Skip to main content

2023. február 5. 11:00

Én is…

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

haldoklo Katarzyna Bialasiewicz GettyImages Canva

„Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.” (Zsolt 18,4)

Vannak az életünkben olyan időszakok, amikor már lezárult valami, de még nem kezdődött el az új. Elballagtunk az iskolából, de majd csak a szünet után kezdhetjük az újat. Megvan a költözés, munkába állás dátuma, de még nem tartunk ott. Esküvőre vagy gyermek születésére készülünk , és izgatottan számoljuk a hátralévő napokat…

Az egyházi esztendőben ilyen köztes időszakhoz érkeztünk. Lezárult a vízkereszti idő, és közeleg a böjt. Körülbelül hetven napra vagyunk most a húsvéttól. Böjtelőnek hívjuk hetvened, hatvanad, ötvened vasárnapja idejét.

Bár még messze van a húsvét, már onnan számolunk! Jézus Krisztus húsvét ünnepén győzedelmeskedett a bűn és a halál felett, és megtörte a sátán erejét. Megszabadít minket is az ellenségtől.

„Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.” (Kol 1,21–22)

„Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.” (1Kor 15,26)

Ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.” (1Pt 5,8)

Heti zsoltárunk Dávid győzelmi éneke. Ha fellapozzuk Sámuel második könyvének 22. fejezetét, akkor nemcsak hogy megtaláljuk ott ugyanezt a szöveget, de azt is láthatjuk, hogy Dávid szívéből ezek a szavak nem sokkal a halála előtt törtek fel!

Olvassuk el az egész fejezetet! Egy olyan ember hitvallása ez, aki sokféle helyzetben megtapasztalta Isten jelenlétét. Küzdött a külső és belső ellenséggel, és megismerte közben a szabadító Istent. Munkálkodott Isten népe körében az Úrtól kapott elhívása alapján. Megélte azt, mit jelent az Úrhoz kiáltani és választ kapni tőle az imádságra.

Egy haldokló ember győzelmi éneket énekel? Igen!

Aki az Úré, már most láthatja a győztes Krisztust, és örvendezve tekinthet előre!

Hetvened vasárnapján is már húsvét felé fordulhatunk…

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.