Skip to main content

2024. április 19. 11:37

Fókuszban a média – az Atya láttatására

Lelkészakadémiai kurzusok kettős céllal

„Kettő az egyben” alkalmakat kínálnak a Lelkészakadémia kurzusai az evangélikus lelkészeknek. A továbbképzések ugyanis az elméleti és/vagy gyakorlati tudnivalók elmélyítése mellett egyúttal a rekreációra, a töltekezésre is módot adnak a résztvevőknek.

Lelkészakadémiai kurzusok kettős céllal – Fókuszban a média

A legutóbbi, április 7., vasárnap estétől 10., szerda délig tartó kurzuson egyebek mellett a közösségi felületek használatához és a képes-videós tartalmak készítéséhez kaptak kapaszkodókat a jelenlévők. A Médiaszolgálat és kommunikáló gyülekezet címmel meghirdetett képzésnek a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ adott otthont. Az előadásokat, esetmegbeszéléseket és gyakorlatokat a Luther Kiadó és az égisze alatt működő Evangélikus Információs Szolgálat munkatársai, illetve az országos iroda kommunikációs referense tartották, további előadók bevonásával.

Élőszó és személyesség

A résztvevők hallhattak a legújabb médiakommunikációs trendekről és a kommu­ni­kációsstratégia-tervezés alapjairól, az országos sajtó és a helyi kommunikáció sajátosságairól, a közösségi felületek használatának szempontjairól. Szó esett arról is, miért fontos, hogy egy-egy információt minél több – de legalább két – felületen terjesszenek, s hogy mekkora szerepük van az élőszóban, személyesen átadott üzeneteknek.

A jelenlévők közelebbről megismerkedhettek az Evangélikus Információs Szolgálaton belül zajló munkával, a szerkesztési elvekkel, az evangélikus közösségi médiafelületek stratégiáival, majd a gyakorlatban is kipróbálták a fotó- és videókészítési alapismereteket, segítséget kaptak a plakát- és prezentációkészítéshez és ízelítőt a mesterségesintelligencia-alapú ChatGPT használatából.

Mindehhez Joób Máté evangélikus lelkész, a Lelkészakadémia vezetője egy nagyon erős jézusi kijelentést helyezett a jelenlévők szívére: a médiajelenlétre (is) legyen igaz az, hogy „aki engem lát, látja az Atyát” (Jn 14,9b).

Aktuális témák

A lelkészakadémiai képzések alapkoncepcióját 2004-ben dolgozta ki Varga Gyöngyi és Németh Zoltán. A kurzusok kezdetben a mostaninál hosszabbak voltak, egy teljes hetet öleltek fel.

Joób Máté 2013-ban vette át a Lelkészakadémia koordinációját. Ő akkor a pályázatában három fókuszpontot jelölt meg, ily módon a kínálatban egyrészt teo­lógiai elméleti továbbképzések, másrészt gyakorlatorientált kurzusok, harmadrészt pedig lelkigyakorlatok szerepelnek. Az előbbi két területhez tartozó alkalmak szervezése-lebonyolítása hozzá tartozik, ezeket jellemzően Révfülöpön tartják vasárnap estétől szerda délig. A lelkigyakorlatokat Varga Gyöngyi és Percze Sándor vezeti, az utóbbi években főként Bakonybélben.

Évente összesen öt-hat kurzus közül választhatnak az érdeklődők, illetve a koronavírus-járvány óta olykor online továbbképzéseket is szerveznek; a másfél órás előadásokról reflexiót kell írniuk a résztvevőknek, így kapják meg az azért járó kreditet.

„Igyekszünk olyan témákat választani, amelyek aktuálisan érdeklik a lelkészkollégákat, emellett vannak olyan évről évre ismétlődő kurzusok, mint például a beosztott lelkészeknek szervezett alkalmak. Utóbbiakra a parókusi alkalmassági vizsgálat előtt álló lelkipásztorokat várjuk. Emellett idén immár másodszorra egy olyan együttlétet is meghirdetünk, amelyre a nyugdíjba vonulás előtt álló szolgatársakat hívogatjuk, mert tudjuk, nemcsak a pálya első évei tartogatnak kihívásokat, hanem a lezárása is nehéz tud lenni” – mondta el Joób Máté.

A tematikus kurzusok közül az utóbbi években a legnagyobb érdeklődés a jegyesoktatás területére koncentráló alkalmat kísérte, emellett a kazuális szolgálatokat segítő képzés is népszerűnek bizonyult. Ugyanakkor soha nem az a cél, hogy minél többen legyenek egy-egy alkalmon – hangsúlyozza Joób Máté. A tapasztalatok azt mutatják, az optimális a tizenöt–húsz fő közötti létszám.

„A kurzusok képzésjellegén túl arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a rekreációra is lehetőségük legyen a lelkészeknek – fejti ki a lelkész. – Időt és módot adunk az elcsendesedésre, a feltöltődésre, a kapcsolatok ápolására is. Itt most nem ők szolgálnak, hanem feléjük szolgálunk, hogy új ismeretekkel, impulzusokkal, megújult lendülettel tudjanak visszatérni a gyülekezeteikbe.”

Lelkészakadémiai kurzusok kettős céllal – Fókuszban a média

Szolgálati megerősödés

A lelkészi életpályamodell azt mondja ki, hogy a lelkészeknek egy ötéves ciklusban két lelkészakadémiai kurzust kell kötelezően teljesíteniük – ezen felül pedig szabadon túlteljesíthetik ezt az elvárást.

Kutyej Dániel a fiatal kora ellenére – 2022 nyarán szentelték lelkésszé – „rutinos” résztvevő. Már hatodéves korában is arra buzdította őt a mentora, hogy éljen a Lelkészakadémia által kínált lehetőségekkel. Így azóta félévente egy képzésre biztosan jelentkezik. Amint mondja, ez óriási muníciót ad számára a mindennapi szolgálathoz. A már említett jegyesoktatási kurzuson tanult eszköztárat rendszeresen alkalmazza, és érzi annak az óriási erejét is, hogy mit jelent néhány napot kollégák között tölteni.

„Én ugyan Tótkomlóson pont egy több­lelkészes gyülekezetben szolgálok, de sokan közülünk egyedül viszik a szolgálat terhét. Hivatásunk nagyon sajátos, rengeteg olyan eleme van, amit csak egy »szakmabeli« érthet meg. Itt ezeket a dolgokat is ki tudjuk beszélni, meg tudjuk osztani egymással, így a pihenőidőkből is táplálkozunk. Rendszerint nagyon sok impulzussal megyek haza, amelyek szinte észrevétlenül épülnek be aztán a prédikációkba, áhítatokba, bibliaórákba. Ezt különösen is fontosnak tartom, mert ha nem érnek minket új ingerek, akkor az igehirdetéseink is kezdenek ellaposodni, pedig azok a lelkészi szolgálatunk csúcspontjai. Az egyetemen nem voltam eminens diák – ami a legtöbb vizsgát illeti –, de a tudást nagyon szeretem, ezt a professzorok is tudták. Egy lelkészre az, hogy a jó pap holtig tanul, igaz kell hogy legyen – sőt szerintem a rossz is tanuljon holtig –, mert a tanulás épít bennünket, és ha mi épülünk, akkor az Isten országát is sokkal jobban tudjuk építeni.”

Az Ajkáról érkezett Pablényi Edina korábban csak egy online lelkészakadémiai továbbképzésen vett részt, személyesen most először tudott jelen lenni. De ez nem jelenti azt, hogy ne tartaná fontosnak a tanulást: az elmúlt négy évben folyamatosan az „iskolapadot koptatta”. Előbb pasztorálpszichológiát tanult, majd családkonzulensi képzésre járt. Közben megbízott iskolalelkész lett a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola és Óvodában.

„Amikor a diákok panaszkodtak, hogy sok a tanulnivaló, mindig elmondtam nekik, hogy megértem őket, mert én is iskolába járok, vannak feladataim, amiket határidőre teljesítenem kell. Vagyis a saját példámat tudtam mutatni nekik.”

A lelkésznő mindig olyan irányban képezi magát, amely területen épp erősíteni szeretné a kompetenciáit. Ezért szeretett volna arról hallani, miként tudja a médiát a gyülekezeti szolgálat javára használni. Nemcsak ismeretekben gazdagodott, hanem felismerésben is: immár tudja, hogy biztosan delegál majd valakit a szakirányú gyülekezetimunkatárs-képzésre is.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső