Skip to main content

2024. május 19. 9:00

Pünkösdi bátorságpróba

Hag 2,4–9

Az Örökkévaló ma élő, hűséges követőit is arra hívja el, hogy legyünk bátrak beleállni a nehézségek között az újrakezdésbe, az újjáépítésbe.

Pünkösdi bátorságpróba – Újjáépítők ünnepe

Ünnepen született. Ezt jelenti Haggeus próféta neve, mely a haggaj szóból eredeztethető. Haggeus Izráel fogság utáni prófétája, akinek kétfejezetes könyve maradt fent, és került a kánonba.

Oly korban élt Haggeus, amikor a fogságból hazatérő asszonyok és férfiak számára a legnagyobb kihívásnak a templom felépítése bizonyult. Küzdöttek az újrakezdéssel, a beilleszkedéssel, a mindennapi megélhetéssel. Emellett borzasztó nehéz harcot folytattak ellenségeik ellen, akik elintézték a perzsa királynál, hogy leállíttassa az építkezést. Az építkezést, mely túlmutatott önmaga fizikai valóságán, és lelki, szellemi jelentéssel is bírt. Szent küldetésük, jelesül a templom építése, így nemcsak anyagi, de politikai akadályokba is ütközött.

A kortörténetből azt is pontosan tudjuk, hogy Kr. e. 515-re mégiscsak felépült a szent hajlék, Haggeus könyve pedig az ebben az évben elhangzott – Kr. e. 520. augusztus 9. és december 18. közötti – beszédeit rögzíti. A próféta az igehirdetésében elemzi a templomépítés kihívásait, de azt is, ahogyan Zerubbábel helytartó és Jósua főpap vezetésével megindul az építkezés.

„Légy bátor!” Így szól az isteni biztatás igeszakaszunkban „Azért most légy bátor, Zerubbábel! – így szól az Úr. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe – így szól az Úr –, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok! – így szól a Seregek Ura.”

Háromszoros biztatás ez, mely pünkösd ünnepén lehet akár négyszeres is, hiszen minket, Isten ma élő, hűséges követőit arra hív el az Örökkévaló, hogy legyünk bátrak. Álljunk bele pünkösd felkavaró üzenetébe. Legyünk elég bátrak beleállni a mai nehézségek között az újrakezdésbe, az újjáépítésbe. Éppen ezért, Haggeus szavai alapján, nem túlzás azt állítani: pünkösd a bátorság ünnepe. Pünkösd a bátrak ünnepe. Mert nem kevesebb áll e mögött a mennyei buzdítás mögött, mint magának a Mindenhatónak az ígérete: „Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad! Ne féljetek!”

Ötven nappal húsvét és tíz nappal mennybemenetel ünnepe után Jézus mai követőjeként gondolhatunk arra is, hogy Jézus az, aki övéinek, nekünk megígérte, hogy elküldi a Pártfogót, a Vigasztalót, az Atya és a Fiú Lelkét, és ígéretét be is tartotta. Mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak: „…veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20) Hisszük és valljuk: velünk is van és marad. Sőt gondolhatunk arra – nemcsak karácsonykor és húsvétkor, de pünkösdkor is –, hogy Isten valamennyi ígérete Krisztusban lett igenné és ámenné. Emellett emlékezhetünk arra is, hogy a Bibliában, a krisztusi prédikációban, evangéliumban mennyire hangsúlyos a mondat: „Ne féljetek!”

Pünkösd: Jézus-ünnep. Ebből adódóan nyilvánvaló módon a bátrak ünnepe, a bátorság ünnepe. Éppen ezért Haggeus és Jézus igehirdetései erősítik egymást. Ugyanarra az Örökkévalóra mutatnak, aki betartotta és ma is betartja ígéretét: „…lelkem köztetek marad! Ne féljetek!” Haggeus így folytatja: „Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt – mondja a Seregek Ura –, és ezen a helyen békességet adok!”

Milyen igaz ez a mondat – dünnyöghetnénk egy emberként. De persze ne csak az 515-ös felszentelésre gondoljunk, hanem arra, hogy valóban az a dicsőség, amely megjelenik karácsony csodájában, a megváltás drámájában, a feltámadás csodájában, magában Krisztusban, az a dicsőség, a názáreti Jézus a templomban tanít majd. Az a dicsőség és békesség pedig, amelyről Haggeus prédikációja beszél – és ezt a lutheri fordítási lapszélen található jegyzet is megerősíti –, az éppen az Isten Fiának jelenlétében válik valósággá.

Igen, eme újjáépített templom falai Jézusban láthatják meg ezt a nagyobb dicsőséget. Pünkösd így nemcsak a bátorság, de a belső újjáépítés ünnepe is. Legyünk mi pünkösd ünnepének bátor tanúi, angyalai, akik elviszik a hírt másoknak: légy bátor, az ígéret elérkezett, a békesség létezik, az újrakezdés, a belső újjáépítés valóság. Neked is, nekem is. Isten elküldte egyszülött Fiát. Benne igenné és ámenné lett az ígéret. Elküldte akkor és ott az első pünkösdkor Jeruzsálemben Szent Lelkét, aki azóta is velünk van. Velünk marad, és Jézusra mutat. „…lelkem köztetek marad! Ne féljetek!”

Ez pünkösd evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus! A bátorítás, a bátorság, a bátrak, az újjáépítők ünnepén.

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2024. május 19–26-i 89. évfolyam 19–20. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), a Huszár Gál könyvkereskedésben (Budapest V., Deák tér 4.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, nyomtatott vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.