Skip to main content

2023. január 22. 16:00

Az igazság helyreállítja a közösséget

Bibliai gondolatok és imádság az imahét nyolcadik napjára

Idén világszerte január 15. és 22. között rendezik meg az ökumenikus imahetet. A programsorozat anyagát – mely kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdésével – az Amerikai Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, a bibliai mottót Ézsaiás próféta könyvéből választották: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra!" (Ézs 1,17) Alábbiakban az imahét nyolcadik napjának üzenetét olvashatják.

Az igazság helyreállítja a közösséget

Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot az elesettnek és a szűkölködőnek! (Zsolt 82,1–4)

 Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? (Lk 18,1–8)

Meditáció

A Zsoltárok könyve imádság, dicséret, panasz és isteni útmutatás gyűjteménye. A 82. zsoltárban Isten olyan igazságra hív, amely fenntartja az alapvető emberi jogokat, amelyek minden embert megilletnek: szabadság, biztonság, méltóság, egészség, egyenlőség és szeretet. A zsoltár az egyenlőtlenség és elnyomás rendszereinek megdöntésére is hív, és mindannak jóvátételére, ami becstelen, korrupt és kizsákmányoló. Ez az az igazság, amelynek támogatására mi, keresztények is hívattunk. Keresztény közösségeinkben szándékainkkal és cselekedeteinkkel Istenét követjük, aki teremtett világának üdvösségét munkálja. A megosztottság gyökerénél a keresztények között is mindig ott van a bűn, a megváltás pedig mindig helyreállítja a közösséget.

Isten arra hív minket, hogy megtestesítői legyünk a keresztény hitnek, annak igazságát gyakorolva, hogy minden személy drága, hogy az emberek fontosabbak, mint a dolgok, és hogy a társadalom teljes intézményrendszerének mércéje az, hogy fenyegeti-e vagy támogatja-e mindenkinek az életét és méltóságát. Minden személynek megvan a joga és felelőssége, hogy részt vegyen a társadalomban, együtt keresve a közjót és mindenki jólétét, különösen is a megalázottakét és szűkölködőkét.

Howard Thurman lelkész, ifj. Martin Luther King lelki tanácsadója Jesus and the Disinherited (Jézus és a kitagadottak) című könyvében ezt írja: „Hirdetnünk kell az igazságot, hogy az egész élet egy, és hogy mindnyájan összeköttetésben vagyunk. Ezért kötelező, hogy olyan társadalomért dolgozzunk, amelyben a legkisebb is menedéket és felüdülést találhat. A társadalmi változás oltárára kell helyezni életünket, azért, hogy akárhol is vagyunk, közel legyen az Isten országa.”

Keresztény egység

Jézus azért mondja el a hamis bíróról és az özvegyasszonyról szóló példázatot, mert meg akarja tanítani az embereknek, „hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk” (Lk 18,1). Jézus döntő győzelmet aratott az igazsá talanság, a bűn és a megosztottság felett, ezért keresztényként az a feladatunk, hogy először imádsággal szívünkbe, másodszor pedig cselekvésünkkel életünkbe fogadjuk ezt a győzelmet. Soha ne fáradjunk bele, hanem állandó imádságban kérjük Istentől az egység ajándékát, és életünkkel tanúsítsuk ezt az egységet.

Imádság

Istenünk, mindenek teremtője és Megváltója! Taníts minket befelé tekinteni, hogy szerető Lelkedben erősödjünk, azért, hogy bölcsességgel és bátorsággal tekintsünk kifelé, hogy mindig a szeretet és igazság ösvényét válasszuk. Ezt kérjük Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, a Szentlélekkel egységben. Ámen.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.