Skip to main content

2024. május 6. 12:32

Van eredménye az erőfeszítésnek

Nyugati egyházkerületi közgyűlés Várpalotán

Az elnökség és az egyházkerületi tisztségviselők jelentéseinek meghallgatása mellett a kerületi felügyelőjelöltek listájának véglegesítése volt a legfontosabb feladat a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület április 26-án Várpalotán tartott közgyűlésén.

 Nyugati egyházkerületi közgyűlés Várpalotán

Az ülés dr. Zsednai Józsefné helyi lelkésznek, a Veszprémi Egyházmegye espereshelyettesének az áhítatával vette kezdetét, majd Fekete-Dombi Éva jegyzőkönyvvezető ismertette a legutóbbi gyűlés határozatait.

Ezután elsőként Szemerei János püspök jelentése hangzott el. Az egyházkerület lelkészi vezetője az elmúlt évre visszatekintve elsősorban a legutóbbi népszámlálás eredményeinek tanulságait idézte fel.

„A 2022-es népszámlálás adatai a számszerű fogyás ellenére pozitív jegyeket is mutatnak egyházunkra vonatkozóan. Ha igaz – és igaznak látszik –, a teljes népegyházi számunk lassabb ütemben fogyott, mint a teljes lakosság. Ez minden látszat ellenére azt jelzi, hogy az egyházi szolgálatban állók erőfeszítéseinek igenis volt eredménye! – hangsúlyozta Szemerei János. – A jogos egyházféltés, a gyakori hibakeresgetés vagy éppen önvád mellett fontos meglátnunk azt, hogy vannak pozitív eredmények is. Fontos tudatosítanunk, hogy Isten szeretete és áldása ezekben a nehéz időkben talán nem olyan látványos, de nem fordult el tőlünk.”

 Nyugati egyházkerületi közgyűlés Várpalotán

Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő a tisztségben töltött elmúlt két ciklusát összegezve kitért a koronavírus-járvány egyházi életre gyakorolt hatásaira is. „Elmaradásban vagyunk az önfenntartó gyülekezeti modell pontos kidolgozásával. Adósak vagyunk az egyszerűbb egyházstruktúra törvényi megalkotásával, az ülések számának csökkentésével. A nem lelkészi szolgálók képzésének átgondolása is várat még magára” – sorolta fel a még hátralévő teendőket. Ugyanakkor pozitív tapasztalatait is említette: „Összességében elmondható, hogy gyülekezeteinkben és az egyházmegyékben a vizitációs tapasztalatok alapján is kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás folyik. Így elmondható, hogy létbizonytalanság nem fenyegeti egyházunkat, sem az abban szolgálatot vállalókat.”

 Nyugati egyházkerületi közgyűlés Várpalotán

Ezek után Baranyay Csaba kerületi missziói lelkész, Schermann Gábor, a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat kerületi felelőse, dr. Horváth József kerületi ügyész, valamint Koczor György, a Dunántúli Harangszó újság főszerkesztője számolt be az elmúlt évben végzett munkájáról. A közgyűlés az elnökség és a tisztségviselők jelentéseit is egyhangúlag elfogadta.

A kerületi felügyelői tisztségre beérkezett jelölésekről Kissné Kárász Rózsa, az egyházkerületi jelölő- és szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket. Mivel egyedül a jelenlegi felügyelő, Mészáros Tamás fogadta el a jelöltséget, a közgyűlési tagoktól pedig további jelölés nem érkezett, a lista ezzel véglegessé vált. Az egyházközségek presbitériumainak május 4. és 13. között kell szavazniuk – ismertette a bizottsági elnök.

A beérkezett támogatási kérelmekről is döntöttek az ülés résztvevői. A sopronbánfalvi templom felújítását egymillió forinttal, a győrújbaráti parókia rendbetételét szintén egymillió forinttal támogatta a közgyűlés.

Bencze András püspökhelyettes ezután az előkészületben lévő új énekeskönyv kipróbálására való jelentkezésre biztatta a jelenlévőket, Baranyay Csaba pedig a május 25-én Veszprémben tartandó missziói napra hívta fel a figyelmet. Végül Szemerei János püspök és Mészáros Tamás kerületi felügyelő egy kis ajándékkal köszönte meg a közgyűlés tagjainak az elmúlt hat évben végzett közös munkát.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső