Skip to main content

Lelki táplálék

  • 2024. február 13. Kedd

Napi igék

Így szól az Úr: „Ne gyalázzátok meg szent nevemet, hogy megszentelt legyek Izráel fiai között.” (3Móz 22,32a)

Jézus mondja: „Miért mondjátok nekem: Uram, Uram – ha nem teszitek, amit mondok?” (Lk 6,46)

Lelki útravaló a mai napra

Az újszövetségi szóhasználatban az "Uram" (görögül: Küriosz) megszólítás nem csupán udvariassági formula, hanem sokkal mélyebb tartalommal bír. Arra a személyre vonatkozik, akihez az ember tartozik, akinek a tulajdona, akinek az iránymutatását követi, akinek a parancsait fenntartás nélkül teljesíti. A szolga a gazdáját, a tanítvány mesterét szólítja úrnak.

Jézus azokhoz szól ebben az igeversben, akik hozzá tartozónak mondják magukat, akik úgy szólítják: "Uram, Uram". És csodálkozva kérdezi: ha ti hozzám tartozónak valljátok magatokat, uratoknak szólítotok, akkor miért nem teszitek, amit mondok? Ha pedig nem teszitek, akkor miért mondjátok azt, hogy az enyémek vagytok? Jézus ezt a kérdést a fa és a gyümölcs példája után teszi fel hallgatóinak. Miután arról beszélt nekik, hogy amilyen a fa, olyan a gyümölcse, és minden fát a gyümölcséről ismernek meg. A gyümölcsről, amely teljes természetességében terem, és mindenféle erőlködés nélkül érik a fa egészében végbemenő éltető folyamatok következményeként. Aki Jézushoz tartozónak mondja magát, Urának vallja őt, abban ezek az éltető-érlelő folyamatok indulnak meg és zajlanak, és jó, másokat tápláló gyümölcs terem a maga természetességében. Abban, aki valóban hozzá tartozik, és nem csak udvariasságból, megszokásból szólítja őt "Uramnak".

*

Uram, úgy szeretném, ha nemcsak egy megszólítás lenne a sok közül, amikor így nevezlek, hanem érezném a mélységét annak, hogy a tiéd vagyok. Kérlek, segíts, hogy a mai napon is úgy legyek jelen az emberek között, úgy végezzem feladataimat, hogy átjárjon annak a tudata, hogy hozzád tartozom, és kérlek, add, hogy mások is megérezzék, észrevegyék rajtam, hogy a tiéd vagyok. Ámen.

Szerző: Zsugyel-Klenovics Katalin

Olvasmányok

Lk 5,33–39; Tit 3,1–7


A napi igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A lelki útravaló gondolatai a Békesség – Lelki útravaló az év minden napjára (szerk. Galambos Ádám, MEE Gyülekezeti és Missziói Osztály – Luther Kiadó, 2023) című kötetből származnak. Mindkét kiadvány megvásárolható a Luther Kiadó könyvesboltjában és webáruházában.

Kövesse a napi igéket e-mailben, Facebookon vagy applikáción keresztül! Iratkozzon fel a fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu címre küldött levéllel, kövesse a https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato oldalt, vagy töltse le az Evangélikus.hu-alkalmazást – benne a napi igével és a lelki útravalóval – a Google Play-áruházból vagy az App Store-ból.