A hit útja – böjti sorozat volt Mandabokorban

A hit útja – böjti sorozat volt Mandabokorban

Share this content.

Szöveg és hangfájlok: Garai András (garainyh.hu). Fotó: Zsarnai Krisztián
Nyíregyháza – Ötvened hetében, a böjt kapujában került megrendezésre a nyíregyházi ötödik körzetben a hagyományos böjti evangelizációs sorozat. Zsarnai Krisztián esperes, körzeti parókus meghívására Orbán Attila szárazdi misszionárius szolgált a többfunkciós közösségi házban.

Négy estén szólt az igehirdetés a hit útjáról a Zsidókhoz írt levél 11,629 igeszakasza alapján.

A számunkra már ismeretlen levélszerző figyelmeztetésével kezdődött a sorozat: Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt”. A világ teremtése óta ezt hirdetik a Szentírásban Isten emberei. Jézus hív az ő követésére, s aki benne él, új teremtésként célba ér. 

Majd a hit hősei közül hárman tanították életük példájával a mai gyülekezetet, hogyan kell járnunk az Istenbe vetett hit keskeny útján:

Ábrahám döntése a változás elfogadására bátorít. Ő elindult Isten szavára, nem tudva, hová megy, így lett az ígéretben bízó hit példája. Áldozat nélkül ma sincs áldás! Vizsgáljuk meg magunkat: jó irányba változott-e az életünk?   

Mózes, az Isten embere a hűségre és a kitartásra ösztönöz, akit barátjának nevezett a Mindenható, mert kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Mi is legyünk hűek mindhalálig, és kérjük Urunkat, tartson meg kegyelmesen az ő szolgálatában! 

Nóé, aki igaz ember volt és Istennel járt, tettével a hit által való megmenekülésről tanít. Életünk kősziklára épített ház legyen! 

S mindezek ismeretében, mi lehet a mi legfontosabb böjti feladatunk, a hit útján járva? „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, (…) Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, …”! (Zsid 12,1–2)

A négy igehirdetés hanganyaga elérhető a tudósító és a nyíregyházi gyülekezet mandabokri; V. körzet honlapján, valamint a böjti estékről „kísérleti” videofelvételek is készültek. S a szárazdi szolgálattevő igehirdetésében szó esett Noé most újra megépített bárkájáról, ennek képei itt is láthatóak. A fényképek a záró, úrvacsorás istentiszteleti alkalmon készültek.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!