Skip to main content

2023. január 20. 16:00

Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem

Bibliai gondolatok és imádság az imahét hatodik napjára

Idén világszerte január 15. és 22. között rendezik meg az ökumenikus imahetet. A programsorozat anyagát – mely kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdésével – az Amerikai Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, a bibliai mottót Ézsaiás próféta könyvéből választották: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra!" (Ézs 1,17) Alábbiakban az imahét hatodik napjának üzenetét olvashatják.

Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet viszszaterelem

Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet viszszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem (Ez 34,15–20)

Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg (Mt 25,31–40)

Meditáció

Máté evangéliuma arra figyelmeztet, hogy Isten iránti szeretetünk nem választható el mások szeretetétől. Akkor szeretjük Istent, ha enni adunk az éhezőnek, inni a szomjazónak, befogadjuk a jövevényt, felöltöztetjük a ruhátlant, törődünk a beteggel, és meglátogatjuk a foglyot. Ha akár csak eggyel is törődünk a legkisebbek közül, szolgálunk neki, akkor magával Krisztussal törődünk, és neki szolgálunk.

A 2020-as és a 2021-es év láthatóvá tette Isten családja tagjainak óriási szenvedését. A világméretű Covid-19-járvány gazdasági, oktatási és környezeti következményeivel együtt úgy hatott ránk, hogy évtizedek kellenek a helyreállításhoz. Szerte a világon láthatóvá tette az egyéni és kollektív szenvedést, és szeretetben, együttérzésben, szolidaritásban egyesítette a keresztényeket. Eközben Minnesotában George Floydnak a Derek Chauvin rendőrtiszt általi meggyilkolása nyilvánvalóvá tette a folytatódó faji igazságtalanságot. Floyd „nem kapok levegőt!” kiáltása sokak kiáltása volt, akik mind a járványtól, mind az elnyomástól szenvedtek.

Isten arra hív minket, hogy tiszteljük családja minden tagjának szentségét és méltóságát. A másokkal való törődés, egymás szolgálata és szeretete nemcsak azt mutatja meg, hogy ők kik, hanem azt is, hogy mi kik vagyunk. Keresztényekként egyesülnünk kell a mások iránti szeretet és törődés felelősségében, ahogyan Isten is szeret, és törődik velünk. Ha így cselekszünk, közös hitünket éljük meg cselekvésünk által a világ szolgálatában.

Keresztény egység

Ezékiel próféta pásztorként írja le az Urat, aki úgy teszi teljessé a nyájat, hogy összegyűjti az eltévedteket és bekötözi a sebesülteket. Az egység az Atya akarata népének, és ő állandóan munkálja ezt az egységet, hogy teljessé tegye a nyájat a Szentlélek működése által. Imádságunkkal megnyílunk a Szentlélek befogadására, aki minden megkeresztelt egységét helyreállítja.

Imádság

Szerető Istenünk! Hálát adunk irántunk való végtelen szeretetedért és gondviselésedért. Segíts, hogy a megváltás énekeit énekelhessük. Tárd szélesre szívünket szereteted befogadására, irgalmasságod továbbadására az egész emberiség nagy családjának. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.