Skip to main content

Evangélikus Élet magazin

Ismerjük-e bibliai eredetüket?
Keresztény kultúrkör – a szokásosnál is gyakrabban kerül elő ez a kifejezés nagy egyházi ünnepeinkre készülve. De a mindennapjainkban is sokszor találkozhatunk a keresztény kultúrkör elemeivel, még úgy is, hogy fel sem figyelünk rájuk. Ilyenek például a bibliai hátterű szólások, közmondások. Mennyire ismerjük őket, tudunk-e szentírási eredetükről, és mit üzennek a ma emberének? Összeállításunkb...
Az irgalmas samaritánus lelkületével segíteni – Fabiny Tamás írása
Kárpátalja romantikáját már a szovjet idők kikezdték, a háború aztán további súlyos sebeket ejtett rajta. Nagydobronyban ugyan több száz embernek prédikálok, de a fiatalok többsége elhagyta otthonát. A katonakorú férfiak tartanak a kényszersorozástól. A légiriadók szinte mindennaposak – írja Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.
Időt nem adhatunk, de a hangunkat igen – hangzó anyagok a Luther Kiadótól
#olvasnimeno; #olvasnijo; #olvasaskihivas; #olvassvelem; #olvasas nepszerusites – csak néhány hashtag, azaz címke, melyek a közösségi média felületein rendre elém kerülnek. Nem egy ilyen könyves csoportnak vagy „olvasó influenszernek” magam is követője vagyok. Zömmel fiatalok a posztolók, akik azt vallják: van, ami örök érték, amit a felgyorsult világban nem temetett maga alá a „fast fashion” –...
Szokatlan eszközzel a tanórai motiváció szolgálatában
A pedagógusok számára ismert jelenség, de diákként bárki maga is tapasztalhatta: bizony előfordul, hogy a tanulási kedv az életkor előrehaladtával csökken. Megfigyelhető ez már az általános iskolában is a felsőbb osztályok felé haladva. Az okokat keresve jórészt a rutinszerű oktatást, az érdeklődést csökkentő ismétlődéseket, a mechanisztikus tanítási és tanulási módokat találjuk a háttérben. Ír...
Az íróasztalnál ülve: Jakab Béla
Az igehirdető műhelyében című sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Jakab Bélával, az Óbudai Evangélikus Egyházközség lelkészével a lelkészi hivatalban beszélgettünk az istentiszteletre készülés műhelytitkairól.
Bemutatkozik a Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség
Hévízgyörk Budapesttől mintegy negyven kilométerre, Pest vármegyében, az Alsó-Galga völgyében fekszik. Az evangélikus gyülekezet az Észak-Pest Megyei Egyházmegyéhez tartozik. A településen négy – a katolikus, a református, a baptista és az evangélikus – felekezetnek van temploma, imaháza; az evangélikus közösségre is az ökumenikus szemlélet jellemző.
Petőfi Sándor diákévei a hírös városban
Kecskemét városát a költő első iskolavárosaként méltó hely illeti meg a Petőfi-kultuszt ápoló települések sorában, hiszen Petőfi Sándor az alföldi hírös város evangélikus iskolájában tanult csaknem három évig, 1828–1831 között. A kecskeméti diákévekről elsődleges forrásként szolgálnak a helyi evangélikus egyházközség irattárának egyháztanácsi és iskolai jegyzőkönyvei, illetve a tanítónak, Schif...
Bruckner Beáta az örök üzenet továbbadásáról
Portrésorozatunkban az egyházunk budapesti Üllői úti országos székházában szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Ez alkalommal Bruckner Beátával, az ökumenikus és külügyi osztály projektreferensével, a Déli Evangélikus Egyházkerület hivatalvezetőjével beszélgetünk. Szóba került az ide vezető útja éppúgy, mint a munka és a szolgálat közötti különbség.
Megjelent a Credo evangélikus folyóirat 2023/2. száma
Változik a családban betöltött szerepünk, változik, hogy kihez és mihez viszonyítjuk magunkat, hogy mi határozza meg identitásunkat. De ha korunk kihívásaira, a társadalmat, még inkább a keresztény társadalmat érintő és érdeklő kérdésekre gondolunk, akkor is igaz a címben megfogalmazott állítás. Néha vágyunk a változásra, és van, hogy félünk tőle. Éppen ezért is választottuk friss lapszámunk té...
Kol 4,2
Gáncs Tamás jegyzetében egy kirándulás váratlan útitársait teszi teológiai vizsgálat tárgyává, mikor egy Gellért-hegyi séta apropóján gondolkodik el Pál Kollosséi levelének (Kol 4,2) imádságfogalmán.
Mozgással a „Szentlélek templomáért”
A Biblia szóhasználatában a test is, a lélek is az egész embert jelenti. Ezek elválaszthatatlan egységet alkotnak, az öröm és a fájdalom megtapasztalásának is színterei. Jézus testi és lelki bajokat egyaránt gyógyított. Isten ígérete, hogy egykor romolhatatlan testben élhetünk tovább… Mindebből látszik, hogy a testünk gondozása, karbantartása ugyanolyan fontos, mint a lelkünké, és komoly felelő...
Akik nevettetve tanítanak: Levente Péter és Döbrentey Ildikó
Komárom-Esztergom vármegyében, a Gerecse hegység lábánál fekvő Héregen, a falucska KóPé sétányának 50. száma alatt található az a mézeskalács házhoz hasonlító, barátságos családi fészek, amelynek lakói lelkében mesevilág lakik. Ezek a mesék olykor „kopogtatva” érkeztek, máskor az égből pottyantak, a hatvanas-hetvenes években pedig a Zsebtévében Móka Miki mesélte el őket. Az idén nyolcvanadik sz...
A padon ülve: Ihász Beatrix
Az igehirdető műhelyében című sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Ihász Beatrixszal, a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperesével, a Beledi Evangélikus Egyházközség lelkészével a templom mellett beszélgettünk istentiszteletre készülésének műhelytit...
Kapocs- és kötelékerősítő kiállítás a Bibliamúzeumban
Nem csupán művészi élményt kínál a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének Bibliamúzeumában december közepéig látható időszaki kiállítás. A „Kapcsok és kötelékek által…” (Kol 2,19) című tárlat – többek között – eredeti Csontváry Kosztka Tivadar-, Ferenczy Károly- és Ámos Imre-festményeket felvonultatva belső utazásra, meditációra, önvizsgálatra hív, ugyanakkor üzenetet, ígéret...
A belső szobában: Zsednai Józsefné
Az igehirdető műhelyében című sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Dr. Zsednai Józsefnét, a Várpalotai Evangélikus Egyházközség lelkészét a belső szobájában kérdeztük istentiszteletre készülésének műhelytitkairól.