Skip to main content

2023. január 22. 11:00

Minden nép és nemzet!

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

kozos dicsoites EVT 11 nagygyules Karlsruhe 2022 Mike DuBose WCC

„Minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad!” (Zsolt 117,1–2)

Különleges élmény az, amikor egy nemzetközi keresztény összejövetelen külföldi testvérekkel találkozhatunk. Amikor például együtt imádkozzuk – mindenki a maga nyelvén – a Miatyánkot, vagy olyan éneket énekelünk, amely mindenhol ismert, megrendül a lelkünk. Érdekes látni a különbségeket is: bár más stílusban dicsőítik az Urat a különböző földrészeken élők, és eltérőek a liturgikus szokások, mégis sokszor érezzük, hogy az Úr Jézushoz tartozunk. Nagy ajándék, ha egy testvérgyülekezeti kapcsolat által hosszabb időn keresztül figyelemmel kísérhetjük egymás hit- és vallásgyakorlását, de az is sokat jelent, ha csak egyszer találkoztunk valakivel, ám a szolgálatára évekkel később is emlékezünk.

Az Ószövetség különbséget tesz nép (ám: Izrael) és nemzet (gój: többiek) között, s hangsúlyozza: mindenki jöhet Istenhez. Az Újszövetség is megkülönbözteti a zsidó és pogány háttérből megtérteket, s kijelenti: Krisztus által közelieknek és távoliaknak egyaránt szabad útja van egy Lélekben az Atyához (Ef 2,11–18).

A vasárnap fakultatív lekciója Naamán meggyógyításának története (2Kir 5,1–15a), aki aztán arám létére dicsőíti az Urat. Sőt egy kis földet is kér, hogy hazatérve is szent földön mutathasson be áldozatot be az élő Istennek.

Az igehirdetés alapigéje szerint pedig a samáriak nem fogadják be Jézust (Lk 9,51–56), ami indulatot vált ki tanítványaiból, ám később a samáriaiak közül sokan megtérnek és megkeresztelkednek (lásd ApCsel 8).

Csodálatos látni, ahogy beteljesednek igék. A zsoltáros még csak biztatta Izrael népét és a nemzeteket, hogy dicsőítsék Istent, azóta már egyre többen teszik is ezt. De még sokan hiányoznak ebből a közösségből, úgyhogy hangozzon csak még a biztatás: „Minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad!”

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.