Skip to main content

2023. október 19. 17:21

Merre, hogyan tovább az oktatásban?

Evangélikus, katolikus, református, zsidó előadók mutatták be egyházuk jelenlétét az oktatásban, átgondolásra váró kérdéseket is felvetve a Keresztény–Zsidó Tanács október 18-án, a budapesti Ráday Házban tartott, Hagyományból épített jövő című konferenciáján. Az egyházi iskola a létkérdésekre adott, kapaszkodót jelentő válaszokat nyújtva találhatja meg identitását – fogalmazódott meg.

Merre, hogyan tovább az oktatásban?

A Keresztény–Zsidó Tanács konferenciája az október 7-i szentföldi tragédiáról való megemlékezéssel kezdődött. Balog Zoltán református püspök, Radnóti Zoltán főrabbi és Székely János püspök a 122. zsoltár elimádkozásával fohászkodtak a békéért.

Kodácsy-Simon Eszter, az Evangélikus Hittudományi Egyetemi docense Paul Tillich, a 20. század egyik lejelentősebb evangélikus teológusa nyomán az oktatás három jellegét különböztette meg: A technikai oktatás készségek, képességek fejlesztését, az egyes mesterségekre való tanítást jelenti. A humanista jelleg az emberben rejlő mindenféle egyéni és társas lehetőségek kibontakoztatásának fejlesztését célozza. A beavató oktatás pedig a „lét titkába”, az életkérdésekre adott vallási szimbólumok világába kíván bevezetni. Ez utóbbi az a terület, ahol az egyházi iskolának meghatározó szerepe lehet.

Kodácsy-Simon Eszter, az Evangélikus Hittudományi Egyetemi docense

Az előadó hangsúlyozta, a beavatás mikéntjére kell rákérdeznünk: Milyen beavatást kínál az egyházi iskola, meg tudja-e szólítani a diákokat? Képes-e megmutatni, hogy az ember létkérdéseire adott válasz a vallási szimbólumokban található? Kodácsy-Simon Eszter szerint az egyházi iskola akkor tud kapaszkodót nyújtó választ adni a létkérdésekre, ha a vallási szimbólumok „túlmutatnak mind a felekezeti, mind a nemzeti, mind más határokon”.

Hagyományból épített jövő című konferencia

Ezt a következtetést látszik igazolni az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszéke által, az előadó közreműködésével végzett feltáró vizsgálat is Hogyan van jelen a három oktatási forma az iskolákban? címmel. A három felekezet iskoláit látogató 37 diákkal készített mélyinterjú összegzéseként a kutatók azt látták, a diákok számára a sokszínűség – a közösség heterogenitása, a vallási, tanári hatások, a szociokulturális háttér, a kritikák, a kommunikáció sokszínűsége – tud  személyes erőforrássá válni. Az egyházi iskola akkor fog mindennél nagyobb értéket adni diákjainak, ha a létkérdések felszínre tudnak kerülni, találkozás jön létre a vallási szimbólumokkal, és az iskola – Tillich szavaival – „túl tud tekinteni saját határain, hagyományain”.

A teljes cikk a Magyar Kurír honlapján érhető el.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső