Skip to main content

Beszámoló

A 90 éve született Frenkl Róbertre emlékeztek a TF-n
A sokoldalú sportvezetőre, a 90 éve született orvosra, egyetemi tanárra, az evangélikus egyház egykori országos felügyelőjére, Frenkl Róbertre emlékeztek május 24-én, pénteken a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen (TF).
Megjelent a Luther válogatott művei sorozat harmadik kötete
Felelősség a gyülekezetért – ezt az alcímet viseli a Luther válogatott művei sorozat harmadik kötete, amelyet május 22-én mutattak be Budapesten, az Evangélikus Országos Múzeumban. A Luther Kiadó gondozásában megjelent iratgyűjtemény aktualitását adja, hogy olyan kérdéseket jár körbe, amelyek az általános tisztújítás évében járva különösen is kiemelt jelentőségűek az egyház és közösségeinek éle...
Dedinszky Gyulára emlékeztek
A harminc éve elhunyt evangélikus lelkészre, helytörténészre és néprajzkutatóra, Dedinszky Gyulára emlékeztek szerdán Békéscsabán, a városvédő és városszépítő egyesület, valamint az evangélikus egyházközség közös rendezvényén a Luther utcai gyülekezeti teremben.
Fennállásának huszadik évfordulójához érkezett a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ vasvári bentlakásos intézménye, a Tölgyfa Idősek Otthona. Szerdán méltón megünnepelték a jubileumot: változatos műsorokkal, felszenteléssel és megható beszédekkel.
Beiktatták a Somogy–Zalai Egyházmegye elnökségét
A balatonboglári templomban iktatta be tisztségébe május 17-én Szemerei János püspök Kőszeghyné Raczkó Zsuzsannát, a Somogy–Zalai Evangélikus Egyházmegye újraválasztott esperesét és Végh Szabolcs új egyházmegyei felügyelőt. A liturgiában Sikter János porrogszentkirályi lelkész és Tiborcz Dániel tabi beosztott lelkész segédkezett.
Beszámoló a Keresztény Világfórum 4. találkozójáról
A világ minden tájáról és felekezetéből érkeztek résztvevők áprilisban Accrába, Ghána fővárosába a Keresztény Világfórum (Global Christian Forum) negyedik találkozójára. A történelmi egyházak képviselői mellett a pünkösdi és karizmatikus mozgalmakból született egyházak és keresztény közösségek, valamint számos egyházi szervezet képviseltette magát, köztük a Lutheránus Világszövetség is. Utóbbi ...
Háromszáz éves az evangélikus alapítású Bakonycsernye
Ökumenikus istentiszteleten emlékeztek meg a település alapításának háromszázadik évfordulójáról a Fejér vármegyei Bakonycsernyén. A május 12-én, az evangélikus templomban tartott hálaadó alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. Dr. Udvardy György veszprémi érsek Isten áldását kérte az egybegyűltekre, Cieklinski János, a Magyar Pünk...
Diakonissza főnök asszonyok találkoztak Stuttgartban
A Kaiserswerthi Német Diakonissza-anyaházak Szövetsége a főnök asszonyok éves találkozóját április 24–26. között tartotta idén. Az összejövetelen a Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület is képviseltette magát.
Szentesen tartotta közgyűlését, valamint újonnan megválasztott tisztségviselőinek iktatását május 18-án, szombaton a Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye. Az esperesi tisztséget az új ciklusban is Lázár Zsolt tölti be, a felügyelői poszton azonban változás történt, és a feladatra Bacsurné Nagy Ildikó kapott felhatalmazást.
Ülésezett az országos presbitérium
Számos intézmény vezetőjét meg-, illetve újraválasztotta május 16-i ülésén az országos presbitérium. A testület egyházunk budapesti székházának Radvánszky-termében tanácskozott.
„Hála, hogy ébren szentegyházad!”
„A közös éneklés és zenélés közösséggé formál, egyénileg és közösségileg is közelebb visz Istenhez” – írta Fabiny Tamás elnök-püspök az országos evangélikus kórustalálkozó füzetének köszöntőjében. Hálatelt szívvel gondolhat vissza a május 11–12-i hétvégére az a közel kétszáz énekes, aki kilenc evangélikus énekkar tagjaként Kiskőrösre utazott, hogy az Úristent szolgálva énekeljen, és megismerje ...
Az általános tisztújítás jegyében megkezdődött az egyházmegyei elnökségek iktatása. Bács-Kiskun Egyházmegyében a már az előző ciklusban is azonos tisztséget betöltő Homoki Pál esperes és Dudla Erzsébet felügyelő kapott bizalmat a gyülekezetektől. Május 12-én, vasárnap Dunaegyházán iktatta be őket Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.
Megújult a liszói evangélikus templom belső tere
A Zala vármegyei Liszó evangélikus templomának belső felújításáért adtak hálát május 12-én. A hálaadó istentiszteleten Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét. Az ünnepségen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is beszédet mondott.
A huszadik országos evangélikus bábfesztiválon jártunk
Színvonalas előadásokban, változatos technikákban és egyedi bábokban lelhette örömét a huszadik országos evangélikus bábfesztivál közönsége. Az esemény ismét bizonyította, hogy a gyülekezeti bábozás nem csupán közösség-, hanem gyülekezetépítő is. A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség Kápolna Színpadán május 11-én az ajkai, az alsósági, a büki és a soproni gyülekezet bábcsoportja mutatta ...
Közgyűlés az Északi Egyházkerületben
Az Északi Evangélikus Egyházkerület március 3-ai rendes tavaszi közgyűlésén az a határozat született, hogy az általános tisztújítás kapcsán az egyházkerületi felügyelőjelöltek nevét tartalmazó jelöltlista véglegesítésére külön online alkalmat hívnak össze. Erre a rendkívüli közgyűlésre május 3-án került sor, s a legfőbb napirendi pontja a jelöltlista véglegesítése volt.
A második világháború alatt üldözötteket mentő Salkaházi Sárára, Friedrich Bornra és Sztehlo Gáborra emlékeztek a Sztehlo Gábor-emlékév keretében május 8-án Budapesten. A leendő Embermentők parkjának műegyüttesét ideiglenes helyen, a Hűvösvölgyben, a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Sarepta-otthonának udvarán leplezték le.
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának tavaszi seregszemléjén jártunk
Hitmegélés, ámulat, krisztológiai fókusz, tanítványság – a hittudomány komplex összefüggéseinek jeleként visszatérő kulcsfogalmak ívelték át az előadások sokszínű témasorát.
Márta Mozgalom az evangélikus iskolákban
Az idei tanévben indult mozgalom célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a szeretetszolgálat fontosságára az egyházi iskolák működésében. A szeretetszolgálat, a segítő odafordulás nem tekinthető az egyháziasság leglényegesebb elemének, nem ettől leszünk keresztények. Mégis, szeretetszolgálat nélkül nincs hiteles egyháziasság, az egyházi fenntartású oktatási intézmények lényeges jegyének tekinthető.
Megújult a templom és a gyülekezeti ház Kisbaboton
Kívül-belül megszépült a templom és a gyülekezeti ház is a Tét–Kisbaboti Társult Evangélikus Egyházközséghez tartozó Kisbaboton. A gyülekezet április 28-án istentiszteleten adott hálát a fejlesztésekért.
Nyugati egyházkerületi közgyűlés Várpalotán
Az elnökség és az egyházkerületi tisztségviselők jelentéseinek meghallgatása mellett a kerületi felügyelőjelöltek listájának véglegesítése volt a legfontosabb feladat a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület április 26-án Várpalotán tartott közgyűlésén.