Hiszek Szentlélekben! – Ittzés István mandabokori evangelizációja

Hiszek Szentlélekben! – Ittzés István mandabokori evangelizációja

Share this content.

Szöveg és hangfájlok: Garai András (garainyh.hu); fotó és hangfájlok: Zsarnai Krisztián (mandabokor.lutheran.hu)
Mandabokor – Pünkösd böjtjében és első ünnepén (május 17–20. között) Zsarnai Krisztián körzeti parókus, esperes meghívására Ittzés István nyugalmazott lelkész tart pünkösdi evangelizációt a nyíregyházi gyülekezet mandabokori körzetében. A Szentlélekről szóló igehirdetéseket napról napra (másnap reggeltől) meghallgathatják érdeklődő látogatóink ezeken a címeken: Az ige Lelke megvilágosít; Az igazság Lelke leleplez; A szeretet Lelke meggyőz; Az engedelmesség Lelke gyümölcsöt terem.

Az első estén elhangzott igehirdetésből ezért csupán három továbbgondolásra érdemes mondatot idézünk, és az evangelizációs sorozat fő témáját adó kulcsmondatot a Niceai hitvallásból: „Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által.”

Az ige Lelkéről szólva elhangzott Luthernek A keresztyén ember szabadságáról írott művéből származó kijelentés: „Legyünk bizonyosak abban, hogy az emberi lélek minden dolgot nélkülözhet, kivéve az Isten igéjét; és Isten igéje nélkül semmi sem segít rajta.” Az igehirdető felhívta a jelenlévők figyelmét: „Téves és kárhozatos tanítás az, amikor a Szentlelket erőnek gondolják; s azt hiszik némelyek, hogy nekik hatalmukban áll használni ezt az erőt; ám a Szentlélek személy.”  

Ittzés István a Nagykátéból is idézte reformátorunk szavait: „Mert ahol nem prédikálják Krisztust, ott nincs Szentlélek sem, aki alkotja, elhívja és egybegyűjti a keresztyén egyházat, amely nélkül senki sem juthat el az Úr Jézus Krisztushoz.”

Reménység szerint napról napra elérhető lesz a teljes igehirdetés-sorozat a tudósító honlapján és a mandabokori körzet honlapján.

Pünkösd böjtjében reformátorunk szavaival (is) kérhetjük: Veni, Sancte Spiritus! Jövel, Szentlélek Úristen! (EÉ 229)  

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!