Skip to main content

2023. november 1. 10:15

A boldog Isten boldog gyülekezete

Felszentelték a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség új templomát

A reformáció ünnepén, október 31-én úrvacsorai istentisztelet keretében szentelték fel a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség új templomát, amely a Béthel Evangélikus Missziói Otthon területén épült fel. A háromszázharminc négyzetméter alapterületű templom nem csupán szakrális, hitéleti alkalmak színteréül szolgál, hanem kulturális és közösségi események befogadására is alkalmas.

20231031 Piliscsaba templomszenteles foto Kalocsai Richard 5

Az új templom építése azért vált szükségessé, mert a missziói központ területén korábban állt, eredetileg Baden-Württembergből származó fatemplom elöregedett, és súlyos gombafertőzés érte, amely helyrehozhatatlan károkat okozott.

Az új épületet Krizsán András Ybl-díjas építész tervezte, a kivitelezést a Pesti Építő Zrt. végezte. A beruházás összköltsége 423 millió forint volt. Az új templom építését a Magyarországi Evangélikus Egyház önköltségi vállalása – mintegy 51 millió forint – és a hívek adományai mellett külső források tették lehetővé. Közel 267 millió forintot a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya közötti megállapodás alapján a Közösségi terek felújítása, gyülekezeti terek megújítása települések népességmegtartó erejének növelése érdekében elnevezésű program adta, a Bajorországi Evangélikus Egyház pedig – az élő testvéregyházi kapcsolat révén – több mint 104 millió forinttal támogatta az építkezést. Az orgona a dunaújvárosi evangélikus gyülekezettől érkezett, az új helyszínen való felépítésének költségét, 1,1 millió forintot a piliscsabai evangélikusok gyűjtéséből finanszírozták.

20231031 Piliscsaba templomszenteles foto Kalocsai Richard 3

Az ünnepi istentiszteleten a liturgiában Kézdy Péter, az egyházközség lelkésze és Keczkó Pál, a Budai Evangélikus Egyházmegye esperese szolgált. A templomszentelés, majd az igehirdetés szolgálatát Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke végezte; az új orgonát Finta Gergely orgonaművész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyházzenei Tanszékének vezetője szólaltatta meg, énekkel a gyülekezet énekkara.  szolgált. Az ünnepi alkalmon jelen voltak a felvidéki, farnadi testvérgyülekezet tagjai is.

Igehirdetésének elején Fabiny Tamás úgy fogalmazott: bár nagy a kísértés, hogy az új épületről szóljon, ő inkább a gyülekezetről, az emberekről, az élő kövekről – Péter apostol szavaival élve – szeretne beszélni. Az elnök-püspök elmondta: jól választott a lelkész, amikor a 84. zsoltár 5. versét tűzte ki a prédikáció alapigéjéül: „Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!” Mint rávilágított, a boldog szónak gazdag e világi tartalma van, hiszen sokszor kívánunk egymásnak boldog születésnapot, boldog névnapot, boldog új évet, vagy vágyakozunk boldog családi életre, boldog jövőre. Ugyanakkor a Bibliában ennél sokkal többről van szó, sokkal többet értünk a boldogságon: az Isten ajándékát, az Isten áldását.

20231031 Piliscsaba templomszenteles foto Kalocsai Richard 6

Fabiny Tamás felhívta rá a figyelmet, hogy a Biblia boldog Istenről is beszél, hiszen Pál apostol Timóteushoz írt első levelében, az első fejezet tizenegyedik versében ezt olvashatjuk: „Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely énrám bízatott.” Tehát nemcsak boldog emberek vannak, hanem van boldog Isten is – hangsúlyozta az elnök-püspök, majd hozzátette: „Hiszem, hogy Isten ma boldog. Boldogan tekint ránk, erre a gyülekezetre, boldogan és megelégedve tekint erre az épületre, hogy íme gazdagodott a piliscsabai gyülekezet. Nem anyagiakban, hanem az ő áldásától; gazdagodott a Magyarországi Evangélikus Egyház, annak missziói és diakóniai szolgálata, és ez boldoggá teszi a mi Istenünket, és ezért lehetünk a boldog Isten boldog gyülekezete.”

20231031 Piliscsaba templomszenteles foto Kalocsai Richard 7

Az ünnepi istentisztelet után a gyülekezeti közgyűlésen Mocsáry Dezső, az egyházközség felügyelője ismertette az építkezés történetét. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a beszédében megköszönte, hogy a kormányzati támogatás mellett a bajor testvéregyház is támogatta a munkálatokat. Farkas András, Piliscsaba polgármestere a település közössége és az egyházak közötti gyümölcsöző kapcsolatról beszélt, Krizsán András, a templom tervezője pedig személyes evangélikus építészi hitvallását tárta a hallgatóság elé. A megélt ökumené jegyében szeretetteljes köszöntést mondtak a református és katolikus gyülekezetek lelkészei, végezetül pedig Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője szólt az egybegyűltekhez.

Az egyházközség felügyelője megköszönte az országos felügyelőnek a kezdeményezést, hogy az új templom ne a régi helyén, hanem az utcai fronton épüljön fel. Prőhle Gergely a köszöntőjében kitért arra, hogy az egyház nem zárkózhat be, minél közelebb kell kerülnie az emberekhez, ennek gesztusa, valamint az ökumenikus együttműködésnek a jele is, hogy a református és a katolikus közösségekkel egy úton állunk, és egy úton járunk a piliscsabai hívek szolgálatában.

Prőhle Gergely végül megkérte mindazokat, akik az alapkő letételekor a templom területén kivágott fatörzsek egy-egy szeletébe metszett keresztet vettek át tőle, hogy most helyezzék el ezeket az oltár előtt, ezzel is kifejezve, hogy a teremtett világ megóvása, tisztelete keresztyén lutheránus hitünk fontos része.

20231031 Piliscsaba templomszenteles

Mint mondta, talán a természet is sajátos módon kifejezi ezért háláját, esetünkben azzal, hogy megállt a régi templom korhadása, így annak újjászületését is ünnepelhetjük, s remélhetőleg még sokáig örülhetnek a konferenciázók a régi-új közösségi térnek is.

Az ünnepi istentiszteleten többen is megemlékeztek az idén májusban elhunyt, Prónay Sándor-díjjal kitüntetett Thurnay Béla evangélikus lelkészről, aki szívén viselte a piliscsabai gyülekezet és az új templom építésének ügyét is.

Réz-Nagy Zoltán a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség lelkésze egy menekülteket ábrázoló szobrot adományozott a gyülekezetnek. Ennek hátterét és jelentőségét az adja, hogy – amint a honlapunkon is olvasható riportban beszámoltunk róla – a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség sok ukrajnai menekültet fogadott be, nyújtott nekik sokrétű segítséget a Béthel Evangélikus Missziói Otthonban.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső