Skip to main content

Beszámoló

A Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata azt kéri a jövő évben esedékes tisztújításra készülő jelöltektől, „hogy fogalmazzák meg az egyház missziós szolgálatára és szervezeti felépítésére vonatkozó javaslataikat a népszámlálás eredményének fényében”. Az örök élet vasárnapja előtt egy nappal, november 25-én Budapesten, az országos iroda kápolnájában megtartott ülésen az összeírás tanúságai...

Petőfinálé

Emlékévzáró konferenciát rendezett az Evangélikus Pedagógiai Intézet
Az eddigi sematikus Petőfi-képet a költő-forradalmár alakjának árnyaltabb, egyedi színekkel gazdagabb formája váltotta fel a Petőfi 200 emlékév hatására – ez a tanulság fogalmazódott meg annak kapcsán, hogy a két tanévet átfogó programsorozat révén miképpen került Petőfi Sándor alakja a figyelem fókuszába az evangélikus nevelési-oktatási intézményekben. Az emlékév zárásaként az Evangélikus Peda...
A társadalom érdeke is, hogy a bűnelkövetők a büntetésük letöltése után vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba – hangzott el azon a konferencián, amelyet november 22-én rendezett Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa. Az előadásokban a vallásna...

Luther-rózsás torta egy gyertyával

Születésnapot ünnepelt a Dévai Fogadó
Egy éve nyitotta meg kapuit a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség által fenntartott Dévai Fogadó Menekülteket Segítő Közösségi Központ Budapesten, az angyalföldi Dévai utcában. A komplex szolgálat számos szervezet – köztük az UNICEF (az ENSZ Nemzetközi Gyermeksegélyezési Alapja), Budapest Főváros Önkormányzata, az Ökumenikus Segélyszervezet – anyagi és személyi támogatásával végzi mu...

Júdásról őszintén

Könyvbemutató a budavári evangélikus szabadegyetemen
Júdás, az elveszett tanítvány című frissen megjelent könyvéről beszélgetett Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspökkel Jasper-Makay Emese, az Evangélikus Hittudományi Egyetem újszövetséges doktoranduszhallgatója november 13-án a budavári evangélikus szabadegyetem programsorozat keretében. Jasper-Makay Emese – aki a kötet kéziratának szerkesztője is – az album gazdag képanyaga, különböző Júdás-ill...

Énekszóval az evangéliumról – az Alpok csúcsai között

Szubjektív beszámoló a Mandák kórus svájci koncertkörútjáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Kántorképző és Egyházzenei Intézetének Mandák kórusa nem először vállalkozott külföldi koncertkörútra. Két évvel ezelőtti, felvidéki szolgálata után idén november 2. és 6. között Svájcban igyekezett megszólaltatni az evangéliumot a zene nyelvén.

„Képzeld magad ifisnek!”

Szakmai nap az ifjúsággal dolgozóknak
A szélrózsa minden irányából érkeztek gyülekezeti munkatársak, hitoktatók és lelkészek november 18-án a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága, valamint az országos iroda gyülekezeti és missziói osztálya (Gyümi) által szervezett szakmai konferenciára az egyház budapesti székházába. Az évente megrendezett, Küldetésünk az ifjúságért elnevezésű esemény célja az ifjúsággal...

Elejét venni az abúzusnak

Személyiségvédelem az evangélikus diakóniában
Hogyan lehet elkerülni a bántalmazást és a hatalommal való visszaélést egy szigorú szabályok mentén, hierarchikus rendben működő intézményben? Miként őrizhetjük meg mások emberi méltóságát – különösen akkor, ha kiszolgáltatott helyzetben vannak? Milyen eszközök állnak rendelkezésre ehhez? Az evangélikus diakónia személyiségvédelmi prevenciós programjának hátteréről, céljairól és eddig elért ere...

Viszontagságos múlt, örömteli jelen

Százötven éves az újpesti evangélikus templom
November 12-én ünnepi istentiszteleten és közgyűlésen emlékeztek meg az újpesti evangélikus templom százötvenedik „születésnapjáról”. Az ünnepre összegyűlt sokaságnak ez alkalomból Cselovszky Ferenc esperes az 52. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét: „Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mindörökkön örökké.” (Zsolt 52,10; Károli-ford.) A liturgiában Solymár Pé...
A lelkészek illetményének jelentős növelését szorgalmazza a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma. A kezdeményezésről a testület november 9-i ülésén egyeztettek. Tárgyaltak a presbiterek a pedagógusoknak biztosítható szolgálati lakások kérdéséről, illetve az ifjúságot és az elköteleződést a fókuszba állító 2024-es tematikus év hangsúlyairól is.
A soroksári evangélikus gyülekezet 2021 őszén felszentelt temploma adott otthont a Déli Evangélikus Egyházkerület Közgyűlése november 10-i ülésének.

Szabadságból és elköteleződésből születő teológia

Tudományos konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
A konfirmáció és az elköteleződés tematikus évéhez kapcsolódva tartottak teológiai konferenciát november 8-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A magyar tudomány ünnepe alkalmából rendezett tanácskozás tematikája az egyetem oktatóinak augusztusban megjelent Teológia és hűség című tanulmánykötete köré szerveződött. A plenáris előadások biblikus, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai szemp...

„Hazaérkezett”

Lelkészi tisztébe iktatták Szilák-Túri Krisztinát Dunaharasztin
Ünnepi istentisztelet keretében iktatta hivatalába november 12-én Dunaharasztin Szilák-Túri Krisztinát Győri Péter Benjámin, a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese. Eddig a hír. Információ, amely jelent és jelenthet valamit azoknak, akik kötődnek Dunaharasztihoz, akik a szigetszentmiklósi filiához tartoznak, vagy a környékbeli szórványban élnek evangélikusként; tartalmat hordoz azok...

Az egyik szemük sír, a másik nevet

Lelkészeket búcsúztatott és imaházat szentelt a kiskőrösi gyülekezet
Egy szívvel és egy lélekkel mozdult meg a kiskőrösi evangélikus gyülekezet annak érdekében, hogy a november 11-ei ünnepi istentiszteletre minden készen álljon a Luther téren álló templomban és a gyülekezeti központban. Az elmúlt hónapokban nyugdíjba vonult lelkészeik – Luptákné Hanvay Mária és Kecskeméti Pál – több évtizedes szolgálatáért, valamint megújult imaházukért adtak ugyanis hálát Petőf...

Nyolcvanéves a rákoskeresztúri evangélikusok lelki otthona

Ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg az évfordulóról
November 12-én ünnepi istentisztelettel, az alkalomra készült képeskönyv bemutatójával és orgonazenés koncerttel emlékeztek meg a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség rákoskeresztúri temploma szentelésének 80. évfordulójáról. Az alkalmon Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette az igét.

Odafigyelni a ránk bízottakra

Közgyűlést tartottak a nyugati egyházkerületben
A testvéregyházkerületi kapcsolat fenntartása, a jövő évi általános tisztújításra való felkészülés és a kerületi programok megtervezése került fókuszba a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület november 10-én, pénteken délután Győrben tartott közgyűlésén. A tanácskozást megelőzte a délelőtt során az egyházmegyék elnökségeivel tartott egyeztetés.

Szent idő és szent tér

Felújításokért adtak hálát az ősagárdi gyülekezetben
Nagy ünnepre gyűltek össze november 12-én, vasárnap az ősagárdi evangélikus templomban a helyiek, a legéndiek és a környékbeliek. Az elkészült felújítások után a templom, a parókia és a gyülekezeti terek szentelését tartották.

„Ha elindulunk, akkor lehetséges lesz a találkozás”

Országos cigányimanap Pestszentlőrincen
Az egész országból összegyűltek november 11-én, szombaton az országos cigányimanapon Bakay Péter cigánymissziói referens szervezésében, ahol több mint ötvenen hallgatták együtt Krisztus igéjét, közösen imádkoztak, énekeltek, és erősödtek hitükben. Az alkalomnak kilenc áhítat és két bizonyságtétel adta a gerincét, mellette éneklés, bibliakörök és szerény ebéd volt, melyeknek a pestszentlőrinci e...

Megszámláltattunk – megmérettetünk

A felügyelők országos konferenciáját tartották Révfülöpön
A népszámlálás tanulságai – világi és egyházi választások küszöbén címmel hirdették meg idén a felügyelők országos konferenciáját. A különböző egyházkormányzati szinteken vezető tisztséget betöltő testvérek november 3–5. között ezúttal is Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban találkoztak.
A Rákóczi Szövetség egyházi felekezetközi sporthétvégéje zajlott október 6–8. között Sátoraljaújhelyen. A megmérettetésen veretlenül szerezte meg az aranyérmet a bonyhádi evangélikus gimnazistákból álló lányröplabdacsapat.