Skip to main content

Riport

Krisztus siófoki hajójában

Nyaralók is a magukénak érzik a gyülekezetet
A Balaton déli partjának fővárosában, Siófokon álló, Makovecz Imre tervezte és ma már műemlék evangélikus templom a négy égtáj felé nyitott, jelképezve, hogy a gyülekezet a szélrózsa minden irányából érkezőket várja. Lampért Gábor lelkész a helyieket és a nyaralókat egyaránt hívogató szolgálatról és a napjaink rohanó emberét megszólító missziói lehetőségekről is beszélt lapunknak.

Tabuk helyett őszintén a gyerekekkel is

Halálról, gyászról a családban
„Elment, de mikor jön vissza?” „Hogyan ment a mennybe?” „Elvesztettem? Nem is én vesztettem el!” Ezek vagy a hasonló kérdések, gondolatok minden bizonnyal megfogalmazódnak a kisgyerekekben a halállal, az elhunyttal, a gyásszal szembesülve. Fontos leszögezni, hogy a családon belül nem lehet tabutéma az elmúlás. De miként érdemes róla beszélni a különböző életkorú gyerekekkel, hogyan készülhetünk...

Egyszerűen csak járjuk az erdőt

Fák generációiról Szűcs János erdésszel
Az utóbbi időben fokozott figyelem irányult a hazai erdőgazdálkodás kérdésére. A rendeletek, jogszabály-módosítások bemutatása helyett a lehető legközelebb hozzuk olvasóinkhoz az erdő világát: erdész vezetésével jártunk a gyönyörű környezetben fekvő, Tolna megyei Váralja környéki erdőkben.

Takarékos üzemmódban

Egyházunk intézményei is felkészülnek a tél új kihívásaira
A magas infláció és az elszabaduló energiaárak komoly próbatétel elé állítják a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteit és intézményeit is. Négy vezető tisztségviselő beszámolóját olvashatják arról, hogyan készülnek a télre, milyen eddig meghozott intézkedések és milyen tervezett lépések segíthetik őket abban, hogy minél zökkentőmentesebben végezhessék a szolgálatukat.

Igei alapkő és tűzoltósági habparti

Kemenesaljai pillanatképek Bobáról
Még kaszát, kapát és dorongot is ragadtak a bobai evangélikusok 1731 júniusában, hogy megvédjék szeretett templomukat a protestánsüldözés idején. Mindhiába, az uralkodói utasítással szemben gyengék voltak, és a türelmi rendeletig ők is csak a nemesdömölki artikuláris templomban gyakorolhatták hitüket. A Vas megyei Bobai Evangélikus Egyházközség történetében a próbatételek és az örömteli pillana...

Címről címre kopogtatva

Gyülekezetplántálás a Velencei-tónál
Fejér megye egyik legkedveltebb térségében, a Velencei-tó környékén hosszú évekre nyúlik vissza az evangélikus jelenlét. A Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség a Gárdonyi Református Egyházközséggel kialakított gyümölcsöző és aktív kapcsolatának köszönhetően kéthetente rendszeresen tart istentiszteleteket Gárdonyban. Hazánk harmadik legnagyobb természetes tavának környékére egyre többen költ...

Aki aranyszálakkal is dicséri Istent

Értékmentésről, a nagymamák szerepéről a felnőttként konfirmált Kovács Judittal
Rögtönzött „kiállítás” fogad a budapest-rákospalotai evangélikus templomban. A papi pad melletti székeken lila és piros oltár- és szószékterítők, fekete alapon színes, keresztszemes agendaborító. A hímzés kelyhet, szőlőt és nyitott Bibliát ábrázol. Van itt az „Erős vár…” kottájával és Luther-rózsával díszített maszk az énekkar tagjai számára, de monogramos énekeskönyv- és bibliaborítók is. Vala...

Egy garabonciás megvalósult álma

Séta a békéscsabai Meseházban
A Békési út 17. szám alatti parasztház fakapuján belépve azonnal érzi a látogató: nem mindennapi helyre érkezett. A fehérre meszelt, kő- és faoszlopos tornácú két parasztház által közrefogott négyszögletes udvar egyik végében kellemes árnyat adó diófa áll, míg a másik végében az egykor kukoricatárolásra használt, ma már színpadnak kialakított góré adja meg az időutazás alaphangulatát. A különle...

Agyagból formázott minket is a Jóisten

Kodolányi Borbála fazekas az alkotásaival szolgál
Piros, kék, sárga és zöld kerámiák sorakoznak a csákvári fazekasműhely polcain. A nyitott kemencében már kiégett, kész csalikancsók, a belső szobában félkész edények várakoznak türelmesen. Kodolányi Borbála hagyományőrző fazekas műhelyében járunk; a szép tárgyaknak az életünkben betöltött szerepe mellett a lelki szépséget formáló Úristenről is szót váltunk. Riportunkkal mindemellett a természet...

Testvérkedés határon belül

Működik a hazai gyülekezeti összekapcsolódás
Több évtizedes testvérkapcsolatot ápol a csákvári és a budapesti Deák téri evangélikus gyülekezet. Az együttműködés a Fejér megyei település és Budapest Belvárosának evangélikus közössége között élő valóság. A csákvári gyülekezet elnöksége megosztotta velünk a mások számára is követendő példát.

A hasonlótól az igazi Luther-kabátig

Látogatás az első magyarországi evangélikus lelkésznőnél
Egyháztörténetet sokszor azok írnak, akik álmukban sem gondolnák, hogy a feladataikat csendben végezve meg fogják változtatni az egyház történetét. Amikor Kovács Etelka 1956-ban jelentkezett az Evangélikus Teológiai Akadémiára – az Evangélikus Hittudományi Egyetem jogelődjére –, még csak nem is remélhette, hogy tanulmányait befejezve valaha Luther-kabátban végezhet lelkészi szolgálatot. Ugyanis...

Luther-kabát helyett cukrászkötényben

Aki sütemények között beszélget Jézusról és a kegyelemről
Nyár eleji fényben ragyog a budai Gárdonyi tér. A közeli utca kis cukrászműhelyéből édes illat árad ki. A kirakati emeletes hűtőben színes, gyümölcsös, csokis sütemény, keksz és torta sorakozik. Láthatóan kézműves termék valamennyi. Don Gateau – olvassuk az üvegen; a névadó a grafikából ítélve egy édességkedvelő cica lehet. Bent fiatal, karcsú hölgy sürög-forog. Az apró bolt tulajdonosa és egyf...

Tapintattal, testvéri szóval

Közösségépítés a Borsod-Hevesi Egyházmegyében – Buday Barnabás a jézusi útra invitálásról
„Meggyőződésem, hogy nem mondhatunk le az elnéptelenedő településeken lakó evangélikus testvérekről, hanem azon kell dolgoznunk, hogy megerősödjünk és szolgáljunk” – mondja Buday Barnabás, a Borsod-Hevesi Egyházmegye esperese, az Arnót–Újcsanálosi Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze. Dilemmákról, ötletekről, lehetőségekről és megoldásokról, az egyház helyben végzett szolgálatáról beszélge...

Lélek, zene és evangélikus identitás

A kántorképző intézet tanfolyamán jártunk
Orgonaszóra leszek figyelmes, így tizedmásodpercek alatt elillan a kétségem, hogy melyik irányba induljak, miután az útvonaltervező iránymutatása alapján leparkoltam az autóval Fóton. Mint néhány perccel később megtudom, a reggeli áhítat dallamai jelölték ki utamat az Evangélikus Kántorképző Intézet bejárata felé. Oda, ahol látogatásomkor a 168. nyári kántorképző tanfolyamot tartják.

Átlépve a Lelki tér küszöbén

Bogdányi Mária egyetemi lelkészt fiatalon tartja a szolgálat
Élénk diákélet folyik május közepén a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. Még két szorgalmi hét, és itt a vizsgaidőszak. Fiatalok köszönnek rá Bogdányi Máriára, ahogy lépkedünk felfelé a patinás épület lépcsősorán. Az egyetemi lelkész a családja és a hivatása mellett néhány év alatt autodidakta módon egy olyan hobbinak a fortélyait sajátította el, amely nem csupán kikapcso...

Zengő érc, amely Isten dicsőségét hirdeti

Budapest harangjainak nyomában Bajkó Ferenccel
Lehet-e harangokat gyűjteni? Bajkó Ferencnek sikerült. Pontosabban kutatja, felkeresi, dokumentálja az Isten dicsőségét hirdető hatalmas öntvények adatait és történetét, és közkinccsé is teszi tudását. A lelki otthonát a pestszentlőrinci evangélikus gyülekezetben megtalált fiatalember fizetség nélkül teszi ezt, saját szabadidejét, anyagi erejét áldozva e szolgálatra. Honlapot vezet, könyvet, ci...

Főnix született

A szarvas-újtemplomi gyülekezet jelene – a múlt tükrében
Lelkes és büszke házigazdaként egy idegenvezető profizmusával vezet körbe a szarvasi Újtemplomban Zahorecz Pál lelkész, miközben a helyi evangélikusság három évszázados múltjáról és a jelenéről is mesél. Nincs egy csipetnyi kétség sem: ha „az utcáról estünk volna be”, ugyanilyen figyelmességben lenne részünk. „Tudom, ha meglátom a templomtornyot, akkor közel van már az otthonom” – mondja a fiat...

Továbbadott áldás Ózdon

Evangélikus közösségépítés a hajdani vaskohók városában
„A biztatás és az örömhír hangja mindenkihez el kell, hogy jusson. Abban kell láthatóvá válnunk, hogy rajtunk keresztül is felfedezhető legyen a krisztusi szeretet” – vallja Tóth Melinda Anna. Az Ózd–Putnoki Társult Evangélikus Egyházközség mindennapjaiban megjelenik a lelkésznő által képviselt szellemiség. Riportunkban bemutatjuk, hogyan is valósul ez meg a közösség életében.

Biztonságot nyújtó iskola

Ukrán gyerekek tanulnak az evangélikus egyház székházában
Életteli zsibongástól hangos április vége óta egyházunk országos központja, amióta ukrán gyerekek tanulnak székházunkban. A hatvan fiatal érkezese a megszokotthoz képest másfajta élettel töltötte meg az Üllői úti épületet. A háború elől a magyar fővárosba menekült iskolásokkal a szintén menekültekből álló pedagógusok és más önkéntesek mellett az országos iroda munkatársai is foglalkoznak.

Isten igéje ajtót nyit

Lelki építkezés és készülő missziós központ – Sajógömör és Tornalja evangélikusai között
Ide el kell mennünk, ezt látnunk kell, erről írnunk kell! – fogalmazódott meg bennem, amikor a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület tavaly novemberi ülésén megismertem Lóczy Tibort, a Sajógömöri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti vezető munkatársát. Elmentünk, megnéztük, átéltük, most pedig szavak és képek formájában átadjuk olvasóinknak azt az örömhírt, amelyet a Felvidéknek ezen a részén ...