Skip to main content

2023. július 14. 9:08

„Bábeli átok”

Hallunk, de nem értünk?

Vajon mi történne egyházunkban, ha az evangéliumot társadalmunk minden generációjához saját nyelvén és a számukra kényelmes közvetítő közeggel tudnánk eljuttatni, akár gyülekezeti szinten is ? – teszi fel a kérdést Szarka István esperes.

 „Bábeli átok” – Hallunk, de nem értünk?

„Szavaidat, az emberi beszédet / én nem beszélem.” (Pilinszky János: Apokrif)

Bábel az Úr elleni lázadás egyik ősképe. A Teremtő kultúrparancsának (1Móz 1,29) ellenszegülő ősök az Isten által felkínált jó renddel szemben igyekeztek önmaguknak hírnevet s hatalmat szerezni. Mi, utódok, akik már beleszülettünk ebbe a nyelvileg és kulturálisan sokszínű világba, talán nem is átokként, inkább világunk gyönyörű színgazdagságaként éljük meg e különféleséget. Örömmel figyeljük, tanulmányozzuk a miénktől eltérő idegenséget. Nyelvek tanulásával sietünk közelebb jutni mások megismeréséhez és megértéséhez. Ez teljesen kézenfekvő és hasznos törekvés. Hiszen minél többet tudok meg egy számomra ismeretlen világról, népről, annál jobban fogom érteni, és kevésbé válik számomra félelmetes idegenné.

Viszont életmódunk változása nyomán, a technikai civilizáció felgyorsulásával sajnálatos módon az azonos nyelvet beszélők között is láthatóvá lett a „bábeli átok” hatása. Ez ötlik elénk, amikor a közélet eszmecseréit figyeljük. Munkahelyi, baráti vagy éppen családi beszélgetésekben is tapasztaljuk: a hallás képessége még csak-csak megadatik számunkra, de az értésé már nem.

Bármennyire szeretnénk azzal vigasztalni magunkat, hogy közöttünk, egyházunkban, gyülekezeteinken belül más rend uralkodik, de ez nem így van. Törésvonalak megannyi formában keletkeznek köztünk is: kegyességi felfogások mentén, neveltetésből adódóan, politikai meggyőződés miatt, személyes vagy csoportérdekek mentén. Ám amikor a véleményünket kihangosítjuk, a saját részleges látásmódunkat egyetemesnek gondoljuk. Közben viszont süketek és vakok maradunk mások értékrendjével szemben.

A cikk folytatása a Kötőszó blogon olvasható.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.