Skip to main content

2024. május 17. 13:22

Aki a kerék küllői közé vetette magát

Könyvbemutató beszélgetés: A hit mint életaktus Dietrich Bonhoeffernél

Miként hatott az evangélikus egyház „szentjeként” számontartott Dietrich Bonhoeffer sorsa a teológiatörténetre, és hogyan hív ma is elköteleződésre és cselekvésre? Ezt a kérdést járja körül Wolfgang Huber nyugalmazott berlini püspök Dietrich Bonhoeffer – A szabadság felé vezető úton című kötete, és erről beszélgettek a május 16-ai könyvbemutató vendégei is.

Könyvbemutató: A hit mint életaktus Dietrich Bonhoeffernél

A Szent István könyvhét programjaihoz csatlakozva május 16-án a Stephanus Könyvesházban mutatták be Wolfgang Huber Dietrich Bonhoeffer – A szabadság felé vezető úton című kötetét. A Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó közös gondozásában megjelent könyvről teológusok, Csepregi András evangélikus és Veres Ábel református lelkipásztor beszélgetett Miklósné Székács Judit szerkesztő, a Luther Kiadó munkatársa moderálásával.

A Hitler ellen tervezett merénylet vádjával bebörtönzött, koncentrációs táborba hurcolt, majd a Führer személyes parancsára 1945-ben kivégzett szikrázó tehetségű evangélikus lelkésznek, a 20. század legnagyobb hatású protestáns teológusának életével és szellemi hagyatékával rengetegen foglalkoztak már, sokan sokféleképpen felhasználták a nevét, teológiáját – hangzott el kezdő megállapításként. Monográfiájával Wolfgang Huber arra tesz kísérletet, hogy megtisztítsa és áttekinthetőbbé tegye a mártírsorsú teológus életművét. Csepregi András méltatta, hogy a szerző mindent tud Bonhoefferről, amit tudni lehet, életművének a legavatottabb kutatója, és egyetemi tanárként minden képessége megvan a bemutatására is.

Könyvbemutató: A hit mint életaktus Dietrich Bonhoeffernél

Veres Ábel többek között az egyház és a személyes vallásosság viszonyának ma is aktuális kérdését emelte ki. A beszélgetés résztvevői kifejtették, hogy a vészkorszakban az elméleti teológia eltávolodott az egyházi élettől, ezért Bonhoeffer szorongató kérdésnek látta, hogy miként lehetséges különböző szerepekben is ugyanannak a célnak, az istenszolgálatnak alárendelni magunkat. Az eszmecserében érintették a gyülekezeteknek a lelkészeik irányában érvényesülő felelősségét és szóltak a lelkészekéről is, bemutatva a periférián való működés erejét és a másokért élés szolgálatát.

Bonhoeffer teológiájának legfontosabb sajátosságai közül a beszélgetőpartnerek kiemelték, hogy mennyire meghatározta a munkásságát a kor és a történelmi helyzet, amelyben működnie, dolgoznia – cselekednie és hinnie – kellett. A bemutatott kötet erényeként említették, hogy Luthertől Nietzschéig szemléletesen érzékelteti, ki és hogyan hatott Bonhoeffer teológiájára, szóhasználatára, gondolkodásmódjára és arra, ahogyan lutheri alapon érvelt az adott történelmi helyzetben helyes cselekvés mellett, amelynek a Bonhoeffer által meghatározott fokozatai: tiltakozni, bekötözni a sebeket, és ha nem marad más, „a küllők közé vetni magunkat”.

A szerző, Wolfgang Huber német evangélikus teológus, Berlin korábbi püspöke, 2009-es nyugdíjba vonulásáig a Németországi Protestáns Egyház (EKD) vezetője is volt. A Heidelbergi, a Marburgi és a dél-afrikai Stellenbosch Egyetem korábbi etikaprofesszorára saját felelősségetikájának kidolgozásában jelentős hatással volt Dietrich Bonhoeffer munkássága. Könyvében átfogó, rendszerezett, a teljes szakirodalomra kiterjedő elemzést nyújt a mártírsorsú lelkész teológiai életművéről. A Csizmadia Csaba fordításában megjelenő kötetből kiderül: Bonhoeffer olyan páratlan szellemi gyümölcsökkel gazdagította a teológiatörténetet, amelyek ma is következetes elköteleződésre és cselekvésre ösztönzik a hit útján járókat.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső