Skip to main content

2024. április 24. 12:42

Ugyanaz – másként

Horváth-Csitári Boglárka Flóra lelkésziktatása Pestszentimrén

Egy hosszú út újabb örömteli mérföldkövéhez érkezett a pestszentimrei evangélikus gyülekezet. A Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség egykori leánygyülekezete a 2018-as templomszentelés, majd a 2021-es önálló gyülekezetté válás után ez év február 18-án megválasztotta első saját parókus lelkészét, Horváth-Csitári Boglárka Flórát. Ünnepélyes beiktatását április 21-én tartották Cselovszky Ferencnek, a Pesti Egyházmegye esperesének szolgálatával.

Horváth-Csitári Boglárka Flóra lelkésziktatása Pestszentimrén

Nem idegenként kezdi meg a munkát Horváth-Csitári Boglárka Flóra a gyülekezetben, 2015. október 31. óta ugyanis kiküldött plántáló lelkészként igazgatta a közösség útját. Az első önálló lépések óta építi és gondozza a gyülekezetet, és aktív munkát végzett a templomépítés, illetve az első presbitérium megalakulása során is.

Cselovszky Ferenc frappánsan egyetlen szót választott ünnepi igehirdetésének alapigéjeként: „…ugyanaz…” (Ézs 46,4) Az esperes arról beszélt, hogy mennyire nem szokványos lelkésziktatásra összegyűlni olyan helyzetben, amikor a gyülekezet lelkésze ugyanaz marad, aki eddig volt. Boglárka feladata a beiktatása után ugyanaz marad, mint az elmúlt közel egy évtizedben. Ugyanaz a közösség lesz rábízva, ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenéznie, és ugyanazokat az örömöket élheti meg a már jól ismert gyülekezeti tagokkal. Valami azonban mégsem ugyanaz, hiszen ezentúl nem kiküldött lelkészként végzi a munkát, hanem a gyülekezet kimondta, hogy őt választja lelkészévé. Az ünnep nem egy új lelkész beiktatásáról szólt, hanem sokkal inkább a lelkész és a gyülekezet kapcsolatának és közös útjának megerősítéséről.

Horváth-Csitári Boglárka Flóra lelkésziktatása Pestszentimrén

Az esperes kiemelte azt is, hogy van még valami, ami ugyanaz marad ezen ünnepi alkalom után is, ez pedig Isten áldozatra kész szeretete irántunk. Erről szól az az isteni vallomás, melyből ezt az egyetlen szót kiemelte: „Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” (Ézs 46,4)

Horváth-Csitári Boglárka Flóra Jézus és Tamás találkozásának történetéről (Jn 20,24–29) prédikált. „Én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28b) – állt az iktatási meghívón is az a mondat, melyet Tamás akkor mondott, amikor felismerte Jézust. A megpróbáltatások és a traumák közepette gyakran nem látunk tisztán, és azt, aki mindezek mögött van, magát az Istent nem ismerjük fel. Jézus azonban nem vádolja az ilyen embert, hanem ismét megérkezik közénk, hogy kezét a sebeire helyezhessük, hívők legyünk, és kövessük őt.

„Hosszú volt az út, és sok mindennek meg kellett történnie, hogy végre megtarthassuk ezt az iktatási ünnepséget. Ennek azonban most jött el az ideje, és nem »még csak« most. Akkor ez olyan, mint egy esküvő” – emlékezett vissza Boglárka arra a hasonlatra, amelyet az iktatást megelőző héten mondott neki valaki. Hitvallás ez az ünnep Isten mellett és elköteleződés a szolgálat mellett. De legfőképpen a lelkész és a gyülekezet egymás iránti teljes elköteleződése.

Horváth-Csitári Boglárka Flóra lelkésziktatása Pestszentimrén

A gyülekezeti tagokból összeállt zenekar két énekkel köszöntötte frissen beiktatott lelkészét.

Az istentiszteletet követő közgyűlést Petrovics Zoltán felügyelő vezette. A köszöntések sorát Gáncs Péter nyugalmazott püspök, a pestszentimrei plántáló gyülekezet kezdeményező püspöke kezdte meg. A frissen beiktatott parókus lelkészt köszöntötte továbbá Győri Gábor, a gyülekezet korábbi lelkésze, Sághy Balázs domonyi lelkész, Karl Jánosné Csepregi Erzsébet nyugalmazott lelkész és Kapitány Zsolt, a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet lelkipásztora. Korányi András, az egykori anyagyülekezet lelkésze immár testvérgyülekezetként köszöntötte a pestszentimreieket és az általuk megválasztott Boglárkát. Édes Árpád, a Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközség lelkipásztora és Krizsán Zoltán egyházmegyei felügyelő kimentésüket kérték, levélbeli köszöntésüket Petrovics Zoltán olvasta fel. Kondor Péter püspök ugyancsak levélben küldte el köszöntését.

Az istentiszteletet szeretetvendégség követte, amelyen családias és felszabadult hangulatban lehetett együtt az ünneplő gyülekezet.

A szerző a gyülekezet presbitere

Horváth-Csitári Boglárka Flóra Kecskeméten született. Gyermekként Nagytarcsán került hozzá közel a hit, innen is indult a teológiára 2001-ben. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatójaként hatodévét Kőszegen töltötte, majd két évig szolgált Tamásiban, Tolnanémediben és annak szórványterületein. Egy évig volt munkatárs Budapesten, a Deák téri gyülekezetben. Első gyermekének születése után került az akkor még egy egyházközséget alkotó Pestszentlőrinc és Pestszentimre gyülekezeteibe. Missziói lelkészként 2015 óta szolgál Pestszentimrén. A lelkészi szolgálat mellett szívügye a tanítás és az emberek mentális egészsége. Tanít a Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskolában, és a Semmelweis Egyetem külsős oktatója. Férjével és három gyermekükkel sok kihívást, áldást, örömöt éltek át az elmúlt évek missziójában, amelyet nagy lendülettel, örömmel folytat, immár a gyülekezet első parókus lelkészeként.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső