Skip to main content

Teológia

Mélyre ható teológia hétköznapi alkalmazásra

Megjelent a Luther válogatott művei sorozat harmadik kötete
Felelősség a gyülekezetért – ezt az alcímet viseli a Luther válogatott művei sorozat harmadik kötete, amelyet május 22-én mutattak be Budapesten, az Evangélikus Országos Múzeumban. A Luther Kiadó gondozásában megjelent iratgyűjtemény aktualitását adja, hogy olyan kérdéseket jár körbe, amelyek az általános tisztújítás évében járva különösen is kiemelt jelentőségűek az egyház és közösségeinek éle...
Az Örökkévaló ma élő, hűséges követőit is arra hívja el, hogy legyünk bátrak beleállni a nehézségek között az újrakezdésbe, az újjáépítésbe.

Ültetéstől gyümölcstermésig

A fa mint szimbólum a Bibliában
A Szentírás lapjain már az első oldaltól kezdve sokszor találkozunk a fával mint szimbólummal. Népszerű teológia rovatunk mostani írásának segítségével számba vehetjük a Zsoltárok könyvének fáit, átgondolhatjuk, mi kell a plántáláshoz, majd körképet kapunk a bibliai szempontú gyümölcstermésről.

Közmondásokban velünk élő igék

Ismerjük-e bibliai eredetüket?
Keresztény kultúrkör – a szokásosnál is gyakrabban kerül elő ez a kifejezés nagy egyházi ünnepeinkre készülve. De a mindennapjainkban is sokszor találkozhatunk a keresztény kultúrkör elemeivel, még úgy is, hogy fel sem figyelünk rájuk. Ilyenek például a bibliai hátterű szólások, közmondások. Mennyire ismerjük őket, tudunk-e szentírási eredetükről, és mit üzennek a ma emberének? Összeállításunkb...

Várva Várt

Lk 18,35–43
Kértem, és ő adatott, kerestem, és őrá találtam, zörgettem, és ő maga vált ajtóvá a számomra. És közben ő maga is adott, ő maga is rám talált, sőt ő nyitott ajtót. Megkönyörült rajtam. Ő, a Várva Várt könyörült meg rajtam, bizony mondom nektek, közeledése, közel lépése, közelsége maga volt a remény – írja jegyzetében Gáncs Tamás.

„…hogy valljalak, tagadjalak…”

Isten hiánya és jelenléte József Attila verseiben
Népszerű teológia rovatunk írása a magyar irodalom egyik költőóriásának – vagy ahogy a szerző nevezi, a 20. század magyar Jóbjának –, József Attilának az istenkeresését állítja a középpontba.
Jézus feltámadásának reggelén az evangéliumok szerint az üres sír hírét sietve vitte Mária a tanítványoknak, akik szinte futottak a helyszínre, hogy saját szemükkel bizonyosodjanak meg az állítás igazságáról. A „húsvéti futóverseny” okát és körülményeit vizsgáljuk most.

Félelem helyett öröm és hála

„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.” (Mk 16,6a–b)
A hit bátorsága annak felismerése és megélése, hogy az életet Istentől kaptuk, és örökké tart. Mert Isten legyőzte a bűn és a halál hatalmát, és az életünk itt, ezen a földön már az örök életünk része. Szücs Eszter evangélikus lelkész húsvéti gondolatai.

Lábmosás vacsora közben

Egy különös vendéglátás részletei
Népszerű teológia rovatunk írása az utolsó vacsora helyszínére visz képzeletben. Többek között arra is rávilágít, hogyan kapcsolódik össze a páskavacsora ószövetségi hagyománya Jézus új szövetségével.

Az arc teológiája

4Móz 6,24–26
Arcot adni valaminek felelősség, és túlmutat az adott pillanaton. Keresztényekként a saját arcunkkal továbbadjuk a fényt, a ragyogást, a krisztusi világosságot? – teszi fel a kérdést írásában Gáncs Tamás.

A teológiától a mesterséges intelligenciáig

Megjelent a Lelkipásztor teológiai szakfolyóirat legújabb száma
A 99. évfolyamába lépő Lelkipásztor evangélikus teológiai szakfolyóirat megújult külsővel, formában és tartalmi elemekkel jelenik meg a 2024-es évtől. E változás egyik szükségszerű oka az volt, hogy a benne szereplő írások elérhetőkké válhassanak az MTA open access (ingyenes online) folyóirat-​​adatbázisában. Az alábbi sorokkal a szakfolyóirat legújabb, 2024/3. számot ajánljuk olvasóink figyelm...

Útravaló negyven napra

Illés és a belső utazás
Milyen utazáson vett részt a pusztában negyven napig gyalogló Illés próféta? Mit tett az utazása végén? Hogyan lehet számunkra minta az ő alakja a böjti időszakban? Népszerű teológia rovatunk mostani cikke ezekre a kérdésekre is válaszokat kínál.
Népszerű teológia rovatunk mostani cikke az Ószövetség korába kalauzol. A nők kiszolgáltatott helyzetét mutatja be egy jellemzően patriarchális társadalomban, ahol sok esetben még az is természetes volt, hogy a családok nőtagjait drámai módon kiszolgáltatták az erőszakra éhes férfitömegnek.

Teológia versben is

Dorothee Sölle írásai párbeszédre hívnak
Tanárként, evangélikus teológusként és irodalmárként egyaránt működött, tanított Kölnben és New Yorkban. Népszerű teológia rovatunk mostani írásában Dorothee Söllével ismerkedhetnek meg olvasóink.

Isten gyermekeinek fohásza

Új kötet a Miatyánkról
„Sokan tudják, de kevesen értik.” Frappáns indítás Joób Olivér Dávid A tanítványok imádsága – A Miatyánk mint útmutatás hitben és életben című kötetének első mondata. Találó ez a megállapítása is: „Ahogy imádkozunk, úgy hiszünk. Ahogy hiszünk, úgy imádkozunk.” Az olvasó megszólítva érzi magát, járjon bárhol hitéletének útján. E vékony, ám tartalmas könyv tanítás, biztatás, hiterősítés, gyakorla...

A politikai hatalom Luther teológiájában

Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a politikai hatalomhoz?
Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a politikai hatalomhoz? Felfedezheti-e a világi felsőségnek az Isten adta feladatait és Isten adta határait? Mikor engedelmeskedjen neki, és mikor álljon ellen? Ezekkel a nehéz kérdésekkel reformátorunk is foglalkozott. Válaszai ma is figyelemre méltók, és számolva az ötszáz esztendő során bekövetkezett társadalmi változásokkal, mai kereséseink során is se...

Isten nem kicsinyes!

Az áldás mibenlétéről beszélgettünk Varga Gyöngyi evangélikus lelkésszel
„Isten áldjon!” „Áldott ünnepeket!” Sok ilyen kifejezést használunk a mindennapjainkban: jártunkban-keltünkben egymásra köszönünk, vagy egy-egy levél végén így búcsúzunk. De mit jelent Isten áldása? Honnan tudhatjuk, hogy valamin Isten áldása van? Ki adhatja és ki kaphatja az áldást? Erről beszélgettünk Varga Gyöngyi evangélikus lelkésszel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszé...

Teológiai hermeneutika

Jubileumi konferenciát tartott a harmincadik születésnapját ünneplő Hermeneutikai Kutatóközpont
A telet búcsúztató, tavaszt köszöntő egyetemi időszak nyitányaként Fabiny Tibor teológus, irodalomtörténész-professzor és munkatársai, Horváth Orsolya és Pintér Tibor jóvoltából egy régi-új téma került a hazai biblikus teológiai gondolkodás, szűkebben a Szentírás értelmezésének homlokterébe. Ez év február 1-jén tartották meg a harmincadik születésnapját ünneplő Hermeneutikai Kutatóközpont jubil...

Húsvétig tart a karácsony?

Egy elfelejtett ünnep nyomában
Népszerű teológia rovatunk írása ez alkalommal egy mára már szinte feledésbe merült ősi egyházi ünnepről, Jézus bemutatásáról szól. A szerző segítségével áttekinthetjük az ünnep eredetét, egyháztörténeti változásait, valamint elolvashatjuk, hogy Luther Márton miként vélekedett a jeruzsálemi templomban történt esemény emberi életeket megváltoztató tanításáról.

Urunk, hadd legyen közösségünk országod jele!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 8. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább a nyolcadik napra szánt üzenetet olvashatják.