Skip to main content

2023. július 9. 11:03

Mondd el!

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

halász kiveti a hálót

„Halld meg, URam, hangomat, hozzád kiáltok! Könyörülj rajtam, hallgass meg, Istenem!” (Zsolt 27,7)

De sokszor kiáltunk Istenhez és várjuk, hogy válaszoljon: kimentsen a bajból, utat mutasson, bátorítson! Milyen hálásak tudunk lenni, amikor ez megtörténik, de mennyire el tudunk keseredni, amikor azt érezzük: nem hallgatta meg imádságunkat! Pedig ő mindig hallja, amit mondunk, de ahogy a szülő sem ugrik gyermeke minden megszólalásakor, úgy a mennyei Atya sem kell, hogy mindig mindenre reagáljon!

A vasárnap zsoltára kapcsán talán arra gondolunk, hogy most az ima-meghallgatásról lesz szó. Hiszen fontos, hogy imádkozzunk és legyen ott szívünkben a vágy: hallja meg az Úr mindazt, amit elé hozunk, és könyörüljön rajtunk!

Isten hív minket – most öt vasárnapon keresztül ez volt az istentiszteletek mottója. „Figyelj a hívó szóra!” – hallottuk a Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnapon. „Meg ne vessétek azt, aki szól!” – hangzott a másodikon. „Isten bűnösöket hív!” – volt az üzenet a harmadikon, a múlt héten pedig: „Isten hívása és a földi hivatásunk.” És most: „Hívás bizonyságtételre.”

Az oltár előtti ige a csodálatos halfogás története (Lk 5,1–11). Jézus szól és Péter engedelmeskedik. Csoda történik: egy ember felismeri Jézusban az Istent, és tanítvánnyá lesz. Emberhalásszá, azaz olyan valakivé, aki az Úr Jézushoz hívja az embereket, róla tanúskodik.

Az igehirdetési alapigében (Ézs 43,10–15) Isten szól: „Ti vagytok a tanúim!” Aki tapasztalta az Úr kegyelmét és átélte a szabadulást a bűn rabságából, az nem dőlhet hátra azzal, hogy „köszönöm szépen, most már jól vagyok!”, hanem tanúskodnia kell Istenről másoknak. Hiszen az Úr azért vont közel magához, hogy megismerjük őt, higgyünk benne, és az ő hatalmáról, szeretetéről tegyünk bizonyságot.

A húsvét utáni 6. vasárnapon ugyanez a zsoltár volt előttünk. Akkor az elmélkedésben azt emeltem ki, hogy merjünk hittel kiáltani, most viszont azt, hogy milyen kötelezettséggel jár az, hogy kiálthatunk hozzá.

Halld meg, Uram, hangomat! Könyörülj rajtam! – imádkozhatjuk most a zsoltárossal. És várhatjuk az ő válaszát.

Halld meg, gyermekem, hangomat! Tanúskodj rólam! – mondhatja az Úr. És nyilván ő is várja a mi válaszunkat.

Lesz válasz?

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.