Skip to main content

Beszámoló

Hatodik alkalommal rendezte meg Párbeszéd szívtől szívig című országos szakmai konferenciáját a Csillaggyertyafény Alapítvány a Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség templomában. A Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai docens fővédnöksége alatt megvalósult május 13-i rendezvény fókuszában ezúttal egy szeretetnyelvekre épülő pedagógiai program állt.
A múltból kaptak és a jövő nemzedékeknek küldtek üzenetet a sámsonházi evangélikusok. Múlt vasárnap helyezték el templomuk oltár mögötti falának üregében azt a csomagot, amelyet a majdani híveknek szánnak.
„Nézzétek meg!" – ezzel a mottóval rendezték meg online formában Németországban a 3. ökumenikus egyházi napokat május 13. és 16. között. A Deák téri evangélikus templomban a zárónapon tartott istentisztelettel Magyar­ország is képviseltette magát a virtuális alkalmon.
Meghitten emlékeztek május 16-án a pásztói evangélikusok arra, hogy húsz éve szentelték fel templomukat. Fabiny Tamás elnök-püspök arra biztatta a híveket: ne lankadjanak az azóta is tartó lelki építkezésben.
Május végétől újra személyes jelenléttel tarthatók a közgyűlések – döntött legutóbbi ülésén az Országos Presbitérium. A testület tagjai tájékozódtak az állami megállapodás jegyében megvalósuló óvodai projektekről és gyülekezeti beruházásokról, valamint a templomfelújítási program egyházunkat érintő keretösszegéről. A püspökök hamarosan gyakorlati útmutatót adnak ki a konfirmáció előtti úrvacsor...
Átadták a magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épült első romániai evangélikus óvodát vasárnap délután Nagyváradon. Az újonnan épült intézmény négy csoportban 120 gyereknek biztosít magas színvonalú óvodai napközis foglalkozást; a beruházás összege 120 millió forint volt.
2020-ban 25 pályázatot támogatott az Andorka Eszter Program kuratóriuma. Ezek közül 12 program már sikeresen le is zárult. A fiatalon elhunyt Andorka Eszter evangélikus lelkésznő életét az elesett, hátrányos helyzetű emberekért való elkötelezettség határozta meg. Annak érdekében, hogy emlékét megőrizzük és az általa végzett munkát – elsősorban a fiatalabb korosztályok számára – széles körben...
A bajor partnerkapcsolatokat ápoló gyülekezetek képviselőinek tartottak virtuális találkozót április 27-én a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Ökumenikus és Külügyi Osztálya szervezésében. Az alkalomról Domokos Ildikó külügyi referens számol be.
Különleges nyári iskolába várja az önkéntes evangélikus pedagógusok jelentkezését a pilisi Bizsu-ház. A résztvevők a pótvizsgára készülő, hátrányos helyzetű gyerekek tanulását segítik majd.
Budapest – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa invitálta az érdeklődőket Tóth Károly Teológiai élet magyarországi evangélikus teológiai folyóiratokban az 1940-es években című doktori értekezésének nyilvános megvitatására, 2021. március 3-ra. A járványügyi helyzet miatt az Evangélikus Hittudományi Egyetemen korlátozott létszámban élőben, valamint az online közvetí...
Budapest – A Zoom felületén 2021. február 19-én délután kezdődött a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) XI. Zsinatának 7. ülésszaka.
Bukarest – A Krisztusban hívők egységéért szervezett ökumenikus imanyolcad záró istentiszteletén, Bukarestben a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház képviseletében az alkalmon Koszta István püspökhelyettes szolgált igehirdetéssel, valamint Illyés Márton lelkész és Csendes László felügyelő, egyházkerületi presbiter képviselte az egyházat. Az istentiszteletre a Szent József római katolikus kate...
76 éve, 1945. január 18-án szabadult fel az úgynevezett pesti „nagy” gettó. Erre emlékezve tartottak Az emlékezés virtuális sétája címmel online megemlékezést a Csányi5 – Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár szervezésében, 2021. január 17-én.