Skip to main content

Fogalomtár

Húsvét a keresztény kultúrkörben Jézus feltámadásának ünnepe. A húsvétot megelőző negyvennapos időszakot böjtnek hívjuk. Böjt utolsó hete – amely virágvasárnaptól nagyszombatig tart – a magyar nyelvben a nagyhét elnevezést kapta. A nagyheti események Jézus földi életét a jeruzsálemi bevonulástól a keresztre feszítésen keresztül nagyszombatig veszik sorra. A nagyhét a húsvéti ünnepkör része. A ...
A böjt általános vallástörténeti fogalom. A keresztény kultúrkörben a húsvétot megelőző negyvennapos időszakot nevezzük böjtnek – katolikus szóhasználattal nagyböjtnek –, amelynek első napja az úgynevezett hamvazószerda. A karácsonyt megelőző négyhetes időszakra, az adventre is jellemző a böjt gyakorlata, ez az úgynevezett „kisböjt”. A böjt eredetileg étkezési korlátozásokat jelentett, amelyek ...
A konfirmáció szó a latin confirmatio kifejezésből ered, amelynek jelentése: megerősítés. A konfirmáció mint a jog területén használatos kifejezés egyúttal vallási, egyházi alapfogalom is. A protestáns egyházakban ugyanis a konfirmáció ünnepélyes alkalma után válik a konfirmált személy az egyház teljes jogú, felnőtt tagjává, azáltal, hogy miután megismerte egyházának tanítását, és erről bizonys...
Advent gyökerei a 4–5. századi Galliába nyúlnak vissza, neve a latin eredetű adventus Domini kifejezésből származik, amelynek jelentése: az Úr érkezése. Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyra – Krisztus születése ünnepére – való lelki felkészülést jelenti. Advent a naptárban Az advent a kereszténység nyugati ágához tartozó egyházaiban – köztük a protestáns egyházakban, így az evang...
Tradicionálisan halloween október 31-e éjszakájához kötődik, gyökerei pedig a kelták samhain nevű ünnepéhez vezetnek vissza, amikor az emberek tüzeket gyújtottak, és rémisztő jelmezeket, maszkokat viseltek, hogy elijesszék a szellemeket.
Luther Márton (1483–1546), a reformáció elindítója Ágoston-rendi szerzetesként a búcsúcédulák elleni fellépés jegyében fogalmazta meg legfőbb állítását: csakis Isten adhat üdvösséget az embernek. Luther Márton – német nevén Martin Luther – eredeti családneve Luder volt. Hans, a parasztcsaládból származó édesapa vájárként kezdte, de szorgalmának és talpraesettségének köszönhetően idővel három ...
A latin eredetű reformáció szó helyrehozást, illetve megújítást jelent. Vallási és történelmi szempontból a reformáció fogalma alatt azt az elsősorban Luther Márton és Kálvin János vezetésével kidolgozott teológiai és vallási irányzatot értjük, amely a 16. század első felében a keresztény egyház teológiai, erkölcsi és szervezeti megújítását eredményezte. A reformáció tanai tágabb értelemben mái...
A karácsony a keresztény ünnepkörben Jézus Krisztus születésének ünnepe. A kétnapos ünnepet négyhetes előkészületi idő, az advent előzi meg. A karácsony első napjának vigíliáját, azaz előestéjét szentestének nevezzük. Szenteste időpontja a naptárban kötött, mindig december 24-ére esik. Karácsony, Jézus születésének ünnepe A Bibliában, az Újszövetségben Máté és Lukács evangéliuma számol be az e...
A keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltetésének és az egyház születésének ünnepe. Pünkösd a naptárban mozgó ünnep, a húsvét utáni ötvenedik napon kezdődik. Elnevezése – görögül pentekosztész, azaz ötvenedik – is erre utal: az Ószövetség népe a páskaünnep utáni ötvenedik napon ünnepelte ezt a tavaszi aratási hálaünnepet, a három nagy zarándokünnep egyikét, amelyet a Tóra adása ünnepének is ...