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső