Skip to main content

2023. január 18. 16:00

Láttam az elnyomottak könnyeit

Bibliai gondolatok és imádság az imahét negyedik napjára

Idén világszerte január 15. és 22. között rendezik meg az ökumenikus imahetet. A programsorozat anyagát – mely kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdésével – az Amerikai Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, a bibliai mottót Ézsaiás próféta könyvéből választották: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra!" (Ézs 1,17) Alábbiakban az imahét negyedik napjának üzenetét olvashatják.

Láttam az elnyomottak könnyeit

Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk (Préd 4,1–5)

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak (Mt 5,1–8)

Meditáció

„Láttam az elnyomottak könnyeit...” Gondolhatjuk, hogy a bibliai szerző időnként égbekiáltó gonoszságok tanúja volt. De talán ez volt az első alkalom, amikor valóban látta az elnyomottak könnyeit, teljesen magáévá tette fájdalmukat és leigázottságukat. Miközben sok ok van panaszra, másképp nézve és látva mindig ott van a remény magva is: talán a mostani tanúbizonyság vezet a változáshoz, és másképp lesz ezután.

Egy fiatal nő nézte és látta az elnyomottak könnyeit. A felvételt, amelyet 2020 májusában mobiltelefonjával készített George Floyd meggyilkolásáról, az egész világon látták, és szent haragot váltott ki, amikor az emberek látták és felismerték, amit az afrikai amerikaiak évszázadokon keresztül megtapasztaltak: indokolatlan alávetettség elnyomó rendszerektől, amelyet a kiváltságosok vak közönye övez. E fájdalmas valóság felismerése világszerte nagyon is esedékes együttérzést váltott ki mind imádság, mind az igazságért való tiltakozás formájában.

Az egyszerű nézéstől a látás és megértés felé haladva egyre bátrabban cselekszünk ebben a földi valóságban: Isten eltávolíthatja szemünkről a pikkelyeket, hogy új távlatokban, szabadon lássunk. Amikor a pikkelyek lehullanak, a Szentlélek belátást és indíttatást ad, hogy új módon, megkötözöttségektől mentesen cselekedjünk. Egyházaink és közösségeink válaszul imasátrat állítottak a George Floyd téren, meggyilkolásának helyszínén. Egyházak és közösségek úgy egyesültek, hogy vigasztalással szolgáltak a síróknak és elnyomottaknak.

Keresztény egység

Máténál a boldogmondások azzal kezdődnek, hogy Jézus látja a sokaságot. Ebben a sokaságban bizonyára látta a békességet teremtőket, a lelki szegényeket, a síró férfiakat és nőket, az igazságra éhezőket és szomjazókat. A boldogmondásokban Jézus nemcsak az emberek küzdelmeit nevezi meg, hanem azt is, hogy mivé lesznek: Isten gyermekeivé és a mennyek országának örököseivé. Keresztényekként arra hívattunk, hogy meglássuk testvéreink szent küzdelmét Krisztusban.

Imádság

Igazságos és kegyelmes Istenünk! Vedd le szemünkről a pikkelyeket, hogy valóban megláthassuk a körülöttünk pusztító elnyomást. Jézus nevében imádkozunk, aki látta és megszánta a sokaságot. Ámen.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.