Skip to main content

2023. július 16. 13:18

Szóról szóra

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

received 3515444038776200

„Üdvözítsd népedet, URam, és áldd meg örökségedet, légy pásztora és gondozd örökké!” (Zsolt 28,9)

Hozsánna! – kiabálta egykor a tömeg, mikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Sokan ezt talán csak egyszerű éljenzésnek szánták, pedig valójában ezt kiáltották a kereszt felé tartó Megváltónak: Ments meg! Üdvözíts!

Heti zsoltárunkban most mi is hozsannát kiáltunk, de vajon komolyan is gondoljuk-e azt, amit mondunk? Vágyunk-e az üdvösségre és hisszük-e azt, hogy örök életet egyedül az Úr adhat nekünk?

Az örökség szó kétféle értelemben szerepel a Szentírásban. Jelenti azt a földet, amelyet az Úr megígért az ő népének és amelyet az Egyiptomból való szabadulás és a hosszú pusztai vándorlás után birtokba vehettek. S az Úr öröksége maga a nép – erről beszélt Mózes a honfoglalás előtt (5Móz 9,29) és Salamon a jeruzsálemi templom felszenteltelésekor (1Kir 8,51).

Heti zsoltárunkban áldást kérünk az örökségre. Csak a javainkra és önmagunkra gondolunk ezzel vagy gyülekezetünkre, egyházunkra is?

Az Úr pásztora az Ő népének – sokszor olvassuk az Ószövetségben, például egy imádságban (Zsolt 23), vagy próféciában (Ez 34), de az Úr Jézus kijelentéseiben tárunk elénk igazán ennek csodálatos perspektívája (pl. Jn 10, Lk 15). Hiszen a rá bízottak élete, üdvössége Tőle függ, és Ő mindent megtesz értünk! Pásztorol, azaz utánunk jön, amikor elkóborolunk, odacsap botjával, amikor fegyelmezésre van szükségünk, felvesz a karjába, amikor jártányi erőnk sincs, gondoskodik a táplálékról (az élet kenyeréről és az élő vízről), s megvéd, amikor támad az ellenség.

Heti zsoltárunkban pásztorunknak mondjuk az Urat. Milyen bárányai vagyunk?

S a zsoltárvers végén lévő, negyedik kifejezés jelentése: hordoz (mint anya a gyermekét; 5Móz 1,31), felemel (a bárka felemelkedett a földről; 1Móz 7,17) – a Károli Biblia felmagasztalásnak fordítja. Szükségünk van a gondoskodásra, támogatásra. Vágyunk a megbecsülésre. Nemcsak egy-egy konkrét kéréssel szeretnénk az Úrhoz jönni, hanem olyan jó lenne mindenestől rá bízni magunkat. Gyermekei bizalommal. S átélni, hogy Ő hordoz, felemel.

Tudunk-e most a zsoltárossal együtt így imádkozni?

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.