Skip to main content

2023. február 12. 11:00

Még mindig félsz?

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Krisztus a Genezareti tavon festmeny Eugene Delacroix 1854

„Serkenj fel, Uram! Ébredj, és siess segítségünkre!” (Zsolt 44,24)

Érezted már azt, hogy veled senki sem törődik? Tapasztaltad már, hogy hiába imádkozol, Isten nem ad kiutat a nehéz helyzetből? Kimondtad már: elfeledkezett rólam az Isten!? Kiáltottál már fel így, mint a zsoltáros (ahogy a teljes igevers hangzik): „Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp!

Ha voltál már így, akkor talán már arra is rájöttél, hogy Isten soha nem hagyott el. Talán volt egy nagyobb összefüggés, amelyet akkor még nem láttál. Vagy be kellett látnod: van, amikor az emberi eszközök, egyéni tálentumok kevésnek bizonyulnak, de Istennek semmi sem lehetetlen. Netán az volt a cél, hogy végre megtanulj igazán bízni az Úrban, és megerősödve menj tovább. Vagy rádöbbentél: a barátságok, a kapcsolatok meginoghatnak, de mennyei Atyád irántad való szeretete sohasem változik.

A tanítványok egyszer, amikor viharba kerültek, kétségbeestek, mert ott volt ugyan Jézus velük a hajóban, de aludt. Felkeltették hát, mire lecsendesítette a tengert, majd megkérdezte tőlük: „Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? (Mk 4,40) Azok akkor még csak sejteni kezdték, micsoda hatalommal cselekszik Mesterük…

Ma az igehirdetés alapigéje a 95. zsoltár, melyben utalásokat találunk a pusztai vándorlás történeteire. Számtalanszor zúgolódott a nép, s Isten szinte mindig végtelen türelemmel válaszolt (pl. 2Móz 17; 4Móz 14), volt azonban egy pont, amikor megtapasztalták: a lázadásnak, elégedetlenkedésnek van következménye, de akkor is megmenekül, aki komolyan veszi Isten szavát, és feltekint az általa kínált megoldásra (4Móz 21).

Hatvanad vasárnapjának ez a mottója az Agenda szerint: „Süketségből az ige hallására!” Ez nem azt jelenti, hogy nekünk kell ébresztgetnünk Istent, hanem fordítva: nekünk kell meghallanunk az ő szavát, meglátnunk jelenlétét akkor is, amikor ez nem könnyű!

Sejtjük csak még vagy már tudjuk, hogy Urunk isteni hatalommal cselekszik?

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.