Skip to main content

2024. május 15. 13:09

Országos kórustalálkozó Kiskőrösön

„Hála, hogy ébren szentegyházad!”

„A közös éneklés és zenélés közösséggé formál, egyénileg és közösségileg is közelebb visz Istenhez” – írta Fabiny Tamás elnök-püspök az országos evangélikus kórustalálkozó füzetének köszöntőjében. Hálatelt szívvel gondolhat vissza a május 11–12-i hétvégére az a közel kétszáz énekes, aki kilenc evangélikus énekkar tagjaként Kiskőrösre utazott, hogy az Úristent szolgálva énekeljen, és megismerje a kórustalálkozó zenélő közösségének többi tagját.

Országos kórustalálkozó Kiskőrösön

Az esemény támogatója nemcsak a Magyarországi Evangélikus Egyház volt, hanem a házigazda Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség is, hiszen a gyülekezet lelkészei és tagjai szorgosan figyelték a kórustagok és vendégek minden kérését, és a testi táplálékra is gondjuk volt. A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola az osztálytermeit ajánlotta fel az énekkarok előkészületeihez, egyházunk egyházzenei bizottsága, az országos iroda gyülekezeti és missziói osztálya, valamint az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet munkatársai pedig kiváló előkészítő munkát végeztek.

Szombaton délelőtt minden kórus lehetőséget kapott arra, hogy a helyszínen kipróbálja, milyen hangzásra számíthat majd a koncerten.

A rövid megnyitón Kendeh Gusztáv, az egyházzenei bizottság elnöke és Arató Lóránd, a helyiek igazgató lelkésze köszöntötte az énekeseket. Ezután máris az egyik legizgalmasabb rész következett: a vasárnapi istentiszteleten elhangzó kórusművek precízen, percre pontosan beosztott összpróbája. Aki egyszer már átélte, milyen összkarban énekelni, az minden újabb alkalmat kíváncsian vár: „Milyen lesz a szólamtársam?” „Biztosan jól énekelek majd?” „Látom a karvezetőt?” Vagy akár „remélem, a mellettem álló jobban tudja majd, és segít”.

A gyülekezet tagjai közös ebédre várták az egybegyűlteket a templom melletti imaházba, és lelkesen térültek-fordultak az énekkarosok között.

Országos kórustalálkozó Kiskőrösön

Szombat délután aztán az első koncert keretében a Szent József római katolikus templomban – közös éneklés után – négy kórus mutatta be széles repertoárját Melchior Francktól Henry Purcellen át Szokolay Sándorig, Georg Philipp Telemanntól Heinrich Schützön át Bárdos Lajosig vagy éppen Csorba Istvánig.

Országos kórustalálkozó Kiskőrösön

Nem telt esemény nélkül a szünet sem, hiszen a második koncert előtt az evangélikus templom melletti fák árnyékában élvezhette a lelkes hallgatóság a Kecskeméti Pál vezette Kiskőrösi evangélikus fúvószenekar meghitt térzenejátékát. Ezután pedig újabb öt énekkar felemelő szolgálatát hallhatta a közönség: többek közt Gárdonyi Zoltán, Lisznyai Gábor, Tillai Aurél, Horváth Márton Levente, Thomas Morley, Farkas Ferenc, Ola Gjeilo, Hans Leo Hassler és Johann Eccard műveit. A koncertzáró esti áhítaton Gáncs Péter nyugalmazott püspök szolgált a 3. zsoltár versei alapján.

Országos kórustalálkozó Kiskőrösön

A vasárnapi istentiszteletre a szervezők igyekeztek könnyen megtanulható, a liturgiába illeszkedő darabokat választani. Így szólalt meg Introitusként a szlovén Jacobus Gallus Eljött a nap (Dies ist der Tag) kezdetű kétkórusos motettája az evangélikus templom két karzatáról, Johann Walter Isten igéje kősziklám (Allein auf Gottes Wort) című műve az igehirdetésre válaszolva, valamint az istentisztelet állandó részeinek egy-egy feldolgozása Michael Praetoriustól (Kyrie), Leonhard Schrötertől (Gloria), Johann Sebastian Bachtól (Sanctus) és Győrffy Istvántól (Agnus Dei); az utóbbi a pécsi kórus tagjaként személyesen is jelen volt a találkozón. Az egyesített énekkart Bence Gábor, a kántorképző igazgatója és Ecsedi Zsuzsa, az intézet tudományos főmunkatársa vezényelte. A kántori szolgálatot e sorok írója végezte.

Országos kórustalálkozó Kiskőrösön

A prédikációban Gáncs Péter két éneket is segítségül hívott a pünkösdre váró és a Szentlélek éltető erejében reménykedő gyülekezet számára. Először 246. énekünk első versét: „Csüggedt, alélt vagyok, / Fáraszt a szó, / Bénultan ér napom, / Ha rossz, ha jó. / Űzd el homályomat, / Hozd fel világodat, / Szentlélek, drága hű Vigasztaló!” Végül pedig 124. énekünk második versszakát: „Hála, hogy ébren szentegyházad! / Nappalokon és éjeken / Szüntelen áldhat és imádhat, / Nem hallgat el egy percre sem.”

Országos kórustalálkozó Kiskőrösön

Bár véget ért ez a különös, lelkeket mélyen megérintő és tápláló hétvége, két év múlva újra lehetőség lesz a közös együttlétre, a közösség építésére. „Éneklésünket Isten Szentlelke éppúgy felhasználja a Krisztusról szóló üzenet hirdetésére, mint a prédikációt” – ezekkel a szavakkal hívogat mindenkit Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke a következő, 2026-ban Békéscsabán megrendezendő találkozóra.

A kiskőrösi országos evangélikus kórustalálkozó résztvevői: Békéscsabai evangélikus vegyes kar (karvezető: Kutyejné Ablonczy Katalin) • Mandák kórus (Kertész Péter és dr. Kretz István) • NaP-kórus [Nagytarcsa–Pécel] (Bálint Ágnes) • Nagykanizsai evangélikus énekkar (Kollonay Krisztina) • a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség énekkara (dr. Kovács László Attila) • Oroszlányi evangélikus kórus (Milán Zoltánné) • Pécsi evangélikus kórus (Lovász Péterné Balázs Magdolna) • Rákospalotai evangélikus énekkar (Csernyik Réka) • Budavári Schütz kórus (Hacknauer Bettina).

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső