Skip to main content

Beszámoló

Kis közösség nagy összefogással

Szepetneken hálát adtak a fejlesztésekért
Az energiahatékonyság fejlesztése érdekében új nyílászárókat kapott a Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközséghez tartozó szepetneki társegyház gyülekezeti háza. A Gusztáv Adolf Segélyszervezet segítségével pedig a templomot körülvevő, negyvenhét méter hosszú kerítést is sikerült megjavítani. Mindezért szeptember 15-én adtak hálát istentisztelet keretében, melyen Szemerei János,...

Kilencvenöt éves a sobori templom

Megújult tornyot és tetőszerkezetet kapott ajándékba
A Bethlen Gábor Alapból nyert tizenötmillió forintos támogatás segítségével megújulhatott a Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközséghez tartozó sobori leánygyülekezet templomának tornya és tetőszerkezete.

Az örökség súlya és áldása

Megújult a győrszemerei templom
A magyar templomfelújítási program keretében elvégezték az evangélikus templom külső felújítását Győrszemerén.

„Bizonyára az Úr van ezen a helyen”

Százéves a kávai evangélikus templom
Kerek évfordulót ünnepelhetett a Kávai Evangélikus Leányegyház szeptember 10-én: idén lett százéves a templomuk. Az alkalmon a Bényei Evangélikus Egyházközség és a kávai leánygyülekezet lelkésze, Buday Zsolt köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a környékbeli gyülekezetek pásztorait. Az ünnepi istentiszteleten Győri Péter Benjámin esperes hirdetett igét.

A jó pásztor oltalmában

Beiktatták Pfeifer Ottót, a kiskőrösi gyülekezet új parókus lelkészét
Ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a hívek szeptember 9-én a kiskőrösi evangélikus templomban. Homoki Pál, a Bács-Kiskun Egyházmegye esperese beiktatta Pfeifer Ottót, a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség újonnan megválasztott parókus lelkészét.

A határátlépésre hívó Isten szolgálatában

Ünnepélyes tanévnyitás az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Tanévnyitó istentisztelettel és ünnepi üléssel vette kezdetét a tanév szeptember 8-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A Zuglói Evangélikus Egyházközség templomában tartott alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, és beiktatta szolgálatába az intézmény új egyetemi lelkészét, Kovács Viktort. A Magyarországi Evangélikus Egyház felsőfokú tel...
A fóti Evangélikus Kántorképző Intézetben a nyár a legmozgalmasabb időszak. Idén is három tanfolyamot szerveztünk a fiataloknak, augusztus végén pedig a szolgálatban álló kántoroknak kínáltunk feltöltődési és továbbképzési lehetőséget. E program részeként – köszönetképpen – egy estére vendégül láttuk a tanfolyamokon oktató munkatársakat is.

Nomen est omen?

Wächter Baldó lelkészavatása
„Annyira jó volt prédikálni!” – mondta Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, miközben a szeptember 2-i istentisztelet után levettük a Luther-kabátot, és kezdtük feldolgozni a Budaörsön, Wächter Baldó lelkészavatásán történt eseményeket.

Konferencia az együttműködésért

Kolozsváron tartotta éves közgyűlését a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Kolozsváron tartotta éves közgyűlését a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége augusztus 31. és szeptember 3. között. A nagy múltú Protestáns Teológiai Intézetben zajló találkozó a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek és a Kárpát-medencei anyaegyházak közötti együttműködés erősítésének vezérgondolata köré szerveződött.

Közös döntés, közös felelősség, a mi ügyeink

Evangélikus tanévnyitó konferenciával kezdődött az új tanév
Az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) és a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Nevelési és Oktatási Osztálya (NOO) augusztus 29-én rendezte meg hagyományos évnyitóját az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban.

Hálaadás múltért, jelenért

Megújult a százötven éves fóti evangélikus templom
Örömünnepre és hálaadásra gyülekezetünk össze szeptember 3-án, vasárnap délután a fóti evangélikus templomban. A házigazda fóti és mogyoródi evangélikusok mellett egyházi és világi meghívottak vagy a templomhoz, a gyülekezethez valamilyen szállal kötődő, érdeklődő vendégek emlékeztünk arra, hogy Isten kegyelméből százötven évvel ezelőtt, 1873. szeptember első vasárnapján tartották az első isten...

Munkatársak az örömben

Munkaévkezdő konferenciára gyűltek össze a nyugati kerület lelkészei
Tervezni sem lehetett volna jobban azt az összhangot, ahogyan egymásra épültek az áhítatok és az előadások a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület idei munkaévkezdő konferenciáján. Az augusztus 28. és 29. között tartott kétnapos együttlétet – a szűk időkeretek ellenére – gazdag tartalommal töltötték meg a szervezők. A helyszínt ezúttal is a jól bevált Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakk...

A szöveghű bibliafordítás és a parafrázis érvénye

Beszámoló a 34. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciáról
A fordítástól a parafrázisig címmel augusztus 28. és 30 között rendezték meg a 34. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát a Szegedi Dóm Látogatóközpontban. Az eseményen átadták a neves német szentírástudósról, Joachim Gnilkáról elnevezett díjat, amelyet idén Kocsis Imre biblikus professzornak ítéltek oda.

Üzeneted jött

Tanévet nyitott a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat
A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium szervezte azt az országos tanévnyitó ünnepséget augusztus 26-án, melyre mintegy 250 hallgató érkezett valamennyi országrészből. Az esemény nyitó istentiszteletén, melyet a Pécsi Egyházmegye székesegyházában tartottak, a szakkollégiumot fenntartó történelmi egyházak püspökei: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita és Orosz Atanáz miskolci megyéspüspö...

Jézus igája nem zár kalodába minket

Szász Levente ordinációja Budafokon
A Budafoki Evangélikus Egyházközségből indult Szász Levente a teológiai képzésre, így tanulmányait lezárva a küldő gyülekezetének templomában avatta lelkésszé augusztus 26-án, szombaton Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke. Az ünnepi istentiszteleten az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében Pángyánszky Ágnes adjunktus, a gyakorlati intézet vezetője szolgált, valamint Hokker Z...

„Nevetek fel van írva a mennyben”

Munkaévkezdés a Déli Egyházkerületben
Balatonszárszón tartotta munkaévkezdő lelkészkonferenciáját augusztus 21. és 23. között a Déli Evangélikus Egyházkerület. A háromnapos rendezvény előadásai és beszélgetései az elköteleződés és a lelkészi hivatás mozgásterének témái köré épültek.

„…a végén is csak nálad vagyok”

Egyházmegyei evangelizációs nap Nógrádban
Idén Szirák adott otthont a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye evangelizációs alkalmának augusztus 6-án, vasárnap délután. A szervezők reménykedtek benne, hogy idilli környezetben, a Teleki–Degenfeld-kastély parkjában tudnak együtt lenni a résztvevők, de az időjárási körülmények ezt sajnos nem tették lehetővé. Isten igéje megszólalásának azonban nem lehet csak úgy megálljt mondani, így az alkalom ...

Hivatal is, lelki közösség is

Püspöki titkárok és irodavezetők ökumenikus találkozója
Második alkalommal rendezték meg a püspöki titkárok és irodavezetők ökumenikus találkozóját. A Hegy elnevezésű program résztvevőit ez évben július utolsó és augusztus első napján a Magyarországi Evangélikus Egyház a Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon budapesti, lágymányosi épületében látta vendégül. A szakmai tapasztalatcserére és kötetlen, testvéri beszélgetésre is lehetőséget adó eseménye...

Tőled indultunk el

Fóti kántorképzős találkozó
A hetvenes évek hallgatóitól a kétezres évek nemzedékéig két tucat résztvevő gyűlt össze a fóti Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézetben július 9–12. között, hogy közösen adjon hálát Isten megtartó kegyelméért.

Krisztus erejével

Két másoddiplomás teológust avattak lelkésszé Székesfehérváron
Murányiné dr. Szuhács Renáta az ügyvédi hivatás mellett, Czető Bálint pedig a katonai pálya helyett mondott igent az egyházi szolgálatra. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás képzését elvégző lelkészjelölteket Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke ordinálta július 14-én a székesfehérvári templomban. A liturgiában Bencze András helyi lelkész mellett az egyetem ...