Skip to main content

2023. február 17. 9:00

Tanítványi körök Krisztusban, Krisztusért

Budaörsön kis csoportokban épül a gyülekezet

A Pest megyei – idén január 1. óta ismét vármegyei – város főutcáján sétálva pár száz méteren belül két, láthatóan újabb építésű, impozáns épület vonja magára a figyelmet: az egyik az evangélikus templom, kicsit lejjebb pedig a parókia és a gyülekezeti terem. Utóbbiban kis csapat vár: Endreffy Géza parókus lelkész négy aktív hittestvért hívott el az évindító beszélgetésre. Hogyan él egy fiatal – huszonhat éve önállósodott –, fővárosközeli, remek adottságokkal bíró gyülekezet? Hogyan élnek együtt a tradíciók és a közösen megalkotott új rítusok? Milyen áldást hordoz a kis csoportokban lüktető gyülekezetépítő modell? A konfirmáció és az elköteleződés évének indulásakor jó példákat, hiterősítő történeteket mutatunk fel gyülekezeti riportunkban.

 20230216 budaors foto magyari marton 2

A gyülekezeti terem asztalát Garádi Nóra, az asszonykör vezetője, Soltainé Bárczi Éva, a kézműveskör vezetője, Bajnóczi Judit számvevőszéki elnök, a diakóniai csoport vezetője, Pinkóczy Lászlóné, Zsuzsa hivatalvezető, hitoktató és persze a lelkész üli körbe. Endreffy Géza első szolgálati helye Budaörs, 1996-ban frissen végzettként került ide. Parókia híján még nem is a településen lakott a feleségével, gyermekeivel.

A közösség villámsebességgel – a hivatalos öt év fele alatt – vált missziói gyülekezetből anyagyülekezetté. Az agilis, remek szervezőkészségű, missziói lelkülettel megáldott lelkész Budaörs mellett Törökbálintot, Biatorbágyot, Herceghalmot is gondozza. Az egyházközség első felügyelője, Garádi Péter nagy segítségére volt Endreffy Gézának a kezdeti lépésektől fogva.

Templomuk kétszázhetvenhárom nap (egy gyermek fogantatásától a születéséig tartó idő) alatt épült meg, 2003-ban szentelték fel. Isten két kézzel adja áldását, s hálás szívek szorgoskodnak az evangélium terjesztésében Budaörsön Isten dicsőségére: az asszonykörben például négyen vannak teológiát végzett hitoktatók.

Tanítványi körök

Mitől különleges ez a huszonhat éves gyülekezet? – tesszük fel a kézenfekvő kérdést, mire vendéglátóink egymástól veszik át a szót. Endreffy Géza kezdi a bemutatást: „Krisztus-központú közösségek alakultak, házaknál gyűlnek-gyűlünk össze az ige köré. Gyakorlatilag minden korosztály megtalálja a hozzá közel álló, az érdeklődésének megfelelő kis csoportot. Működik asszony-, baba-mama kör, kézműveskör, a fiatal felnőtteket pedig három kör is várja: van közösségük a fiatal felnőtteknek, akik még nem családosok, és az egyetemista ifjúságnak is, akik az ifibe már nem akarnak tartozni. Férfikörünk »Guruló Tanítványok GT« néven fut, hiszen többen is szeretünk motorozni, biciklizni. Baráti szálak is összekötik a tagokat, van, hogy együtt mennek színházba is – sorolja a lelkész. – A járvány alatti nehéz időkben alakult meg a diakóniai csoportunk, Fébé-sejtünk, és elindult ez a nagyon komoly szolgálat a szükséget szenvedőkért, a magányosokért. Vigyázunk a szolgálókra, hogy ki ne égjenek ebben, hiszen ilyenkor az ember meglátja, mekkora a szükség, az igény. Előfordult, hogy a lelkészi látogatásom közben látva a szükséget, szóltam az asszonykörnek, hogy vegyék föl a kapcsolatot az idős házaspárral, a férfikör pedig metssze meg a diófát, mert már átnyúlnak az ágai a szomszéd telkére. Miközben valóban átéljük a Krisztusban való egységünket és a szabadságot, a benne való szolgálatot és békességet, hitet és távlatot, az örök élet reménységét, mi itt élünk a földön, itt vannak a hiányaink, szükségeink, de hisszük, hogy ezeket Isten a másik emberen keresztül be is tudja tölteni. Az első gyülekezeti felügyelővel, Garádi Péterrel úgy gondoltuk, hogy az istentisztelet legyen az a közösségi alkalom, amely a különböző körök és csoportok természetes találkozási helye. Igazából csak az ifjúsági alkalom, a szerdai bibliaóra, a konfirmációi előkészítő és az énekkari próba zajlik itt a gyülekezeti teremben. Gyakorlatilag az összes többi házi csoport. A saját lakás megnyitása pedig bizalmi pozíció, ami máris közelebb hozza az embereket egymáshoz.”

Maga a közösség teljes mértékben vegyes, különféle végzettségű és életkorú tagok alkotják. „A tehetősebb testvérek érzik annak a szükségét, hogy fölkarolják a kevésbé tehetőseket, szegényeket; ugyanis vannak ilyenek is a gyülekezetünkben és a szórványainkban” – árulja el Endreffy Géza.

Az első konfirmandus

„Nagyon izgalmas ez a teljesen újsütetű gyülekezet! Akik a kezdetekkor itt konfirmáltak, itt kötöttek házasságot, keresztelték a gyerekeiket, azok ma már a kerek évfordulóikat ünneplik. A régebben konfirmáltak mind benne vannak a presbitériumban. Mivel a Budafoktól való önállósodás után nem voltak megkövesedett tradícióink, az évek során találtuk ki az ünnepeink formáját. Ez nagyon frissé teszi a gyülekezetünk életét; most ébrednek bennünk és körülöttünk ezek a kérdések. Judit, te vagy az első konfirmandusom” – adja át a szót a lelkész Bajnóczi Judit számvevőszéki elnöknek.

„A kilencvenes években házasodtam be egy evangélikus családba. A férjem szülei alapító tagok voltak itt. Miután Gézát meghívták lelkésznek 96-ban, az első konfirmáció 97 májusában volt. Éppen ez az időszak volt a hitre jutásom ideje. Jelentkeztem hozzá konfirmandusnak a házasságkötésünk után. Szerintem az az esketés is az első volt Géza szolgálatában. A közösség része lettünk, azt a tradíciót vittük, ahogyan a férjemék családja is közösségben élt, ők adták át a stafétát nekünk. Mi is ezt próbáljuk a gyerekeinkkel. Nekünk is fontos volt, hogy mind a három lányunk konfirmáljon, és remélem, az ő gyerekeik is viszik ezt tovább. Itt vannak velünk vasárnaponként a templomban is” – meséli Bajnóczi Judit.

A konfirmáció fontosságát Garádi Nóra így foglalja össze: „Amikor erre sor kerül, az már erősen a serdülőkor. Van, aki valóban tudatosan megerősíti ilyenkor a keresztségét, amelyet kisgyermekként még tudatlanul kapott, és ekkor már tisztában van a hitével, tényleg befogadta Krisztust. Más pedig a család kérésére vesz részt rajta. De arra jöttem rá: nem baj, ha jön egy lázadó korszak, és elmennek más irányba a gyerekek, esetleg nem járnak templomba sem – mert amit itt kaptak, az nyomot hagy. Van választási lehetőségük, kaptak ismeretet arról, hogy kicsoda az Isten, kicsoda Jézus Krisztus, és mi is az evangélium. És amikor messze kerülnek, vagy krízishelyzetben vannak, tudnak hova visszakanyarodni.”

Endreffy Géza hozzáfűzi: „Mivel szórványaink is vannak, képtelenség lenne hetente összehozni a gyermekeket. Havonta egyszer gyűlünk össze jó négy órára. Együtt sütünk pizzát, kirándulunk, filmet nézünk, és mindezek után van idő beszélgetni. A csoportvezetők pedig már a konfirmációkor hívogatják az ifibe a gyermekeket. Jókedvet csinálnak hozzá! A Budai Egyházmegyében már működő példát vettem át lelkésztársaimtól: szeptemberben kezdjük a felkészítést, és a következő év októberében van a konfirmáció. A nyári táborunk nagy létszámú, és a konfirmandusoknak »kötelező«. A konfirmációs anyagban megyünk tovább, sok kérdés előkerül, ott kezdik megfogalmazni a konfirmandus-bizonyságtételüket. Miközben kétszáz ember van körülöttük, megérzik a gyülekezeti életnek az ízét és a jóságát, és ebben szocializálódnak. Megérinti őket a személyes elköteleződés. Barátságok, szerelmek is születnek a közösségben, és ez nagyon jó.”

„Nagy élményem volt, mikor három konfirmandus lányt vittem autóval hazafelé a nyári táborból, és hallottam, hogy nem lányos dolgokról beszélgetnek, ha-nem a délelőtti igéről – fűzi tovább a gondolatot hálával Soltainé Bárczi Éva, aki katolikusként ebben a gyülekezetben talált rá az evangéliumra, férje temetése kapcsán. – Jó érzés volt, hogy foglalkoztatja őket, hogy ennyire nyitottak az Isten igéje iránt. Mi 2008-ban kerültünk a gyülekezetbe. Amikor az első konfirmáción részt vettem, annyira megható volt, hogy arra kértem Istent: csak éljem meg, hogy az első unokám konfirmáljon. Most ott tartunk, hogy ez jövőre megtörténik.”

Pinkóczy Lászlóné, Zsuzsa húsz éve dolgozik itt. Nyolc éve óraadó hitoktató, sokat van gyermekközegben: „Számomra is egyértelműen elköteleződés a konfirmáció. Pontosan azért, amit a lelkész úr is elmondott. Azt látom, főleg a nyári táboros együttlétek után, hogy sokkal nyitottabbak, befogadóbbak, sokkal jobban odafigyelnek a gyerekek, hogy mit is tanulunk, mit is akarhat Isten mondani.”

20230216 budaors foto magyari marton

Mi adja a motivációt az ennyire aktív kis csoportos gyülekezeti munkához? – érdeklődünk. „A kis csoportban van arra lehetőség, amire nagyobb térben nincs: hogy kötetlenül beszélgessünk, egymás hite által épüljünk, olyan kérdéseket tegyen fel az ember, amelyeket esetleg nagyobb körben nem merne. Évente kétszer csendeshétvégére megyünk Nórához mi, nők. Ott a kis csoportos beszélgetésen az a tizenöt ember három-négy fős csoportokban vonul el, hogy mindenki meg merjen szólalni. Főleg az újaknak, a bátortalanabbaknak, fiatalabbaknak nagy segítség ez” – vélekedik az asszony.

Garádi Nóra tradicionálisan evangélikus család sarja. Hite mélyen gyökerezik. „Az erősségünk abból is fakad, hogy nem gondoljuk, hogy »mindenható« a lelkészünk. Nem tud mindenkivel ő foglalkozni. Fontos azonban, hogy csapatban tud gondolkodni, tudja a centrális körben lévőket aktivizálni. Szól például nekünk, hogy itt van egy hölgy, aki szeretne csatlakozni, és mi fölvesszük vele a kapcsolatot. Áldásos dolgokat tapasztalunk meg így, s ez a Szentlélek munkája. Mi csak hálásak vagyunk, hogy az eszközei lehetünk.”

„Sok minden aktivizálhatja a közösség tagjait, lehet ez egy közös munka, akár a templomtakarítás is, lehet a közös főzés, motorozás vagy akár a disznóölés, amire mostanság készül a GT-férfikör. De tudunk gyászfeldolgozó csoportba is integrálni valakit, ha éppen ezzel az élethelyzettel küzd. Mindenki hozza a csoportokba a saját egyéniségét, hitét. Ez is olyan kohéziós erő, ami a Szentléleknek tudható be. És természetesen az ige van a középpontban, hiszen anélkül ez értelmezhetetlen; ige nélkül csak nyugdíjaskör, kirándulókör lehetnénk” – összegez a lelkész.

Álmok, vágyak 2023-ra

Nem nagy a gyülekezet, pontosabban nem növekszik robbanásszerűen, ám azoknak a köre, akik egyre jobban vágyódnak Isten igazsága és szeretete után, gyarapszik. „Jelenlegi felügyelőnkkel, Forintos Péterrel építkezünk a meglévő alapra. Szeretnénk odafigyelni arra, hogy befogadó közösség legyünk, ne legyünk belterjesek. Sokan vannak a látókörben. Köztük azok is, akik temetni, esketni, keresztelni jönnek, de nem kapcsolódnak be a gyülekezetbe – folytatja Endreffy Géza. – Amikor Nóra bátyja, Péter [Garádi Péter – a szerk.] volt a felügyelő, bevezette, hogy évente egyszer elmentünk Révfülöpre, Szárszóra, Albertirsára úgynevezett MAG-találkozóra. Egy hétvégén a különböző körök beszámoltak az elvégzett munkáról, a terveikről, a létszám alakulásáról, a problémáikról, örömeikről. A járvány ezt sajnos elvitte, de a meglévő igény miatt most újjáéledt.”

Ki mit vár, kér erre az évre? Pinkóczy Lászlóné, Zsuzsa vágya, hogy a gyülekezet úgy szóljon és cselekedjen, hogy azzal Isten nevét dicsérjék. Bajnóczi Judit tervei a misszióhoz kötődnek: szeretné, ha a gyülekezet jobban be tudna kapcsolódni a város életébe. Soltainé Bárczi Éva fohásza, hogy maradjon meg a gyülekezet ilyen szeretetben, ahogyan egymásra néznek, és szeretik Jézusban egymást. Garádi Nóra még többet kér Krisztusból, és ébredést a szívekben.

És a lelkész? Endreffy Géza hálás a különböző körök vezetőiért, az aktív tagokért, az egész gyülekezetért, mert őket az Isten adta neki pásztorolásra. Tudja, lesznek krízishelyzetek, de azt is tudja, hogy ezek nélkül nem erősödik meg a hit. Ő is ébredést kér, amely elkötelezett embereket igényel. Isten ajándéka, hogy sokan vannak Budaörsön Krisztus szolgálatában. A szószék alatt és előtt ülő gyülekezet él, mozog.

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2023. január 22–29–i 88. évfolyam 3–4. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső