Skip to main content

2023. június 11. 11:00

Üzenet a haszonélvezőknek

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

„A te hűségedben bízom, Istenem! Szívem örül segítségednek.” (Zsolt 13,6)

Amikor Istenre gondolunk, miért szoktunk örvendezni? Legtöbbször azért, mert tapasztaljuk szeretetét. Amikor imádkozunk, mit szoktunk kérni tőle? Legtöbbször segítséget, gyógyulást, erőt. Amikor bizonyságot teszünk róla, miről beszélünk? Legtöbbször arról, milyen megrendítő élmény volt átélni: van bűnbocsánat számunkra is, és hogyan formálja most kegyelme életünket. Bizony szükségünk van Istenre!

A 13. zsoltár a nehéz helyzetben lévő ember imádsága. Dávidé, aki sokszor átélt szorongattatást, üldöztetést és azt is, hogy egyedüli reménye Isten. Itt is tanúbizonyságát adja annak, hogy bízik az Úrban, és tőle vár segítséget akkor is, ha úgy tűnik, mintha Isten megfeledkezett volna róla, hiszen régóta szenvedi a bajokat. Mibe kapaszkodik? Abba, hogy tudja is, és tapasztalta is már számtalanszor: Isten hűséges.

A Szentháromság ünnepe után első vasárnaptól – öt héten át – az istentiszteletek mottója: „Isten hív minket.” Figyelj a hívó szóra! – ez mostanra a felszólítás. Figyelsz arra, amit Isten most mondani akar neked, vagy azt várod, hogy Isten figyeljen arra, amit te mondasz? Miközben buzgón kéred a segítségét, meghallod-e a hívó szavát is?

Az igehirdetési alapige (Jn 5,39–47) rámutat: az igetanulmányozás célja az, hogy megismerjük az Úr Jézust, befogadjuk őt, és általa örök életet nyerjünk. Az oltár előtti igében (1Jn 4,16b–21) pedig a szeretetre hív: a benne való megmaradásra, a félelem nélküli életre, a jövő felőli reménységre és az egymás iránti szeretetre. Az itt szereplő görög szó (agapé) jelentése: 'önfeláldozó, isteni szeretet', a zsoltárbeli héber kifejezésnek (heszed) pedig: 'tettekben megnyilvánuló szeretet, szövetségi hűség'.

Ha tehát bízom az Úr hűségében, kérem segítségét a nyomorúságban, és ráépítem életemet hozzám lehajló szeretetére, akkor ezt kell megélnem nekem is mások felé!

Testvérem! Ne csak haszonélvezője legyél Isten szeretetének, hanem továbbadója is!

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.