Skip to main content

Interjú

Fabiny Tamás a reformáció üzenetéről

Az egyház aktuális kérdéseiről is kérdezték az elnök-püspököt
Az egyháztagok létszámának jelentős csökkenését mutató népszámlálási adatok még mesze nem jelentik a kereszténység végét – állítja Fabiny Tamás. Az evangélikus egyház elnök-püspökével a reformáció emléknapja alkalmából készített interjút a 24.hu hírportál.

A hallgatásban ott van Isten

Joób Máté lelkész, lelkigondozó a szorongásról és a keresztények közvetítő szerepéről
„Döbbenet, mennyien szorongunk!” – olvasható a mentális egészség problémakörével kapcsolatos hozzászólások egyike, korunknak e látlelete egy internetes fórumon, ahol honfitársaink anonim formában naponta posztok sokaságában öntik ki szívüket lelküket. A „nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” jegyében osztják meg a világgal családi, párkapcsolati kríziseiket, a jövőtől való szoron...

Személyes érintettség – tanuló közösség

Elindult a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzés
Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (EHE) idén szeptemberben indult el levelezős munkarendben a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzés. Az új kurzusról két oktatóval és két hallgatóval beszélgetett dr. Varga Gyöngyi tanszékvezető tanár, egyetemi docens, a szak felelőse – nem titkoltan azzal a céllal, hogy a potenciális érdeklődőket megerősítse abban, hogy érdemes jelentkezniü...

Hitvalló informatikus

Buzás Ádám a „rá szabott” munkáról
Portrésorozatunkban az egyházunk budapesti Üllői úti országos székházában szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Ez alkalommal Buzás Ádámmal, az országos iroda informatikai munkacsoportjának beosztott informatikusával beszélgetünk életútjáról, sokrétű feladatköréről és személyes hitvallásáról.

A szentföldi evangélikus egyház mindenféle erőszakot elítél

Sally Azar palesztin lelkésznőt a Hamasz terrortámadásai után kérdeztük
„Nem mondjuk meg, hogy kinek van joga, és kinek nincs, hanem általánosan az emberi jogok betartását és az emberi élet tiszteletét hangsúlyozzuk” – vallja Sally Azar a Jordániai és Szentföldi Evangélikus Egyház (ELCJHL) fiatal lelkésznője, akit idén januárban szenteltek fel Jeruzsálemben, így ő az első palesztin női lelkész. Édesapja, Ibrahim Azar a kicsiny palesztin evangélikus közösség püspöke...

Isten lábnyomai

Út a jegyzői tisztségtől a lelkészi szolgálatig
A változó emberi jogszabályok őréből Isten örök érvényű törvényének hirdetője lett Hegedüs Szilvia, amikor jegyzői hivatása mellett elvégezte egyházunk másoddiplomás lelkészképzését, és egy évvel ezelőtt magára öltötte a Luther-kabátot. A kötcsei és a balatonszárszói evangélikus gyülekezet lelki vezetőjével többek között Isten elhívásáról, az első esketési szolgálatáról és a Gondviselő megtartó...

Közeledés az elzászi evangélikusokhoz

Strasbourgban járt Fabiny Tamás elnök-püspök
Strasbourgban tett látogatást október 4. és 6. között Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Az elzászi és a lotaringiai protestánsokkal való ismerkedésen túl egy panelbeszélgetésen is részt vett az Európai Parlamentben. Hivatalos útjáról kérdeztük.

A bátorság ma sem veszett ki az egyházból

Martos Levente Balázs római katolikus püspökkel beszélgettünk hagyományokról, papképzésről, ökumenéről
„Az egész világ lelki útkeresését nem tudjuk szabályozni, erre csak a Jóistennek van módja. Mi annyit tudunk tenni, hogy a saját kincseinket megéljük” – nyilatkozta az Evangélikus Életnek Martos Levente Balázs római katolikus püspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora. A papnevelés mai kihívásairól, az ökumenikus törekvések szépségeiről és nehézségeiről kérdeztük, valamint arról is, milyen em...

Ha inspirál a környezet

A bonyhádi iskolában nincs szaktanárhiány
„Sok mindent újra kell gondolni az oktatási rendszerünk tekintetében, és markánsan bele kell nyúlni – de nem mindegy, hogy mely pontokon” – mondja Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője.

Hogy helyben szülessenek jó döntések

Mit tehet egyházunk mint intézményfenntartó?
A közhiedelemmel ellentétben az egyházi fenntartó sem tud magasabb bért biztosítani a pedagógusoknak, mint az állami. Az evangélikus egyház ugyanakkor fenntartóként nem akar mindent a központból irányítani, hanem a döntéseket az intézményvezetőkre és az intézményi közösségekre hagyja, hogy a törvényes kereteken belül a helyi sajátosságokat figyelembe véve alakulhassanak a folyamatok. Kézdy Edit...

Az igét nemcsak hirdetni, hanem ragozni is kell

Varsányi Ferenc nyugállományba vonuló lelkész a templom falain belüli és kívüli szolgálatról
„Lelkészi szolgálatunk méltóságát a szakralitás adja” – mondja Varsányi Ferenc. Az 1980-ban felszentelt lelkész Tolnanémedi, Pécs és Dunaharaszti mellett szolgált börtönben és kórházban. Tevékenyen részt vett a települések életében, és nagy hangsúlyt fektetett a lelkigondozásra. A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség lelkészével – nyugdíjba vonulásának apropóján – életútjáról, az egyház és a v...

Hídépítő Hermésztől a literalizmusig

Fabiny Tibor a különböző bibliaértelmezésekről
Az egyház története nem a zsinatok, pápák, papok története, hanem a Biblia értelmezésének története – vallja Fabiny Tibor professzor. Az irodalomtörténész-teológust nemcsak a Szentírás-értelmezésről, hanem az első hazai, egyetem- és felekezetközi alapon létrejött tudományos műhelyről, a Hermeneutikai Kutatóközpontról is kérdeztük, és belelapoztunk a frissen megjelent, Túl a literalizmuson – Gon...

A reményt kell hirdetnünk

Villáminterjú a Lutheránus Világszövetség új elnökével
„Megható volt, ahogy a fiatalok körbeálltak minket, és imádkoztak értünk” – emlékezik vissza beiktatása perceire Henrik Stubkjær dán püspök, akit a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) tizenharmadik nagygyűlésén a szervezet új elnökévé választottak Krakkóban. A Magyarországi Evangélikus Egyház egyik delegáltja, Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának vezetőj...

„Egy testté, egy lélekké formált minket”

A Lutheránus Világszövetség nagygyűléséről kérdeztük Cselovszkyné Tarr Klárát
A klímaváltozásból adódó igazságtalanságok felismerése, az agresszió elítélése és az üldözött keresztényekkel való szolidaritás kifejezése is hangsúlyosan jelenik meg a Lutheránus Világszövetség tizenharmadik nagygyűlésének végén elfogadott záródokumentumban. A Magyarországi Evangélikus Egyházat Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának vezetője delegáltké...

Közvetítő szerepben

Interjú Fabiny Tamással, a Lutheránus Világszövetség alelnökével
Másodízben választották a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) közép- és kelet-európai régiójának alelnökévé Fabiny Tamást, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökét szeptember 20-án a lengyelországi Krakkóban, az újonnan megalakult tanács első ülésén. Korábban 2010 és 2017 között már betöltötte ezt a pozíciót. A szervezet tizenharmadik nagygyűléséről hazafelé tartva adott telefonos interjú...

Kiengesztelődés a teremtett a világgal

I. Bartholomaiosz pátriárka magyarországi látogatásáról – interjú Dejcsics Konrád bencés szerzetessel
„A keresztség mellett a bűneink miatt érzett bánat, a bűneink megvallása is összeköt bennünket. Ez lehet az első lépés az eucharisztikus közösség felé” – fogalmazott az Evangélikus Információs Szolgálatnak adott interjújában Dejcsics Konrád atya. A Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatóját I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka szeptember 21–25. közötti magyarországi látogatá...

Mindig nyitottnak kell lennünk a reménység üzenetére

Carl Petter Opsahl zenészként vesz részt a Lutheránus Világszövetség nagygyűlésén
„Az imádság nem csak intellektuális dolog” – vallja Carl Petter Opsahl zenész, liturgus, aki Norvégiából érkezett Krakkóba, a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésére. Helyszíni villáminterjú az istentisztelet-előkészítő bizottság és a zenekar egy tagjával.

Nem csak ketten vagy hárman

Danielle Dokman Suriname-ból érkezett a Lutheránus Világszövetség nagygyűlésére
„Itt az ideje, hogy az a közösség legyünk, amelyről mindig beszélünk” – ezzel a felhívással zárta prédikációját Danielle Dokman a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének nyitó istentiszteletén. A lelkésznő a Suriname-i Evangélikus Egyház képviseletében érkezett Krakkóba. Helyszíni villáminterjú.

Isten elől nem lehet megszökni

Interjú Kecskeméti Pál nyugalmazott kiskőrösi lelkésszel
Mielőtt nyugdíjba ment, megszakítás nélkül több mint negyvennégy éven át szolgált Kiskőrösön, az ország egyik legnagyobb evangélikus gyülekezetében, előbb segédkántorként, majd kántorként, 1991-től pedig lelkészként. Pedig életének egy pontján úgy nézett ki, a Szentírás helyett a kőműveskanalat és a fándlit, azaz kőművesserpenyőt fogja forgatni hivatásszerűen. Ahogyan azonban ő is megtapasztalt...

Folyamatos figyelemmel

Kovács Bence a családi háttér szerepéről és a párbeszédről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Kovács Bence ötödéves hallgatóval gyülekezeti hátteréről, az elköteleződésről és a közösségépítés fontosságáról is beszélgettünk.