Skip to main content

2022. december 30. 10:00

Öntudat és nyitottság Kiskőrösön

Folyamatosan figyelve és lendülettel építkeznek az Alföldön

Petőfi Sándor szülővárosának lutheránusai bár többségben vannak a Bács- Kiskun megyei városban, mégsem dőlhetnek hátra, mondván, minden okuk megvan az elégedettségre. A különlegesen szép evangélikus templomban és a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikumban is folyamatos, kreatív munka zajlik, hogy a városalapító evangélikusok mai utódai valóban hitüket megélő, erős közösséget alkossanak.

 20221230 kiskoros foto magyari marton

Kiskőrös városát a török hódoltság után, 1718-ban a Wattay földbirtokos család pomázi ága alapította. A nagyrészt elpusztult lakosság helyébe és pótlására hétszáz felvidéki, szlovák ajkú, evangélikus vallású családot telepítettek be Nyitra, Nógrád, Hont vármegyékből – olvashatjuk a kezdeteket a gyülekezeti honlapon. A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze, Kecskeméti Pál tősgyökeres kiskőrösiként azonban elárulja: a gyülekezet összetétele az elmúlt évtizedekben teljesen megváltozott, a szlovák kegyesség végérvényesen eltűnőben van. „Csermák néni az egyetlen, aki a maga és sokunk örömére az ünnepi alkalmakkor
még felveszi a népviseletet.”

Lutheránus többség

„A változás ugyanakkor fiatalodást hozott, megfiatalodott a presbitérium is a legutóbbi választáskor” – emeli ki az igazgató lelkész. Bács-Kiskun megyének ez a része „evangélikus fészek”. Kiskőrös jó kapcsolatot ápol a szomszédos Soltvadkerti Evangélikus Egyházközséggel – ennek ékes példái a presbiteri találkozók is. A házigazda tisztét évenként cserélik, de a programnak mindig része az áhítat, a közös beszélgetés, szeretetvendégség, borkóstoló.

20221230 kiskoros foto magyari marton 2

„Tervben van, hogy az ifisek is kéthavonként találkoznának egymással” – ezt már Arató János Lóránd megválasztott lelkész mondja lapunknak. De milyenek a kiskőrösi evangélikusok? – kérdezzük. „Két dolgot figyeltem meg eddigi szolgálatom alatt. Az öntudatosságot, azt, hogy a helyiek büszkék az evangélikus identitásukra, hiszen tudják, hogy az evangélikusok városalapítók is egyben. Illetve jó érzés volt megtapasztalni a nyitottságot: ezt nemcsak a gyülekezet »kemény magja« vagy az elöljárók, hanem mindenki részéről lehet érezni ebben a közösségben és a városban is.”

A 2020 augusztusában kiskőrösi lelkésznek választott Arató János Lóránd a feleségével, a szintén lelkipásztor Arató Eszterrel Somogy megyéből, a szórványokban bővelkedő Tab és Környéke Evangélikus Egyházközségből került az Alföldre. Örömmel vették az itteni kihívásokat, hiszen egy nagy, sokszínű gyülekezetben sokrétű a szolgálat. A helyi gyülekezeti és iskolai munka mellett a külvárosként számontartott Erdőtelek, valamint Tabdi, Kecel és a Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon is a szolgálati területükhöz tartozik. A gyülekezetben az igazgató lelkészen és az Arató házaspáron kívül Luptákné Hanvay Mária másodlelkész szolgál, így az intézményi lelkészekkel együtt öten gondozzák a kiskőrösi híveket.

A közel tizennégyezer fős város lutheránus többségű. A lelkészek abban bíznak, hogy az idei népszámlálás eredményei is ezt fogják majd alátámasztani friss számokkal. „Kiskőrös különlegessége, hogy az evangélikus többség itt érezhető, része az evangélikusság az emberek identitásának. Néha meg is lepődnek a helyiek, mikor kiderül, hogy mi azért alapvetően kicsi történelmi egyház vagyunk a kétszázezer körüli tagunkkal” – magyarázza Pethő-Szűcs Mária, a kiskőrösi evangélikus oktatási intézmény (KEVI) általános iskolájának iskolalelkésze.

„Kifejezetten örömteli volt számomra megtapasztalni azt a pezsgő életet, ami a kiskőrösi gyülekezetet jellemzi” – tekint vissza itteni szolgálatának kezdetére Arató János Lóránd. Az óvodásoktól az idősekig mindenkit igyekeznek megszólítani. A klasszikus bibliaórák – Lupták György nyugalmazott esperesnek, a gyülekezet korábbi lelkészének a vezetésével – és a vasárnapi istentiszteletek mellett családi istentiszteletek is várják a híveket. Erre bár eljönnek a gyülekezeti tagok is, de még nagyobb örömmel és lelkesedéssel a KEVI tanárai és diákjai.

Egy másik különleges, sokak által kedvelt alkalom a minden hónap második vasárnapján tartott gyertyafényes, énekes Taizé istentisztelet. Ilyenkor alkalmi zenekar is összeáll. Luptákné Hanvay Mária másodlelkész csellóval, Kecskeméti Pál és Arató János Lóránd gitárral, Suba Marcell – az egyik presbiter gyermeke – zongorajátékkal szolgál.

Amikor a gyerek hívja a szülőt

Kiskőrösön két általános iskola – az evangélikus és az állami – közül választhatnak a helyiek. Aki az egyházit választja, az szabadon dönt erről, az iskola értékrendje, az infrastruktúrája vagy a tanári kar miatt. Azt is megtudjuk, hogy jó híre van az evangélikus iskolának a városban. Ami a hitoktatást illeti, az evangélikus mellett római katolikus, református és kisegyházi – ezt a baptista és a pünkösdi gyülekezet viszi együtt – hittant is választhatnak a diákok.

„Hála Istennek, a kötelező hittannak nálunk pozitív hozadéka lett, mivel Kiskőrösön az evangélikus óvoda gyermekei szolgálnak a gyülekezeti alkalmakon, az anyák napi ünnepen, az idősek napján és még sok más alkalommal. A kicsik, az általános iskolások örömmel várják a családi istentiszteleteket is” – meséli Arató lelkész. De olyan is megesik – tudjuk meg –, hogy a kisgyermek maga hívja a különböző felekezetű szüleit a karácsonyi evangélikus istentiszteletre, mert számára fontos, hogy jelen legyenek.

Ezt erősíti meg Pethő-Szűcs Mária is: az egyik kis tanítványa a lelkésznőt kérte meg, hogy győzze meg a nem hívő apukát, jöjjön el ő is a vasárnapi családi istentiszteletre, amelyet mindig kis agapé követ. A lelkésznő hozzáteszi: számára az az igazán pozitív visszajelzés, amikor nem kötelező jelleggel hirdet meg egy-egy gyülekezeti vagy templomi alkalmat, és arra eljönnek a diákok, akár a szülőkkel is.

20221230 kiskoros foto magyari marton 3

Mint mondja: „Az óvodásokat és a kisiskolásokat tényleg könnyen be tudjuk vonni, de a felsősökkel már nehezebb. Számomra kihívás, hogy be tudom-e vonni a tizenéveseket is a szolgálatba az istentiszteleten. Én magam is meglepődtem, amikor egy számomra aprónak tűnő feladatnak – például amikor egy táblát kellett a magasba tartani egy játék alatt – megörült egy tinédzser. Azt érzem, hogy nekünk, lelkészeknek még nagyon meg kell tanulnunk a különböző korosztályokat megszólító feladatokat és azok kiosztását.”

Arató János Lóránd hozzáteszi: „A gimnazista korosztályt valóban valamivel nehezebb megszólítani, de működik az ifjúsági alkalom, az idei Szélrózsán is jó páran részt vettünk. Ha segítséget kérek tőlük a gyülekezeti munkában, akkor lehet rájuk számítani, örömmel szoktak segíteni. Most az aktív mag tíz-tizenöt fős, de bízom benne, hogy ez a szám tovább bővül majd, és az általános iskolában, illetve a gimnáziumban eltöltött két helyettesi évemnek is lesz ilyen irányú pozitív hozadéka.”

Beérik a gyümölcs

A helyi cserkészet bár kis létszámú, de tagjainak az összetartása, elköteleződése példaértékű – tudjuk meg. Hasonlóképpen meghatározó volt a baba mama kör is. Akikkel a lelkésznő elkezdte a munkát, azoknak a gyermekei ma már iskolások, de a kötődés megmaradt. „Ugyanakkor lelkészként folyamatosan dolgozunk azon, hogy ne »formálisan« legyenek vallásosak az alkalmainkra járó gyerekek, hanem megélt hitük legyen. Az a cél, hogy ehhez komoly muníciót kapjanak az iskolai áhítatokon, hittanórákon” – fejti ki Pethő-Szűcs Mária.

Általánosan tapasztalható a gyerekekre rázúduló programdömping, de az egyházi alkalmak iránti nyitottság is érezhető. A pedagógusok szerepe is nagyon fontos, mert ha a gyerekek látják a tanárok elkötelezettségét, azt, ahogyan az áhítatokon aktívan részt vesznek, aztán az osztályfőnöki órán beszélnek a hallottakról, akkor a szolgálat beérik. „Van olyan tanár is, aki már nem osztályfőnök, mégis bejön a reggeli áhítatra – meséli –, és vannak olyanok is, akik azóta kötődnek jobban az evangélikus gyülekezethez vagy éppen a saját felekezetükhöz, amióta evangélikus iskola vagyunk. Ezek szerintem óriási jelzések nekünk.”

Az egyház által kínált együttléteknek bizony konkurenciája a világi programok gazdag kínálata. Hogy miként alakul a templomlátogatás a hosszú hétvégéken, mekkora a wellnesshétvégék csábítása, arról Kecskeméti Pál igazgató lelkészt kérdezzük. Mint mondja, megérti, hogy sokan így és ekkor pihenik ki a hétköznapok fáradalmait, de szeretné, ha jutna idő a gyülekezeti alkalmakra és az istentiszteletre is, hiszen a lelket is ápolni kell, éppúgy, mint a megfáradt fizikumot.

20221230 kiskoros foto

Ugyanakkor örömmel éli meg, hogy a járvány alatt kényszerűen online térbe került istentiszteleteket – amelyeket a helyi kábeltévé vett fel – a mai napig folytatják. „Azóta is minden héten készítjük a Lélekemelő című műsort, melyet a helyi felekezetek – evangélikus, katolikus, református, baptista, pünkösdi – lelkészei felváltva vesznek fel” – avat be a részletekbe.

Papi randik és ökumené

Ami az ökumenét illeti, Arató János Lóránd szerint igazán jól működik a hitoktatói munkaközösség az iskolában, összhangban tudnak dolgozni a különböző felekezetek hittantanárai. Erre erősít rá városi vonatkozásban Kecskeméti Pál is, aki büszke arra, hogy az ökumenikus imahét Kiskőrösön két hétig is eltart.

Január második hetében indítják az alkalmakat. Az első héten hétfőn–szerdán a pünkösdieknél, csütörtöktől szombatig a baptistáknál vannak, aztán vasárnap ismét mindenki a saját gyülekezetében ünnepel. A rákövetkező héten pedig hétfőn–kedden szerdán a katolikusoknál, csütörtöktől szombatig az evangélikusoknál gyűlnek össze, majd a lelkipásztorok mindig közösen döntenek arról, hogy melyik gyülekezetben tartják a vasárnapi záróalkalmat.

„Ráadásul minden hónap első hétfőjén »papi randit« tartunk a helyi gyülekezetek vezetőivel, felváltva egymásnál, imaközösséggel, kis vendéglátással” – tudjuk meg Kecskeméti Páltól.

Igény van, alkalom is lesz

Az evangélikus gyülekezet ottjártunkkor is nagy munkában volt. 2020 végén kezdődött el az imaház felújítása, az országos egyháznak a kormányzattal kötött megállapodása értelmében. A munkálatok költségeihez a gyülekezet is hozzájárult a maga önrészével, abban bízva, hogy komfortos és hívogató épület készül el hamarosan a különböző egyházi és kulturális alkalmakhoz.

„Az a célunk, hogy egy pályázat segítségével új napközi otthont tudjunk építeni, és a bentlakó ellátottak lakóterét is szeretnénk majd kicsit átalakítani” – ezt már a gyülekezet fenntartásában működő Jó Pásztor Szeretetotthonról mondja Arató János Lóránd. Az intézménynek jelenleg ötven bentlakója van, és több mint húszan járnak be, igénybe véve a nappali ellátás szolgáltatásait. A lelkészek pedig naponta jönnek ide is áhítatot, vasárnap pedig istentiszteletet tartani.

Ami pedig a jövőt és a további kiskőrösi terveket illeti, a megválasztott lelkész így válaszol: „Fontos kimondanunk, hogy országszerte tapasztalható a gyülekezeteink létszámcsökkenése, nincs ez másként Kiskőrösön sem. Ha az istentiszteletek látogatottságát nézzük, akkor kevesebben járnak, mint korábban.

Azonban a gyülekezet lendülete nem kopott meg, látható igény van a különböző alkalmakra, ezeket továbbra is megtartjuk, ápoljuk. Gondolok itt az énekkarra, amelyet még fiatalítani is szeretnénk, a fúvószenekarra, a bibliaórákra, a vasárnapi családi és a gyermekalkalmakra. Emellett szeretnénk a fiatal felnőtteket és a középső korosztályt megszólító programokat is indítani, jó lenne őket is bevonni a gyülekezet aktív életébe.”

* * *

Az írás eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2022. december 4–11-i 87. évfolyam 47–48. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető aEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső