Skip to main content

2022. május 3. 13:34

Féltett kincsek – „kölcsönbe”

Orgonát és keresztelőkutat adott szórványainak a tokaji gyülekezet

Orgonát és keresztelőkutat szenteltek május 1-jén két tokaj-hegyaljai evangélikus gyülekezetben. A tokajiak kölcsönadták egykori templomuk műemlék hangszerét a sátoraljaújhelyi szórványnak, amíg a gyülekezet olyan istentiszteleti helyre tesz szert, ahol újra felállítható lesz, a keresztelőkút pedig Monokra került. Az ünnepi istentiszteleteken Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke végezte a szentelést, igehirdetéssel Carsten Rentzing korábbi drezdai püspök, a Németországi Egyesült Evangélikus-Lutheránus Egyház kelet-közép-európai evangélikus egyházakkal való kapcsolatainak előmozdításával megbízott lelkész szolgált.

20220501 Satoraljaujhely orgonaszenteles 10

Tokajban II. József türelmi rendelete után alakult meg az evangélikus gyülekezet, amely háromnyelvű (német, szlovák, magyar) volt. 1790-ben az ismert felvidéki orgonaépítő mestertől, Eduard Petzniktől vásároltak orgonát, amely kétszáz éven keresztül kísérte a tokaji gyülekezet éneklését. Az istentiszteleti hely újítgatása közben folyamatosan korszerűsítették a hangszert, sokszor az aktuális ízlésnek megfelelően (erről részletesen olvashatunk Kormos Gyula tanulmányában), a helyi gyülekezet gyengülésével azonban egyre romlott az orgona állapota, míg az 1980-as években végleg elnémult. Restaurálása 2003-ban kezdődött, amelyre Laborczi Géza, a gyülekezetet Nyíregyházáról gondozó akkori lelkész keresett és talált forrást. 2005-ben felújították az orgona alkatrészeit, de a hangszer felállítására már nem kerülhetett sor, és közben a tokaji gyülekezet istentiszteleti helye is megváltozott: 2011-ben új gyülekezeti terembe és parókiára költözött.

A Tokaj és Környéke Evangélikus Egyházközség orgonáinak állapotfelmérésére 2018-ban Kormos Gyula akkori orgonaszakértőt kérte fel az elnökség, aki Wagner Szilárd lelkésszel végigjárta Abaújszántó, Tállya és Sátoraljaújhely templomait. Ez utóbbi istentiszteleti helyszínen nem javasolták az ott található hangszer felújítását, de felvetették, hogy érdemes lenne ott felállítani a tokaji orgonát (amelyet akkor szétszerelve, dobozokban, fekve tárolt a gyülekezet Tállyán, a régi iskolaépületben). 2020 nyarán Kormos Gyula felhívta a lelkész figyelmét egy pályázati forrásra is. A Bethlen Gábor Alapkezelőnél megpályázott és megnyert 2,5 millió forintos pályázati támogatást végül a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Egyházzenei Bizottsága kiegészítette további másfél millió forinttal, majd a korszerűsítést az a Vági Gyula fejezte be fiával, aki 2003-ban elkezdte a felújítást. A munkálatok nagyon rövid idő alatt befejeződtek: 2021 novemberének végén szállították el az orgona elemeit Tállyáról, és 2022. március 17-ére már fel is állították Sátoraljaújhelyen.

20220501 Satoraljaujhely orgonaszenteles 3

Hasonló utat járt be a tokaji evangélikus templom 1899-ben készült keresztelőkútja, amely méreteiből adódóan nem használható a gyülekezet jelenlegi istentiszteleti helyén, ezért felújítása után, 2022 áprilisában elfoglalta helyét Kossuth szülőházának szomszédságában, a nagy múltú monoki gyülekezet fiatal templomában.

A május 1-jei ünnepnapon előbb Sátoraljaújhelyen gyűlt össze a gyülekezet. Mivel a hagyomány szerint az orgona nem szólal meg a szentelésig az istentiszteleten, a liturgia keretében – a lelkész „átjáró” szolgálata révén kialakult kapcsolatnak köszönhetően – a sajógömöri evangélikus énekkar szolgált kórusművekkel. Carsten Rentzing lelkész a vasárnap jellegéhez híven a jó Pásztorról prédikált, majd Fabiny Tamás püspök felszentelte az orgonát, amelyet Ecsedi Zsuzsa, a sárospataki gyülekezetből származó egyházzenész szólaltatott meg. Kendeh Gusztáv, az egyházzenei bizottság elnöke közreműködésével bemutatták a régi-új hangszert, amelyet ebben a formában nyilvánosan megszólalni évszázadokkal ezelőtt hallhattak csak hívek. Az istentiszteleten megjelentek a történelmi egyházak képviselői is Sátoraljaújhelyről, valamint Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora és Fodor Ferenc és felesége, Fodorné Nagy Sarolta oktatók is tiszteletüket tették, akikkel a gyülekezet évek óta jó kapcsolatot ápol.

20220501 Satoraljaujhely orgonaszenteles 11

Az istentiszteletet követő szeretetvendégségen az ország sok részéről és a határon túlról érkező evangélikusok találkozhattak, és igazi közösségi élményben lehetett részük, amely igazán kivételes alkalom volt ebben az evangélikusok által legritkábban lakott országrészben. A közösségi napot és a szeretetvendégséget az MEE Evangelizációs és Missziói Bizottsága is támogatta. A Tokaj és Környéke Evangélikus Egyházközség felügyelője, Szepesi Ibolya köszöntötte a sátoraljaújhelyi és monoki gyülekezeteket, akiknél a közösség féltett kincsei elhelyezésre kerültek. Prácser Miklós, a tokaji gyülekezet gondnoka pedig lányával közösen szakmai borkóstolót tartott a püspököknek a több száz éves tokaji Erzsébet Pincében.

20220501 Tokaj

A nap további részében ellátogatott a két püspök a monoki szórványgyülekezetbe az egyházközség legfiatalabb, de a közösségi életben aktív tagjának, Molnár Attilának a keresztelőjére. Attila tízéves létére a Láthatóan Evangélikus sorozatban is szerepelt már családjával. A Tokajból itt elhelyezett keresztelőkutat Fabiny Tamás püspök szentelte fel, majd Carsten Rentzing prédikációját hallgathatta a jelen lévő gyülekezet, akik között németül értők is voltak. A kis templomot rendszeresen látogatják a település evangélikus és más vallású hívei, valamint a Kossuth szülőházát látogató turisták, így az új keresztelőkút az egyszerű istentiszteleti hely sokak számára látható, értékemelő dísze lesz.

20220501 Monok 5

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső