Skip to main content

2024. május 29. 10:17

Legyünk téglák a falban – építsük együtt Isten országát!

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon

Területe alapján az egyik legnagyobb, de lélekszámát tekintve a legkisebb egyházmegyéjében, Borsod-Hevesben rendezte meg idei missziói napját az Északi Egyházkerület. A néhány éve már Találkozó Veled néven futó programnak május 25-én, szombaton Miskolc belvárosa adott otthont. A közel ezer embert megszólító alkalom mottóját – „…kezdjük el az építést” (Neh 2,20b) – a népszámlálás eredményeinek ismeretében előttünk álló feladatok, egyházunk idei, az ifjúságot középpontba állító tematikus éve és az általános tisztújítás ihlette.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

Noha előző nap a találkozó szervezői – élükön a püspöki hivatal munkatársaival – még jégesőben tették meg az utat Miskolcig, szombat reggel szikrázó napsütés fogadta a Szent István térre érkezőket. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén ugyanis nemcsak a helyi, illetve környékbeli evangélikus közösségekre, illetve intézményekre számíthattak a szervezők az egyházkerületi nap sikeres megvalósításában, hanem az önkormányzat is partnerként állt melléjük.

Ismerjük fel a csodákat!

A nagyszínpadot azzal a városházával szemben állították fel, amelyben 1914 és 1944 között az ősi eperjesi kollégium jogutódja, az Eperjesi–Miskolci Evangélikus Jogakadémia is működött. A polgármesteri hivatal aulájában a találkozó előtt egy héttel vándorkiállítást rendeztek be a magyar történelem alakulásában fontos szerepet játszó lutheránusokról, Petőfi bolyongásairól az evangélikus oktatás útvesztőiben, illetve nyíregyházi családok felmenőiről.

Veres Pál polgármester meleg hangon köszöntötte a találkozó résztvevőit, és azt kívánta nekik, ismerjék fel a hit és a szeretet csodáit, ne csak szemüket és fülüket nyissák meg ehhez, hanem a szívüket is, és akkor az evangélium ereje fogja átjárni őket. Így válhatunk jobb és igazabb emberekké, és akkor jobb, élhetőbb közösségeket teremtünk, és városokat építünk.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

A nap konferansziéjaként Bényi Ildikó televíziós műsorvezető vezette fel a programokat, de sok ponton Fabiny Tamás püspök is csatlakozott hozzá, és személyes adalékokat fűzött az elhangzottakhoz. Így már a nap elején szót ejtett a városhoz fűződő kötődéséről – gyermekkorának egy részét itt töltötte, és püspökké szentelésének helyszínéül is a belvárosi templomot választotta –, szolgatársát, a szeptemberben nyugdíjba vonuló Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettest pedig egy meglepetésajándékkal köszöntötte. Kettejük harmincöt évvel ezelőtt megjelent, Nézz föl! című közös kötetét dolgozták át és adták ki újra erre az alkalomra.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

A lelkésznő meghatottan emlékezett vissza, hogy első férjének halála után milyen mentőövet jelentett számára a közös munka. Háláját fejezte ki, hogy Tamás püspökkel az „egymás mellé szegődésük” mostanáig kitartott, és megosztotta a hallgatósággal azt is, hogy csaknem harminc év után milyen érzésekkel készül búcsút venni a fóti gyülekezeti szolgálattól. Mint fogalmazott, ezt az utolsó évet tudatosan igyekszik „örömesztendőként” megélni.

Kelj fel és járj!

Az egyházkerület a földrajzi közelség, a közös történelmi múlt és a lelkészek „átjáró” szolgálata révén sok szállal kötődik a Felvidéken élő magyar ajkú evangélikusokhoz. Ezért is tartotta a nyitóáhítatot Lóczy Tibor sajógömöri lelkész, később pedig állt ki a színpadra prózai betétekkel is gazdagabbá tett zenés dicsőítéssel Badin Ádám és a sajógömöri zenekar.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

Lóczy Tibor az áhítat alapigéjéül azt a történetet választotta, amikor Jézus meggyógyítja a bénát (Lk 5,17–26). Mint fogalmazott: a plakát szerint azért jöttünk, hogy kezdjük el az építkezést. Feléjük ez azt jelenti, hogy vagy nincs semmi, vagy pedig ami volt, az mostanra romokban hever – mondta ízes palóc tájszólással. Utóbbi akkor történhet meg, ha „a botkormánynál nem Jézus Krisztus ül. Életveszélyben vagyunk, ha nem ő kormányozza az életünket és az egyházat.” Ő az egyetlen, aki fel tudja szabadítani a lelkünket a gúzsba kötő teher alól, egyedül neki van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűneinket.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

„Könnyebb ott maradni a tolószékben, ahol lehet panaszkodni, ahol sajnáltathatjuk magunkat. De ahhoz, hogy az építés megkezdődhessen, fel kell kelni, és járni kell, sokszor úgy, hogy nem tudjuk, mi fog történni. Bele kell kapaszkodnunk Isten igéjébe. Ő tudja, mi a dolgunk, és meg is fogja mondani nekünk” – fogalmazott Lóczy Tibor. Szavait Reményik Sándor Kelj fel és járj című versének zárósoraival húzta alá: „Nem, nem egyedül, szíveken is túl / Egy nagy Szív szól: én megmentettelek, / Most többé ne sírj és ne lamentálj, / Vedd bűneid s bánatod nyoszolyáját, / Aztán hajítsd magadtól messzire: / Kelj fel és járj!”

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

A Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegyére kétszeresen is igaz, hogy a szórványhelyzet jellemzi – derült ki Buday Barnabás eddigi és Gerlai Pál megválasztott esperes bemutatójából. Míg az evangélikusok aránya országosan kétszázalékos, addig ezen a vidéken jóval egy százalék alatti; nagyságrendileg körülbelül háromezer evangélikusról tudnak. Egy jelentős részük Miskolcon él, három gyülekezetbe – belvárosi, diósgyőri és vasgyári – tagozódva, a többség azonban kisebb településeken, illetve apróbb közösségekben. Prezentációjukban mindegyikről villantottak fel pillanatképeket, emellett szóltak az egyházmegye egyetlen evangélikus fenntartásban működő oktatási intézményéről, a találkozó lebonyolításában is oroszlánrészt vállaló miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnáziumról, valamint az arnóti székhelyű Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálatról, továbbá az ökumenikus egyetemi lelkészség működéséről. Végül Buday Barnabás megköszönte az eddigi egyházmegyei felügyelő, Barcsák Pálné áldozatos odaszánását.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

Épüljünk be a falba!

A nap központi témáját járta körül az a pódiumbeszélgetés, amelyet Élő kövek címmel vezetett Szlaukó-Bobál Orsolya egyházkerületi missziói lelkész. Öt vendégét arról kérdezte, mi a saját feladatuk, felelősségük a gyülekezeteikben, hogyan tud organikusan fejlődni, növekedni egy közösség, és merre tart, milyen lesz a jövő egyháza.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

Süveges Gergő televíziós újságíró és felesége, Süvegesné Rudan Margit a természetes közösségfejlődés (Natural Church Development, NCD) módszerének hazai meghonosítóiként arról beszéltek, hogy felszabadító érzés felismerni, mi a lélek személyes ajándéka a számunkra. Bármilyen szerepbe, élethelyzetbe kerülünk is, ehhez bátran tudunk nyúlni, és ha ezt kamatoztatva végezzük a szolgálatainkat, akkor a feladatok nem teherként nehezednek ránk, hanem az öröm visz minket előre. Az általuk képviselt módszer, mondták el, tulajdonképpen egy eszköztár, amellyel közösségre szabott módon tudják támogatni a gyülekezeteket a hosszú távú építkezésben. A minőségi növekedést, a belső megerősödést tartják szem előtt. Személyes tapasztalatuk is az, hogy szűkebb, szorosabb kisközösségek tudják megtartani a híveket az egyház kötelékében, amely így lehet vonzó a kívülről érkezők számára is.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

Győri János Sámuel nyugalmazott lelkész, aki Budakalászon és Pomázon folytat ígéretes gyülekezetplántálást, arról szólt, hogy egy építkezés során milyen fontos kötésbe tenni a téglákat. Mindannyiunknak, lelkészeknek és gyülekezeti tagoknak egyaránt, „be kell épülnünk a falba”. Fábri György egyházkerületi felügyelő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának habilitált egyetemi docense, a Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy szolgálatunknak megvannak a professzionális elemei – a teológusképzés mellett a presbiter- és a gyülekezetimunkatárs-képzés is az ilyesfajta pallérozódást támogatja –, a jövő egyházát pedig az fogja alapvetően meghatározni, hogy mi most milyenek vagyunk, és rajtunk látszódik-e, hogy Krisztus követői vagyunk. Benczúr László Ybl-, Prima Primissima, Prónay Sándor-díjas építész, tiszteletbeli egyházkerületi felügyelő szerint ehhez elengedhetetlenek azok az alkalmak, amelyek az Istennel való közösség együttes megélésére – a szívek megnyitására és az ige befogadására – adnak lehetőséget.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

Több helyszín, sok program

Déltől két óráig különböző szekciók közül választhattak a résztvevők. A nagyszínpadon kerekasztallal folytatódott a program. Az ifjúság és az elköteleződés évének apropóján Sárik Eszter lelkész, kriminológus kérdezte Ittzés Szilvia evangélikus, de állami iskolában tanító pedagógust, L. Ritók Nórát, az Igazgyöngy Alapítvány alapítóját és szakmai vezetőjét, Laborczi Géza nyugalmazott lelkészt, a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat korábbi igazgatóját és Szidoly Rolandot, az országos iroda gyülekezeti és missziói osztályának gyermek- és ifjúsági referensét, a tematikus év és a Szélrózsa ifjúsági találkozó felelősét.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

A tisztújítás témájához kapcsolódva pedig a Szabó Lajos szerkesztésében nemrégiben megjelent Vállalom – Hívás a nem lelkészi szolgálatokra című kötet kapcsán Boda Zsuzsa, a Luther Kiadó újságíró-könyvszerkesztő munkatársa beszélgetett Bartha Nóra teológus-lelkész szakos hallgatóval, ózdi felügyelőhelyettessel, Homoki Olga budafoki kántorral, a Budai Evangélikus Egyházmegye felügyelőjével és Nagy Szabolcs budahegyvidéki lelkésszel.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

A nagyszínpadon zajló beszélgetésekkel párhuzamosan több más helyszínen is érdekes, izgalmas programokkal várták az érdeklődőket. A templomban az énekeskönyv megújításának folyamatáról tartott interaktív – a jelenlévőket is megmozgató-megénekeltető – előadást Bence Gábor, a fóti Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet igazgatója.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

A városháza épületében tokaj-hegyaljai borászok mutatkoztak be, és tartottak kóstolót, továbbá az egykori evangélikus jogakadémia örökségéről rendeztek minikonferenciát. Az iskola termeiben bibliakörök keretében lehetett elmélyülni a találkozó mottóját adó igeszakaszban, a fiatalokat és a gyerekeket pedig játékokkal, vetélkedőkkel várták.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

A helyes sorrend

Az egyházkerületi nap zárásaként úrvacsorás istentiszteletet tartottak, amelynek igei liturgiájában – az ökumené jegyében – Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek és Juhász Ferenc plébános is részt vett, a szentségi liturgiában pedig az egyházmegye lelkészei mellett ifj. Csomós József református lelkész is szolgált. Az istentisztelet offertóriumával, valamint a nap során befolyt további adományokkal a Borsod-Hevesi Egyházmegye sok év után idén nyáron újra megrendezendő ifjúsági hetének megvalósítását támogatták.

Isten igéjét Fabiny Tamás püspök hirdette Neh 2,17–18 alapján. Az előzményekről szólva felidézte: Nehémiás Babilóniában a király főpohárnokaként kapta a szörnyű hírt arról, hogy őseinek városa, Jeruzsálem romhalmazzá vált. Amikor ezt meghallotta, napokon át ült, sírt és gyászolt, böjtölt és imádkozott a menny Istene előtt (vö. Neh 1,4). Ezt követően kért engedélyt arra, hogy hazatérhessen, és segíthessen megszervezni a városfalak újjáépítését. „Mi is sokszor tele vagyunk tettvággyal – de a helyes sorrend az, ha Nehémiáshoz hasonlóan előbb mi is imádkozunk, bűnvallást tartunk, és csak aztán kezdünk el munkálkodni, miután megkaptuk a feloldozást. Nem az imádság rovására kell munkálkodnunk, hanem az imádságból kell erőt meríteni a munkához” – emelte ki Fabiny Tamás. Majd arra is rámutatott, hogy amikor Nehémiás megérkezett Jeruzsálembe, szemlét tartott, megvizsgálta a helyzetet, felmérte a teendőket, és azután hívta munkára az embereket.

Találkozó Veled – ezúttal Miskolcon: Építsük együtt Isten országát!

„Amíg nincs a szívünkben hely Isten templomának, addig minden más ártó és gonosz gondolat beférkőzhet oda. Életünk templomát, az élő kövek templomát kell felépíteni. Minden megtisztított kőre szükség van, minden kő beépülhet a szent házba. Nehémiás könyvében azt olvassuk: nagy kedvvel dolgozott nép. Dolgozzunk mi is nagy kedvvel Isten országa építésén! – lelkesítette a jelenlévőket a püspök. – Imádkozzunk, majd kezdjük el az építést, és hiszem, hogy munkánkon áldás lesz.”

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső