Skip to main content

Beszámoló

„Ha elindulunk, akkor lehetséges lesz a találkozás”

Országos cigányimanap Pestszentlőrincen
Az egész országból összegyűltek november 11-én, szombaton az országos cigányimanapon Bakay Péter cigánymissziói referens szervezésében, ahol több mint ötvenen hallgatták együtt Krisztus igéjét, közösen imádkoztak, énekeltek, és erősödtek hitükben. Az alkalomnak kilenc áhítat és két bizonyságtétel adta a gerincét, mellette éneklés, bibliakörök és szerény ebéd volt, melyeknek a pestszentlőrinci e...

Megszámláltattunk – megmérettetünk

A felügyelők országos konferenciáját tartották Révfülöpön
A népszámlálás tanulságai – világi és egyházi választások küszöbén címmel hirdették meg idén a felügyelők országos konferenciáját. A különböző egyházkormányzati szinteken vezető tisztséget betöltő testvérek november 3–5. között ezúttal is Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban találkoztak.
A Rákóczi Szövetség egyházi felekezetközi sporthétvégéje zajlott október 6–8. között Sátoraljaújhelyen. A megmérettetésen veretlenül szerezte meg az aranyérmet a bonyhádi evangélikus gimnazistákból álló lányröplabdacsapat.

Új fejezet kezdődik

Beiktatták a soproni gyülekezet új német lelkészét
A soproni evangélikus közösség német ajkú lelkészeként Jessica Rebekka Pöhlmann vette át a tíz éven át – ez év nyaráig – itt szolgáló Holger Manke helyét. Az új pásztor ünnepélyes szolgálatba állítására november 5-én került sor Raphael Quandt bajorországi egyháztanácsosnak és Ihász Beatrixnek, a Soproni Egyházmegye esperesének a szolgálatával.
November 5-én, vasárnap hálaadó ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg a csengődi evangélikus templom felszenteléséről, mely 1963. október 27-én történt. A jubileumi ünnepi istentiszteleten Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdetett igét, a résztvevő gyülekezet pedig a Földi István és Hegyi Zsuzsanna helytörténeti gyűjteményéből nyílt „A 60 éves evangélikus templom történe...

Csendből ébredő tenor

Reformációi bélyegkiállítás a Sztehlo-gimnáziumban
Különleges kiállítással egybekötött reformációi ünnepet tartottak a budapesti Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban október 26-án. Félezer diák, számos tanár, valamint Fekete Károly református és Kondor Péter evangélikus püspökök részvételével nyitották meg a reformációt bélyegeken bemutató kiállítást.

„Milyen jó felemelni a gyermekeket”

Letették a kelenföldi evangélikus óvoda alapkövét
A kelenföldi gyülekezet tagjai, újbudai politikusok, lelkészek és egyházi dolgozók közössége ünnepelt együtt Budapest XI. kerületében az Albert utca 26. alatti telken, amikor november 6-án letették a Fügefa Kelenföldi Evangélikus Óvoda alapkövét. A régóta várt intézmény építési munkálatai októberben kezdődtek, és várhatóan 2024 őszén nyithatja meg kapuit az intézmény.

Emlékezés Maléter Pálra, 1956 evangélikus mártírjára

A honvédelmi minisztert 1958-ban végeztette ki a kommunista hatalom
Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártír honvédelmi miniszterére, az evangélikus Maléter Pálra emlékeztek a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának munkatársai az Üllői úti épület falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával.

A boldog Isten boldog gyülekezete

Felszentelték a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség új templomát
A reformáció ünnepén, október 31-én úrvacsorai istentisztelet keretében szentelték fel a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség új templomát, amely a Béthel Evangélikus Missziói Otthon területén épült fel. A háromszázharminc négyzetméter alapterületű templom nem csupán szakrális, hitéleti alkalmak színteréül szolgál, hanem kulturális és közösségi események befogadására is alkalmas.
Száz éve adták ki az első békéscsabai Tranosciust, ennek apropóján nyílt kiállítás október 30-án a békéscsabai szlovák tájházban.

Van-e még időnk Istenre?

Megemlékezés a Reformációi emlékparkban
Idén a kissé zord időjárásra való tekintettel a Budapest VII. kerületi fasori evangélikus templomban tartotta reformációi megemlékezését október 31-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az alkalmon Fischl Vilmos evangélikus lelkész, az ökumenikus tanács főtitkára mondott köszöntőt, és Farády Zsolt metodista országos laikus elöljáró tartott ünnepi beszédet.

Párbeszéd az élet végéről

Jogi és teológiai érvek is elhangzottak a Szólj be a papnak! legutóbbi vitaestjén
Kétszáz ülőhely is kevésnek bizonyult a budapesti Párbeszéd Házában, akkora érdeklődés övezte a Szólj be a papnak! elnevezésű beszélgetéssorozat október 30-i eseményét. A Ki dönt a halálról? címmel meghirdetett vitaesten az eutanázia jogi és teológiai vonatkozásai és ezzel összefüggésben az emberi méltóság megítélése álltak a középpontban. Az élet és halál témájáról Karsai Dániel, a gyógyíthata...

Átadták az idei Péterfy Sándor-díjat

Csesznák Éva óvodavezető kapta az elismerést
Az evangélikus oktatási intézmények vezetői és iskolalelkészei találkoztak egymással október 25–27. között Balatonszárszón, az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthonban rendezett konferencián. A zárónap istentiszteletén adta át Fabiny Tamás elnök-püspök, Gadóné Kézdy Edit, egyházunk nevelési és oktatási bizottságának elnöke, valamint Varga Márta, a nevelési és oktatási osztá...

Lakóhely itt és Isten országában

Nagycserkeszen parókus lelkészi tisztébe iktatták Lukács Máté Andrást
A nyírszőlősi és nagycserkeszi asszonyok sürgése-forgása és különösen szép őszi idő fogadta a tizenhat lelkészt, valamint az ünneplőket, akik Lukács Máté András lelkésziktatására érkeztek október 28-án a nagycserkeszi evangélikus templomba. Az ünnepi alkalom elején a lelkészné egyik német szakos diákja szólaltatta meg az „Erős vár a mi Istenünk…” kezdetű korált, amelyre énekkel felelt a közel s...
Tessedik Sámuel szobrának avatásán  elhangzott: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) közössége különösen fontosnak tartja, hogy a magyar agrárium jövőjét az evangélikus lelkészhez hasonló jelességeinek tudására, tapasztalataira, példájára építse, így életműve kiváló példaképül szolgálhat mindannyiuknak.
Filáczné Páli Judit és Bácsi Sándorné vehette át az idei Év presbitere díjat a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Takácsiban tartott közgyűlésén.

Az éneklés öröm!

XXIX. Veczán Pál egyházzenei kórustalálkozó
Az ősz számos miskolci és környékbeli kórusnak egyet jelent a Veczán Pál egyházzenei kórustalálkozóra való felkészüléssel. Ebben az évben október 11. és 15. között tartották a rendezvényt. A 29. találkozóhoz ezúttal is – immár ötödik alkalommal – zsoltáréneklő verseny kapcsolódott.

Tanítva tanulni

Könyvbemutató beszélgetés Reuss András professzorral az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Beszélgetés keretében mutatták be az érdeklődőknek az Evangélikus Teológusotthon kápolnájában október 16-án dr. Reuss András professor emeritusnak, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) első rektorának életét bemutató Teológus, tanár, tanú című interjúkötetet. A Luther Kiadó gondozásában nemrég megjelent kiadványról Reuss Andrással Kovács Viktor egyetemi lelkész beszélgetett. Az alkalom leh...

„Lehet másképp csinálni” – Száguldás, dermedtség, agresszív üzemmód

Szabadegyetemi előadást tartottak a nyíregyháza-kertvárosi gyülekezetben
Van-e helye az egyháznak a mai fejlett demokratikus társadalomban? – ezzel az izgalmas címmel hívogatták a testvéreket október negyedik vasárnapján a Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Bolyai téri gyülekezeti központjába a szabolcsi vármegyeszékhelyen. Az alkalom nem egyedülálló, a nyári szabadegyetemi előadás-sorozat sikerén felbuzdulva havonta egy vasárnap délután al...

Számvetés és hálaadás Tótkomlóson

Három évtizede indult az evangélikus egyházközség diakóniai szolgálata
Népes küldöttség érkezett a környező országokból a Békés vármegyei Tótkomlósra, hogy október 19. és 22. között együtt ünnepeljék meg a helyi evangélikus diakónia fennállásának harmincadik évfordulóját.