Skip to main content

2023. június 18. 11:00

A szeretet kötelez!

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Szeretlek, Uram, erősségem

„Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm…!” (Zsolt 18,2–3a)

Sokat beszélünk a szeretetről, és számtalan dal, irodalmi alkotás is született e csodálatos érzésről. S az is sokszor elhangzik, hogy több mint érzelem, a viselkedésünkre is hatással van. Megnyilvánul szavakban és tettekben, s időnként komoly erőfeszítést, áldozatkészséget, kitartást igényel.

A liturgia most így kezdődik: „Szeretlek, Uram, erősségem! Én kősziklám, váram és megmentőm…!” (Zsolt 18,2–3) „Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet. Üdvösséged pajzsát adod nekem, hozzám hajolsz, és felmagasztalsz engem.” (Zsolt 18,29.36)

A 18. zsoltár győzelmi ének, melyben Dávid hálás szívvel dicséri az Urat, amiért megmentette ellenségei hatalmából és elődje, Saul kezéből. Ezt kezdi azzal, hogy így szólítja őt: „Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm…!”

Azért szeretjük az Urat, mert sok jót kaptunk tőle, vagy szeretjük őt, és ezért tapasztaljuk jelenlétét, segítségét?

A múltkori elmélkedésben már jeleztem, hogy a Szentháromság ünnepe után a vasárnapok mottója öt héten keresztül az, hogy Isten hív minket. Most, a második vasárnapon a felhívás: Meg ne vessétek azt, aki szól!

A lekcióban (1Jn 3,13–18) az igazi testvéri szeretetről beszél az apostol, amely cselekedetben is megnyilvánul, és nem zárja be a szívét a szükséget szenvedő testvér előtt. Az igehirdetési alapige (Mt 23,37–39) pedig Jézus panasza Jeruzsálem, az ő népe ellen, akik elutasították őt, és nem kértek abból az üdvös ajándékból, amelyet Isten általa kínált fel minden embernek.

Hányan mondták a kegyes zsidók közül – talán éppen a 18. zsoltárt is idézve –, hogy mennyire szeretik az Istent, de amikor eljött az Isten Fia, elutasították őt! Mondhatjuk mi is a szebbnél szebb imákat, és beszélhetünk érzelmes hangon az Úr iránti szeretetünkről, de ha nem vesszük komolyan azt, amit tőlünk kér, és azt, akit hozzánk küld, akkor Jézus kemény szavai minket is megítélnek!

Testvérem! Te hogyan reagálsz arra, amikor az Úr hozzád szól?

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.